(pokračuje Koháček)

Chtěl bych proto dodat, že jediný, kdo má právo rozhodnout o tom, zda naše rozhodnutí, které jsme učinili v předchozím hlasování, je právoplatné či nikoliv, je soud, a právě tímto hlasováním do jisté míry otevíráme prostor Ústavnímu soudu, resp. obrátí-li se na něj někdo, aby v této věci definitivně rozhodl ten, kdo jediný je v této zemi oprávněn takto rozhodnout. My to bohužel nebo bohudík nejsme a ať rozhodneme tak, či onak, rozhodneme špatně, protože zde existují dva rovnocenné právní názory na projednávanou věc. To jsem chtěl říci k vystoupení kolegy Výborného. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ptám se, zda se dále někdo hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Žádné přihlášky neregistruji, končím tedy rozpravu k tomuto bodu.

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Filipa na přerušení tohoto bodu. Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci. V hlasování pořadové číslo 301 rozhodneme o návrhu na přerušení tohoto bodu. Ještě předtím dám slovo panu poslanci Filipovi.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Přece jen bych chtěl vás jako řídící schůze požádat, jestli byste na toto hlasování nenavrhla klubu US a KDU-ČSL, aby se vrátily do sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já těžko něco takového mohu učinit, učinil jste to v zásadě vy svým vystoupením u mikrofonu. Než jsem oznámila, že dám hlasovat, několikrát jsem zvonila. Pokud to tito poslanci v předsálí registrují, mají možnost přehodnotit své stanovisko a dostavit se zpět do jednacího sálu. Je to v tuto chvíli výhradně jejich rozhodnutí.

 

Nyní zahajuji hlasování pořadové číslo 301. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 301 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 134 pro vyslovilo 28, proti 66. Pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Jan Vidím: Paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, nyní budeme v prvním kole hlasovat o kandidátech na člena správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Za člena této rady je navržen pan Lumír Aschenbrenner.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 302 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 302 se z přítomných 119 pro vyslovilo 101 a 1 byl proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Další je navržen pan Milan Cabrnoch.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Všechny jsem vás na žádost z pléna odhlásila a prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 303 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 303 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 108 pro vyslovilo 97 a 2 byli proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena této rady je navržen pan Jiří Cenk.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 304 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 304 se z přítomných 108 pro vyslovilo 96 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena rady je navržen pan Otto Techner.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 305 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 305 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 107 pro vyslovilo 97 a 1 byl proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena této rady je navržena paní Alena Palečková.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 306 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 306 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 108 pro vyslovilo 98 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena této rady je navržena paní Alena Paukertová.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 307 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 307 se z přítomných 108 pro vyslovilo 94 a nikdo nebyl proti. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena rady je navržen pan Miloš Petera.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 308 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 308 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 107 pro vyslovilo 12 a 62 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena této rady je navržen pan Richard Schwarz.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 309 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 309 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 108 pro vyslovilo 96 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za členku této rady je navržena paní Lucie Talmanová.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 310 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 310 se z přítomných 107 pro vyslovilo 101, nikdo nebyl proti, tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena této rady je navržena paní Alena Tobiášová.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 311 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 311 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 107 pro vyslovilo 16 a 60 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP