(Schůze opět zahájena v 10.19 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, vypršela přestávka, kterou si vyžádal poslanecký klub KDU-ČSL a kterou jsem ještě prodloužil o tři minuty navíc. Měli bychom přikročit ke dvěma důležitým hlasováním, které mají vztah k proceduře dalšího hlasování o pozměňovacích návrzích tak, jak zazněly v rámci druhého čtení tohoto návrhu zákona.

Prosím, abyste zaujali svá místa, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami, neboť za malou chvíli nechám hlasovat o dvou návrzích. Na žádost některých z vás jsem vás odhlásil, prosím, abyste se zaregistrovali svými kartami. Vzhledem k tomu, že jsem dospěl k závěru, že pokud nezahájím hlasování, nedojde ke zklidnění pohybu v jednací síni, v tuto chvíli nechám hlasovat o návrhu, kterým rozhodneme o tom, že za základ našeho postupu v rámci třetího čtení budeme považovat sněmovní tisk 31/4.

 

hlasování s pořadovým číslem 192, které jsem teď zahájil, se ptám, kdo je pro předložený návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 192 se pro vyslovilo 99, proti 92. Návrh byl přijat.

 

Dalším hlasováním rozhodneme o postupu, který navrhl zpravodaj, a to, že bychom nejprve hlasovali o pozměňovacích návrzích, které rozšiřují oprávněné osoby z fyzických také na právnické osoby a teprve po nich bychom hlasovali o zbývajících pozměňovacích návrzích.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 193 a ptám se, kdo je pro předložený návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

hlasování s pořadovým číslem 193 z přítomných 193 pro návrh 99, proti 82. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme rozhodli o proceduře hlasování v rámci třetího čtení a teď prosím zpravodaje, aby tak jak sliboval, přehledně, jasně a nezpochybnitelným způsobem nás provedl celým hlasováním.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Pokusím se, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, v prvním pozměňovacích návrhu bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Mandíka, který je na straně 14 pod písm. C3 a vztahuje se k § 4.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanovisko navrhovatele nesouhlasné, stanovisko zpravodaje rovněž nesouhlasné. Třebaže to je rozsáhlý pozměňovací návrh, má vztah pouze k jednomu paragrafu. Předpokládám, že budeme hlasovat o něm jako o celku.

Pan poslanec Mandík.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Jestli dovolíte, upozorním pana kolegu Mandíka. Vím, že tam má ještě podmiňující návrh. Já na to upozorním. Nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu, který je pod písm. C3.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 194. Ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 194 poslanců se pro návrh vyslovilo 96, proti 97. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Nyní bychom hlasovali rovněž o pozměňovacím návrhu pana poslance Mandíka, který byl podán pod písm. C3, odst. 3 rovněž na straně 14 a rovněž je k § 4.

Stanovisko předkladatele nesouhlasné, zpravodaj rovněž nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Chci se ujistit. Je to pozměňovací návrh C3? O tom jsme teď hlasovali.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Pan kolega Mandík měl pozměňovací návrh k § 4, který zněl, že v případě neprojití jeho pozměňovacího návrhu C3, navrhuje jako podmíněný návrh hlasovat potom o pozměňovacím návrhu, který byl podán pod písm. C3 nový odst. 3 na straně 14 dole.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Rozumím tomu tak, že jsme hlasovali o návrhu pana poslance Mandíka, který se vztahoval k § 4 odst. 1 a 2. Tento návrh nebyl přijat. Nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu pod písm. C3 mající vztah k § 4 odst. 3. Pan poslanec Mandík souhlasí. Žádné jiné protesty zde nevidím.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 195 a ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 193 poslanců se pro vyslovilo 95, proti 98. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Nyní bychom přistoupili k pozměňovacímu návrhu, který podal pan kolega Skopal pod písm. L1 na straně 19. Rovněž je k § 4.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosil bych zpravodaje, aby nejprve říkal stranu - ne politickou - a potom teprve písmeno.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Opakuji: strana 19, poslanec Skopal pod písm. L1.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Stanovisko předkladatele nesouhlasné, zpravodaj rovněž nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 196. Ptám se, kdo je pro návrh L1. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 194 poslanců se pro vyslovilo 95, proti 98. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Přistoupíme k dalšímu hlasování o pozměňovacím návrhu, který na straně 16 předložil pan poslanec Palas pod písm. D3. Je to rovněž k § 4. Stanovisko předkladatele je nesouhlasné, zpravodaje rovněž nesouhlasné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP