Organizační výbor
Usnesení č. 76 (3. února 1999)

Související sněmovní tisky

113 Evropská sociální charta

114 Úmluva č. 178,179 a 180 Doporučení č. 185,186,187 a 188

115 Úmluva č. 181/97 a Listina o změně Ústavy Mezinár. org. pr.

117 Smlouva mezi ČR a Indickou rep. o zamezení dvojího daně

118 Zpráva o peticích přijatých PSP
ISP (příhlásit)