Sněmovní tisk 93
Vládní návrh novely zákona č. 1/91 Sb. o zaměstnanosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 12. 1998.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 93/0 dne 30. 12. 1998.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 6. 1. 1999. Určil zpravodaje: Ing. Alena Páralová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 2. 1999 na 9. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 149).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 5. 1999 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 5. 1999 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 93/2, který byl rozeslán 14. 5. 1999 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 6. 1999 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 446, usnesení č. 303).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 46, dokument 46/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Milan Štěch) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Výbor pro evropskou integraci (MUDr. Zuzana Roithová).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 23. 6. 1999 a přijal usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako tisk 46/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 6. 1999 a přijal usnesení č. 106, které bylo rozdáno jako tisk 46/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 24. 6. 1999 a přijal usnesení č. 60, které bylo rozdáno jako tisk 46/3 (pozměňovací návrhy).

  Pozměňovací návrhy byly rozdány jako tisk 46/4.


Poslanecká sněmovna

 • PS

  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 7. 1999 na 15. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 375, usnesení č. 433).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 7. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 7. 1999.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 7. 1999.

Zákon vyhlášen 30. 7. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 167/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Cizinci, Správa státní, Zákoník práce, Zaměstnanost

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, hromadné propouštění, pracovní povolení, zaměstnanec, zprostředkovatelna práceISP (příhlásit)