Stenografický zápis 13. schůze, 2. června 1999


(Schůze zahájena v 9.12 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslankyně Miroslava Vlčková


42. Návrh poslanců Karla Sehoře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 146/ - prvé čtení

Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Jiří Drda
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Libor Ambrozek
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Martin Starec
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Jiří Drda
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Jiří Drda


43. Návrh poslanců Karla Sehoře, Jiřího Hofmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 147/ - prvé čtení

Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Karel Sehoř
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jiří Hofman


44. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 164/ - prvé čtení

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jiří Payne
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Karel Kühnl
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Jiří Václavek


45. Návrh poslanců Vladimíra Paulíka a dalších na vydání zákona o evidenci silničních vozidel /sněmovní tisk 165/ - prvé čtení

Poslanec Vladimír Paulík
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Josef Houzák
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Petr Bendl


46. Vládní návrh zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv /sněmovní tisk 181/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Dalibor Matulka


47. Vládní návrh zákona o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a jejich zničení a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 186/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Václav Frank
Poslanec Petr Šulák
Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý


48. Návrh poslanců Pavla Svobody a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) o vstupu České republiky do Evropské unie /sněmovní tisk 171/ - prvé čtení

Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Předseda PSP Václav Klaus

(Schůze přerušena ve 12.05 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 13.32 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jiří Vlach
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Lubomír Zaorálek


77. Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 77/ - třetí čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Libor Ambrozek
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Libor Ambrozek
Ministr kultury ČR Pavel Dostál


78. Návrh poslance Jiřího Payna na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 84/ - třetí čtení

Poslanec Vladimír Cisár


80. Vládní návrh zákona o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 89/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Tomáš Kladívko
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena ve 14.48 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 15.01 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Karel Vymětal


81. Vládní návrh zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 91/ - třetí čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař
Poslanec Pavel Lang
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Pavel Lang
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Pavel Lang
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Pavel Lang
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


82. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 93/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Payne
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Alena Páralová
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Václav Krása
Poslankyně Alena Páralová
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Alena Páralová
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Alena Páralová
Poslankyně Alena Páralová
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Lubomír Zaorálek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 17.37 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.58 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


83. Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 /sněmovní tisk 108/ - třetí čtení

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Radim Chytka
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 18.56 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP