Stenografický zápis 13. schůze, 3. června 1999


(Schůze zahájena v 9.03 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross


85. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 112/ - třetí čtení

Poslanec Vladimír Doležal
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslanec Ivan Pilip
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslanec Vladimír Doležal
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslanec Vladimír Doležal
Poslankyně Ludmila Müllerová
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Ludmila Müllerová
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslankyně Ludmila Müllerová
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslanec Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze byla přerušena v 9.35 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 9.47 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslanec Vladimír Doležal
Poslankyně Ludmila Müllerová
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslanec Vladimír Doležal
Poslankyně Ludmila Müllerová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Ludmila Müllerová
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslanec Karel Kühnl
Ministr financí ČR Ivo Svoboda


79. Vládní návrh zákona o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) /sněmovní tisk 88/ - třetí čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Jan Kasal
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena v 11.17 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross


86. Vládní návrh zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) /sněmovní tisk 150/ - třetí čtení

Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Cyril Svoboda
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Karel Kühnl
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze byla přerušena ve 12.21 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.02 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Karel Kühnl


49. Vládní návrh zákona o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 190/ - prvé čtení

Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta
Poslanec Jiří Payne
Poslankyně Hana Orgoníková


50. Vládní návrh zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 191/ - prvé čtení

Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Milan Zuna
Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Miroslav Beneš


52. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 193/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Jaroslav Gongol


53. Vládní návrh zákona o Veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 199/ - prvé čtení

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec Jaroslav Melichar
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Milan Zuna
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Cyril Svoboda
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 15.55 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.00 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross


98. Ústní interpelace

Poslanec Miroslav Beneš
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Miroslav Beneš
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Vladimír Mlynář
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Vladimír Mlynář
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslankyně Eva Dundáčková
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Eva Dundáčková
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 16.42 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


67. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, Rada Evropy číslo 121, sjednaná v Granadě dne 3. října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 24. června 1998 /sněmovní tisk 83/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslanec Jiří Brtnický


68. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze dne 25. listopadu 1998 /sněmovní tisk 86/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Svoboda


69. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Paraguayskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 21. října 1998 v Asuncionu /sněmovní tisk 79/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Svatomír Recman


70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. února 1998 v Pchjongjangu /sněmovní tisk 85/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Svatomír Recman


71. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 14. prosince 1998 v Praze /sněmovní tisk 94/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Svatomír Recman


72. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Česku republikou a Kostarickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 28. října 1998 v San José /sněmovní tisk 109/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Svatomír Recman


73. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 17. března 1999 v Sofii /sněmovní tisk 180/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Jaromír Kohlíček


75. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí, sjednaná v Haagu dne 19. října 1996 /sněmovní tisk 182/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Jiří Payne
Poslankyně Jana Volfová


53. Vládní návrh zákona o Veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 199/ - prvé čtení

Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Petr Šulák
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Václav Exner
Poslanec Rudolf Tomíček
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 18.40 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP