(Schůze opět zahájena v 16.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, začneme se zabývat bodem

 

98.
Ústní interpelace

 

Ústní interpelace jsou určeny předsedovi vlády České republiky. Interpelace na ostatní členy vlády již byly vyčerpány. Ve čtvrtek 13. a 20. května 1999 proběhly první a druhá část ústních interpelací podle vylosovaného pořadí. Nyní budou v kladení ústních interpelací na předsedu vlády České republiky, event. na vládu České republiky v čase od 16.00 do 17.00 hodin pokračovat paní poslankyně a páni poslanci, kteří se umístili na dalších místech. Ústní interpelace na ostatní členy vlády odpadají, protože všechny přihlášky k ústním interpelacím již byly vyčerpány.

Nyní dávám slovo panu poslanci Benešovi, který byl vylosován na osmém místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky pana Miloše Zemana.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, vážený pane předsedo vlády, hned poté, co jsem podal návrh na ústní interpelaci ve věci o životě, o rodině a o životě v rodině, byl jsem tázán, o čem to je. Nejprve jsem byl tázán kolegy opozičními, zda to neznamená nějaké prohloubení opoziční smlouvy, pak jsem následovně byl kontaktován vaším panem ministrem Baštou, o co jde. Prostě se jedná o seminář. O seminář, který se uskutečnil 30. dubna a 1. května, jehož tématy mimo jiné bylo: jak najít společnou chvíli na rozhovor s partnerem, duchovní harmonie manželů, mužské a ženské kvality v nás, co mi přináší práce pro domácnost a rodinu, jak uvést svou rodinu do vyššího kosmického řádu, vícegenerační rodina.

Protože společné přednášky byly střídány pracemi na zvolených tématech v pracovních skupinách - a bylo tam zahrnuto i umělecké tvoření - chtěl bych se vás, pane předsedo, zeptat, co tento seminář má společného s činností vlády, nebo - chcete-li - Úřadu vlády.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Benešovi. Nyní bude hovořit předseda vlády České republiky pan Miloš Zeman.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, je pravda, že jsme se dotázali v zájmu poskytnutí seriózní odpovědi panu poslanci Benešovi, co má znamenat zadání jeho interpelace o životě v rodině. Vzhledem k tomu, že pan poslanec Beneš tuto informaci poskytl až nyní, a vzhledem k tomu, že lze těžko očekávat od předsedy vlády, že bude sledovat strukturu jakýchkoli seminářů, které jsou údajně organizovány Úřadem vlády - musím se přiznat, že jsem do této chvíle o žádném takovém semináři nevěděl - musím bohužel úmyslně nejasnou interpelaci pana poslance Beneše označit jako projev exhibicionismu. Kdyby totiž pan poslanec Beneš měl upřímný zájem, aby ode mne dostal seriózní odpověď, nic mu nebránilo, aby na dotaz, který mu byl položen, mohl odpovědět, že se jedná o seminář ten a ten, který se koná tehdy a tehdy, pod gescí té a té instituce, byť spojené s Úřadem vlády. Mohl bych pana poslance Beneše ujistit, že bych si velice pečlivě - byť bych tuto informaci dostal několik dní předem - vyžádal všechny potřebné informace. Považuji toto jednání za podobně neseriózní jako zástupné stiskání tlačítek. Zdá se, že tato tendence zde existuje i nadále.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji předsedovi vlády. Jen se chci zeptat, pane předsedo vlády, jestli vaší odpovědi lze rozumět tak, že nemůžete díky důvodům, které jste uvedl, odpovědět na místě, to je, že odpověď bude podle jednacího řádu dána písemně. To je také možné řešení.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Mohu konstatovat, že pokud pan poslanec Beneš ať už formou písemné interpelace, což bych považoval za korektnější, nebo formou ústní interpelace, kde se bude alespoň laskavě obtěžovat sdělit mi předem, na co se vlastně ptá, položí jasnou a smysluplnou otázku, dostane se mu také jasné a smysluplné odpovědi. Předpokládám, že kolegové bez rozdílu politických stran uznají, že na interpelaci nazvanou život v rodině, kde ani není uvedeno, že šlo původně o seminář, nelze smysluplně odpovědět, pokud člověk není jasnovidec. Pane poslanče, já nejsem jasnovidec, já jsem pouze prognostik.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Nyní má možnost s doplňující otázkou pan poslanec Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane předsedo vlády, děkuji vám za vaši neironizující odpověď. Já bych si samozřejmě nedovolil vás obtěžovat něčím, co nemůžete vědět, co nemůžete tušit. Jednak jsem panu Baštovi řekl, že se jedná o seminář.

Proč jsem si dovolil toto ctěné grémium obtěžovat, je velmi jednoduché. Vy jste zde minule při ústních interpelacích hovořil o tom, kterak nedochází k nárůstu, a pokud dochází k nárůstu počtu úředníků, dochází k tomu pouze proto, že je nezbytně nutné řešit to či ono. Ono také pozvání na tento seminář odešlo z Úřadu vlády, nábřeží E. Beneše 4.

Vážený pane předsedo, předávám vám obálku včetně obsahu. Prosím vás, abyste ve svém úřadu, za který samozřejmě zodpovídáte, si učinil pořádek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Benešovi. Nyní s reakcí vystoupí předseda vlády České republiky pan Miloš Zeman.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Chtěl bych místo odpovědi přečíst podklad -výjimečně velmi stručný podklad - který jsem na téma této ústní interpelace dostal. Zadání je nejasné, byly proto učiněny dva dotazy. Písemný dotaz, zda se konal jakýkoli seminář či jiné setkání o životě a rodině a o životě v rodině. Neziskové organizace podle sdělení, které jsem obdržel, takové setkání - ale tam se používal váš termín, pane poslanče, tedy setkání o životě v rodině - nepořádaly.

Byl učiněn telefonický dotaz na náměstkyni ministra práce a sociálních věcí paní dr. Bělu Hejnou, protože kompetenci k problematice rodiny, jak je obecně známo, má Ministerstvo práce a sociálních věcí. Paní náměstkyně Hejná mi sdělila, že o žádné akci pod tímto názvem není nic známo.

Pane poslanče, já samozřejmě respektuji rozdílnost našich politických názorů. Samozřejmě chápu, že pokud někdo organizoval nějaký seminář, seminář se nemusel povést. Toto všechno chápu. To, co nechápu, je evidentní podraz. Vy místo abyste mi tuto obálku dal předem, abyste mě požádal, abych prošetřil, oč se vlastně jednalo, teď tady exhibujete, předvádíte se a jednáte naprosto nekorektně. Podle mého názoru je toto znevážení institutu ústních interpelací.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji předsedovi vlády České republiky. S další ústní interpelací na předsedu vlády vystoupí pan poslanec Vladimír Mlynář. Jedná se o interpelaci ve věci jmenování pana Tykače poradcem ministra financí.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Vážený pane předsedající, pane premiére, můj dotaz bude nepoměrně konkrétnější. Jak předpokládám, jistě víte, že zhruba před šesti týdny byl poradcem ministra financí pro měnové otázky jmenován pan ing. Pavel Tykač.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP