(16.10 hodin)

(pokračuje Mlynář)

Pokud ho neznáte, tak tento muž je představitelem investiční společnosti Motoinvest, která se stala v minulých letech doslova symbolem neprůhledných praktik na kapitálovém trhu. Firmy - a podotýkám, že dodnes nebylo zjištěno, komu patří, tedy neprůhledný spletenec firem pod společností Motoinvest - se vyskytovaly v majetkových propletencích, které stály u krachů několika finančních institucí v této zemi, v Agrobance, ve vytunelovaných CS fondech, v Creditanstaltu, v Plzeňské bance - to jen namátkou.

Chci se vás proto zeptat. V době, kdy jste byl šéfem opozice, jste sliboval, že vaše vláda s podobnými praktikami zatočí. Mé otázky jsou proto tři. Myslíte si, tak jako bývalý předseda vlády, dnes předseda sněmovny pan Klaus, že pan Tykač je prototypem úspěšného podnikatele a dravé štiky na českém kapitálovém trhu? Otázka číslo dvě: domníváte se, že jmenování takovéhoto poradce ministrem financí přispívá k věrohodnosti akce "čisté ruce" a k pořádku na kapitálovém trhu, o němž mluví programové prohlášení vaší vlády? Konečně za třetí se chci zeptat, zda jmenování pana Tykače snad nesouvisí se souvislostmi kolem opoziční smlouvy, zda není součástí této opoziční smlouvy podobně jako jmenování paní Livie Klausové do dozorčí rady České spořitelny, což jste nedávno potvrdil v televizi.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Mlynářovi. Nyní bude hovořit předseda vlády ČR pan Miloš Zeman.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče a kolego Mlynáři, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych především panu poslanci Mlynářovi naprosto neironicky poděkovat za to, že aspoň jasně zadal - na rozdíl od svého předchůdce - téma své interpelace a že hraje fér hru. Vážím si toho a odpovím stejně vážně a stejně neironicky.

Nejdříve odpověď na vaše tři otázky, pane poslanče, byť jste je předložil v závěru interpelace. Za prvé nesdílím názor pana Václava Klause, že pan Tykač je prototypem úspěšného podnikatele, stejně tak jako nesdílím názor pana Václava Klause, že potřebujeme ještě více Viktorů Kožených. Myslím, že nám bohatě stačil ten jeden.

Za druhé bych chtěl konstatovat, že považuji za nezbytné v rámci akce "čisté ruce" prověřit všechny podezřelé případy, které neměly nic společného s podnikatelskou etikou, tedy i záležitost, která se týká Motoinvestu.

Za třetí bych vás chtěl naprosto jednoznačně ujistit, že jmenování pana Tykače nemá nic společného s opoziční smlouvou, že tato smlouva neobsahuje žádný zjevný ani tajný dodatek, který by zajišťoval členům nebo sympatizantům ODS jakékoli místo ve státní správě. Ostatně ani nevím, zda pan Tykač je nebo není členem ODS. (V sále zvoní mobil.)

Prosím, pane předsedající, abyste upozornil na porušování usnesení Poslanecké sněmovny ve věci zákazu používání mobilních telefonů v zasedací síni. (Předsedající: Upozorňuji.) Děkuji. Zákony jsme povinni dodržovat všichni a usnesení Poslanecké sněmovny rovněž.

Nyní se vrátím k problému. Nemohu říci, že by mě jmenování pana Tykače poradcem ministra financí nadchlo. Budu mluvit zcela upřímně. Dověděl jsem se o oněm až z novin a v každém případě jsem požádal, tak jak je to obvyklé u všech poradců nebo státních úředníků obecně, aby pan Tykač byl prověřen, a to ve dvou fázích. Nejdříve prověření běžné z otevřených zdrojů, které u nás zadává ministr Bašta, a za druhé hlubší prověření, které provádí NBÚ. Oznamuji vám tedy, že žádost o prověření pana Tykače byla podána Národnímu bezpečnostnímu úřadu okamžitě po nástupu pana Tykače. To za prvé.

Za druhé, od pana Tykače jsem si vyžádal čestné prohlášení, které se týkalo toho, zda má dosud přímou účast v libovolné majetkové společnosti toho typu, která by mohla vést ke konfliktu zájmů v souvislosti s jeho nynějším zaměstnáním jako poradce ministra financí. Na druhé straně, pane poslanče Mlynáři, zastávám jeden neochvějný princip, který je snadné zastávat v okamžiku, kdy nám vyhovuje, nesnadné zastávat v okamžiku, kdy nám nevyhovuje. Každý ministr má právo zvolit si své náměstky, každý ministr má právo zvolit si své poradce a až do doby, kdy na základě presumpce neviny je prokázáno, že onen náměstek, ředitel odboru, poradce, referent nebo kdokoli jiný se dopustil prokazatelně trestného činu - a zde opět odkazuji na svůj poukaz na akci "čisté ruce - nedomnívám se, že ministerský předseda může dirigovat personální výběr týmu, kterým se ten či onen člen jeho vlády obklopuje.

Proč? Důvod je velice prostý. Kdyby pak následně ministerský předseda vyslovil nespokojenost s prací toho či onoho člena vlády, pak by z úst tohoto člena zazněla naprosto racionální námitka: ale já jsem nemohl efektivně vykonávat svoji funkci, protože jsi to byl ty, ministerský předseda, který mi zakázal, abych si přibral k této práci toho či onoho, a naopak mi tam vnutil toho či onoho člověka.

Věřím, že tento princip pochopíte. Ale snažím se o věc, která je v politice neobvyklá. Snažím se, pane poslanče, o upřímnost. Nejsem z tohoto jmenování šťastný a myslím, že v mém rozhodování to bude hrát určitou roli.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji předsedovi vlády České republiky. Nyní s doplňující otázkou vystoupí pan poslanec Mlynář.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Děkuji za upřímnou odpověď. Jen jedinou poznámku. NBÚ tady jistě není od toho, aby prověřoval to, co jste správně ve své odpovědi nazval podnikatelská etika, tedy praktiky, které sice české zákony - a v tom se jistě shodneme - bohužel dovolují, praktiky, které jsou však hluboce nemravné, odsouzeníhodné a doufejme, že jednou v této zemi i trestné. Podle logiky, kterou jste tady uplatnil - a já věřím, že jste teď v těžké situaci - tedy v logice presumpce neviny by však platilo, že kdyby si ministr financí vzal za poradce pana Koženého nebo pana Komanického nebo pana Čadka, kterým rovněž nebyly prokázány žádné věci, o kterých vy používáte nepoměrně silnější slova, než bych se já kdy veřejně odvážil vznést, asi by vám to také vadilo.

Domnívám se, že předseda vlády je odpovědný za obraz vlády jako celku a především za obraz země jako celku a jmenování pana Tykače poškozuje podle mého hlubokého přesvědčení věrohodnost českého kapitálového trhu, věrohodnost České republiky před zahraničními investory. Doufám, že se budete tomuto případu věnovat, byť vyznáváte princip, který jste popsal. Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Mlynářovi. Nyní bude opět hovořit předseda vlády České republiky pan Miloš Zeman.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Pane poslanče, i když jste explicitně nevyslovil doplňující otázku, jakousi implicitní otázku jsem ve vašem druhém vystoupení slyšel. Dovolte mi proto, abych na ni reagoval.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP