(9.30 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Paní kolegyně, já rozumím tomuto návrhu, podporuji jej, ale měli bychom jej asi odhlasovat, protože bývá zvykem, že pokud se bere za základ komplexní návrh orgánů sněmovny, prochází to úvodním hlasováním.

Kolegyně a kolegové, je v tuto chvíli nějaký protest proti tomu, abychom nejprve hlasovali o tom, že jako základ projednávání se berou pozměňovací návrhy, uvedené pod písmenem A? Nikdo neprotestuje, paní zpravodajka také souhlasí, že takto rozhodneme.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 490, ve kterém rozhodneme o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování končí. Z přítomných 181 hlasovalo 180 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrhy pod písmenem A jsou vzaty jako základ našeho dalšího jednání.

 

Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Děkuji. Znovu se vracím k bodu A16 na straně 5, který teď bude předmětem hlasování. Byl vznesen oprávněný požadavek hlasování podle jednotlivých odstavců. Navrhuji hlasování k bodu A16 odst. 1. Zpravodajka doporučuje.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Odstavec 1 včetně změny názvu? Ano. Vidím zvednutou ruku poslance Škromacha k procedurální poznámce.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: (Hovoří ze svého místa.) Tam je protinávrh.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Protinávrh je až u odstavce 3.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Námitka je stažena. Budeme tedy rozhodovat o bodu A16, název zákona plus odstavec 1. Stanovisko je pozitivní, zpravodajka doporučuje.

Opět jsou námitky. Doporučuji hovořit přes mikrofon. Bude hovořit poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Chci říci, že můj pozměňovací návrh se věcně dotýká i odstavce 1, čili já se domnívám, že bychom nejprve měli hlasovat o odstavci 2 a poté alternativně o pozměňujících návrzích, to znamená, zda se rozhodneme pro 5 % nebo 3 %, a pak bychom se k tomu měli vrátit.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Pane poslanče, pokud se nepletu, já jsem nevysledovala, že by se váš návrh týkal odstavce 1. Zaregistrovala jsem, že se týká pouze odstavce 3. Takto to bylo předneseno.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: S další procedurální připomínkou se hlásí místopředseda sněmovny Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Omlouvám se odborníkům, nicméně mám pocit, že v okamžiku, kdy budeme hlasovat o bodu 16 a odstavci 1 en bloc, tak už automaticky, když řekneme ano nebo ne, vyloučíme možnost rozhodování o tom, jestli chceme jít cestou podpory individuální, nebo zaměstnavatelské. Mám pocit, že tady existují rozdílné názory, a byla by škoda si tímto hlasováním uzavřít cestu tím či oním směrem, a proto jsem se ptal, proč přidáváme i odstavec 1, proč nehlasujeme o názvu a potom o jednotlivých odstavcích.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Dobře. Je to zřejmě cesta, kterou můžeme jít, pokud je to cesta, která nezaznamenává žádný odpor. Paní kolegyně, navrhněte postup.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Navrhuji nejprve hlasování o názvu zákona.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Dobře. Je s tím souhlas. První hlasování o pozměňovacích návrzích se bude týkat bodu 16, názvu zákona.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 491 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování skončilo. Z přítomných 183 poslanců a poslanců hlasovalo pro 181, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

Paní kolegyně, předložte další návrh.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Další hlasování se bude týkat bodu 16 odst. 1. Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Jak se vypořádáme s námitkou pana poslance Sobotky?

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Já tam nevidím žádný protinávrh.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vidím, že se hlásí pan kolega Zaorálek.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Pane předsedající, chci poprosit o desetiminutovou přestávku na klub.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Žádosti bývá zvykem vyhovět, takže tak učiním i nyní. Sejdeme se v 9.45 hodin.

 

(Schůze byla přerušena v 9.35 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP