(Schůze opět zahájena ve 14.02 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dostavte se, prosím, do jednacího sálu, 14. hodina uplynula, budeme pokračovat v našem jednání. Všechny jsem vás odhlásila, takže prosím o novou registraci vašimi hlasovacími kartami.

V tuto chvíli konstatuji, že o všech návrzích bylo hlasováno, a dříve než přikročíme k hlasování o návrhu zákona jako o celku, registruji ještě procedurální připomínku pana poslance Severy, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, velmi se omlouvám, ale rád bych zpochybnil hlasování pořadové číslo 565, kdy jsem hlasoval "proti" a ve výsledku hlasování jsem zapsán tak, že jsem hlasoval "pro". Poprosil bych o nové hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím pana zpravodaje, vzhledem k tomu, že je to hlasování, z jehož čísla lze dovodit, že jsme o tomto návrhu hlasovali již před delší dobou, aby nám sdělil, o jaké hlasování se jednalo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Jednalo se o hlasování o pozměňovacím návrhu pod písm. J k návrhu pana poslance Urbana, ale jsem přesvědčen o tom, že návrh byl přijat výraznou většinou hlasů a jeden hlas toto hlasování nemohl ovlivnit. Domnívám se tedy, že to je sdělení do zápisu, nikoliv sdělení k opakovanému hlasování. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím, aby se vyjádřil ještě pan poslanec Pavel Severa.

 

Poslanec Pavel Severa: Zpochybňuji hlasování, které nebylo o návrhu pana Urbana, ale byl to návrh pana poslance Martina Kocourka. Pokud výsledek hlasování byl o více než jeden hlas, tak mi samozřejmě zápis do protokolu stačí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím, zda by tato záležitost mohla být přesně zjištěna, abychom mohli pokračovat. Pane zpravodaji, máte jasnou představu, jaký zde byl výsledek hlasování?

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Děkuji kolegovi Ekertovi, který má podrobnou evidenci. Pro bylo 124 hlasů, kvorum bylo v té chvíli 94.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ptám se tedy pana poslance Pavla Severy, zda na svém návrhu netrvá.

 

Poslanec Pavel Severa: Netrvám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Pavel Severa na svém návrhu netrvá. Můžeme tedy přikročit k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu vám návrh usnesení.

Ale ještě předtím udílím slovo předsedovi poslaneckého klubu Unie svobody. (Poslanec Karel Kühnl uvítán déletrvajícím skandovaným potleskem - předsedající zvoní.)

Paní poslankyně, páni poslanci, prosím vás o klid v jednacím sále. Nemám pocit, že jsme udělali tolik práce, abychom se mohli zbytečně zdržovat. (Oživení v sále.)

 

Poslanec Karel Kühnl: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, doufám, že moje popularita se bude i nadále zvyšovat, ale poněkud to zdržuje jednání sněmovny. Můžete přízeň k mé osobě projevit i jinými způsoby. (Potlesk.)

Před přestávkou na oběd jsem požádal o krátkou přestávku pro klub proto, že jsme se v našem klubu chtěli poradit o důsledcích, které pro nás znamená to, že prošel návrh pana kolegy Urbana, který představuje de facto vznik cenového kartelu krytého zákonem. Podporovali jsme samozřejmě návrh pana poslance Sehoře, a to proto, že jsme toho názoru, že zrušení monopolu v oblasti tzv. povinného ručení činí jakákoliv cenová nařízení nelogickými. Ale protože považujeme zrušení monopolu v této oblasti za velice potřebné, jsme připraveni podpořit zákon jako celek, ačkoliv - a to bych chtěl zdůraznit - si zachováváme odpor k jakýmkoliv cenovým kartelům, ať už jsou založeny na dohodě, nebo - jako v tomto případě - na zákoně. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji předsedovi klubu Unie svobody.

A nyní přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) podle sněmovního tisku 150, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 580 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 580 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 169 pro vyslovilo 149 a 19 bylo proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk.)

 

Děkuji zpravodaji a blahopřeji ministru financí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP