(9.50 hodin)

(pokračuje Gross)

Zahajuji hlasování pořadové číslo 496. Kdo je pro tento pozměňovací návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Pro se vyslovilo 129 poslanců, proti 29 z přítomných 184. Návrh byl přijat. Je tím tedy nehlasovatelná druhá alternativa.

 

Prosím, paní kolegyně, abyste předložila další návrh k hlasování.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Další návrh se bude týkat opět daňových úlev. Konkrétně bodu A8, který je uveden na straně 3. Zde bych v této souvislosti chtěla připomenout, že tento návrh vychází z návrhu rozpočtového výboru. Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví předkládá protinávrh pod bodem B17, který je uveden na straně 8. Zase bych chtěla nechat hlasovat o bodu B17 jako o prvním.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: S touto procedurou je obecný souhlas. Nejprve budeme hlasovat orientačně o podpoře pozměňovacího návrhu uvedeného pod B17. Zahajuji hlasování pořadové číslo 497. Pardon, je námitka. Omlouvám se, nezaregistroval jsem ji včas, je to má chyba. Hovořit bude pan kolega Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Mám poznámku k proceduře. Včera jsme se zde bavili o tom, kdy je a kdy není orientační hlasování. Tyto návrhy nejsou totožné a není rozdíl v číslech, takže by se mělo hlasovat v pořadí.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Já jsem to také takto mínila. Špatně jsem se vyjádřila. Nechtěla jsem zavést orientační hlasování, ale hlasování v pořadí. První B17.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ale poté musí platit procedura podle pořadí, a to se omlouvám. To je to, co mě zmátlo. Obávám se, že nejdříve musíme v ostrém hlasování hlasovat o návrhu pod bodem A8. K této proceduře se hlásí pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, předpokládám, že jestliže jsme vzali za základ návrh výboru rozpočtového, pak návrh výboru sociálního je protinávrhem a měli bychom hlasovat o něm nejdříve.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Není protinávrhem podle jednacího řádu, ale pozměňovacím návrhem k pozměňovacímu návrhu. Tam skutečně by mělo dojít k prvotnímu hlasování o tomto. Ale obávám se, že bude možná jednodušší rozhodnout hlasováním o této sporné záležitosti, abychom zde nevedli dlouhé procedurální diskuse. Nechal bych hlasovat o souhlasu s výkladem pana poslance Škromacha. Pokud bude tento výklad sněmovnou akceptován, budeme nejprve hlasovat o pozměňovacím návrhu B17. Víme, o čem budeme rozhodovat? Víme.

 

Kolegyně a kolegové, kdo souhlasí s procedurálním výkladem pana poslance Škromacha, nechť v hlasování pořadové číslo 498 se vysloví tím, že zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Hlasování končí.

Z přítomných 184 poslanců pro 95, proti 75. Tento výklad byl akceptován.

 

Takže budeme nejprve hlasovat o pozměňovacím návrhu B17. Stanovisko ministra je negativní, rovněž stanovisko zpravodajky je negativní.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 499 o pozměňovacím návrhu B17. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování končí.

Z přítomných 184 poslanců pro 66, proti 96. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A8. Stanovisko ministra i zpravodajky je pozitivní.

Zahajuji hlasování jubilejní pořadové číslo 500. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 184 poslanců pro 180, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím o předložení dalšího návrhu.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Dále bychom hlasovali o opět souvisejícím návrhu, konkrétně o bodu A14, který je uveden na straně 4. Jedná se o evidenci zaplacených příspěvků.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko ministra je kladné, zpravodajka také doporučuje.

Kolegyně a kolegové, přiznám se, že máme drobný problém. Jestliže jsme vzali pozměňovací návrhy rozpočtového výboru za základ, zde je zapotřebí o něm hlasovat, pokud není protinávrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP