(10.00 hodin)

(pokračuje Gross)

Ale bude zřejmě čistší, abychom to odhlasovali, což znamená, že pak budeme muset podrobit hlasování všechny návrhy. Mám pocit, že není zapotřebí nechat hlasovat. Kolegyně a kolegové, prosím, jestli bychom mohli nechat odhlasovat en bloc všechny návrhy, což se stalo, z pozměňovacího návrhu A, tj. z pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru, a měli bychom hlasovat pouze tam, kde někdo chce buď individuální hlasování, anebo kde je protinávrh. (Hlasy: Po bodech.) Takže budeme hlasovat po bodech. Pak jsem nepochopil logiku, proč jsme brali za základ rozpočtový výbor.

 

Nevadí, budeme hlasovat o návrhu A14. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 501. Stanovisko ministra bylo kladné, stanovisko zpravodajky bylo také kladné.

Zahajuji toto hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování končí. Z přítomných 184 poslankyň a poslanců pro 183, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: V této souvislosti bych chtěla konstatovat, že jestliže byl přijat návrh A14, tak je nehlasovatelný bod B21. Pokud budeme hlasovat dále, je to bod A20 na straně 6.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Jen s tím vaším výkladem, jestli nejsou pochybnosti? Nejsou, čili bod B21 je nehlasovatelný. Nyní se vrátíme k pozměňovacím návrhům pod písmenem A a budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A20.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Týká se data, od kdy lze zákon použít.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Paní zpravodajko, jen si myslím, že by bylo dobré, pokud některý z pozměňovacích návrhů vylučuje jiný pozměňovací návrh, toto uvést před hlasováním.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Takže v tomto případě rovněž tak, pokud bude přijat návrh bodu A20, je nehlasovatelný bod B26.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji za toto upozornění. K bodu A20 stanovisko ministra? Kladné, zpravodajky kladné.

 

hlasování pořadové číslo 502, které jsem zahájil, rozhodneme o pozměňovacím návrhu A20. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 184 poslankyň a poslanců pro 183, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: V tomto případě se domnívám, že bychom měli za sebou blok daňových úlev, které byly vyjádřeny v pozměňovacích návrzích. Nyní bychom mohli přistoupit k další části a tato část by se týkala tzv. zpřísněných podmínek pro výplatu starobních penzí z penzijního připojištění.

Hlasovali bychom, jak tady bylo řečeno, po bodech. Nejprve bod A3, následně 4, pak A17 a A19. Navrhuji vrátit se k bodu A3 na straně 2. Podotýkám, že jestliže tento bod A3 bude schválen, potom bude nehlasovatelná řada bodů, a dovolte mi je vyjmenovat. Jedná se o bod A21 písmeno ch), dále bod B10… Je to moc rychle? Takže A21 ch) je na straně 6, dále je to bod B10 na straně 7, bod B11 na straně 8, B12 rovněž na straně 8, B6 na straně 7, B13 strana 8, B22 strana 9, B15 strana 9.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji za toto upozornění. Budeme tedy nejprve hlasovat o pozměňovacím návrhu A3. Prosím o stanovisko pana ministra. Kladné, zpravodajky také kladné.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 503 a ptám se, kdo souhlasí s pozměňovacím návrhem A3. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 184 poslankyň a poslanců 180 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Tím jsou nehlasovatelné návrhy, které byly uvedeny. Prosím o další návrhy k hlasování.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Dalším návrhem k hlasování by měl být bod A4 na straně 2. Jestliže by tento návrh byl přijat, byl by nehlasovatelný bod B14 na straně 8.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování pořadové číslo 504 a ptám se, kdo je pro pozměňovací návrh A4. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 184 poslankyň a poslanců pro 159, proti 22. Tento návrh byl přijat.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Další hlasování se týká bodu 17 a 19. Domnívám se, že bych neporušila příliš proceduru, kdybychom toto hlasování spojili, poněvadž u obou se jedná o přechodná ustanovení. Pokud nebude námitka, doporučuji hlasování spojené. Jen chci připomenout, že v případě schválení bodu A19 by byl nehlasovatelný bod B25.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je s tímto výkladem souhlas? Nikdo neprotestuje proti tomu, že o pozměňovacích návrzích A17 a 19 rozhodneme současně. Stanovisko ministra kladné, zpravodajky doporučující.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 505 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 184 pro 159, proti 23, návrh byl přijat.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Dámy a pánové, nyní jsme skončili hlasování o zpřísňujících podmínkách a chtěla bych zase uvést blok hlasování, který se bude týkat ustanovení převodu prostředků a účastníků k jinému penzijnímu fondu. Toto společné hlasování, nebo ne po celcích, ale v jednom okruhu, by mělo být pod bodem A6, A7, A18. Nejprve bych se vrátila k hlasování o bodu A6, který je uveden na straně 3.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra záporné, zpravodajka také nedoporučuje.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 506, ve kterém rozhodneme o pozměňovacím návrhu A6. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 184 poslankyň a poslanců pro 59, proti 124. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Pane předsedající, omlouvám se, měla jsem uvádět samozřejmě body, které budou nehlasovatelné v případě přijetí či nepřijetí tohoto pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nicméně, paní zpravodajko, nebyl přijat, takže v tuto chvíli to není zapotřebí.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Ano, ale jestliže nebyl schválen, vylučuje se bod A18.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: To už je důležité sdělení. Bod A18 se tímto hlasováním podle vaší interpretace stal také nehlasovatelným.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Další hlasování by mělo být v případě neschválení bodu A6 hlasování o bodu A21 písmeno e). V případě, že by byl schválen, byl by nehlasovatelný bod B16.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP