(10.20 hodin)

Poslankyně Ludmila Müllerová: Dalším bodem, o kterém bychom měli hlasovat, je bod A12. Pokud bude tento návrh přijat, činí nehlasovatelným bod B19.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji za toto upozornění. Stanovisko pana ministra je kladné, zpravodajky také kladné.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 516 a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 184 pro 184, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Paní kolegyně, prosím o předložení dalšího návrhu.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Je jím bod A15.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Stanovisko pana ministra je kladné, paní zpravodajky rovněž kladné.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 517 a ptám se, kdo pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 184 pro 183, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Prosím o další návrh.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Nyní bychom přistoupili k hlasování o bodu A21, který je v podstatě legislativně technickou úpravou této novely. A pakliže nebudou námitky, doporučuji hlasování jako o celku, ale samozřejmě s výjimkou bodu A21 písm. e) a A21 písm. ch), o kterých jsme již hlasovali.

Současně, pokud budou schválena ustanovení podle těchto návrhů, jsou nehlasovatelné dále body B1, B3, B4, B5 a B8.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Vidím procedurální připomínku pana ministra Vladimíra Špidly.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Mám pocit, že by byl nehlasovatelný ještě bod B16.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Ale bod B16 jsme již vyloučili již při hlasování o bodu A6.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Již je v poznámkách jako vyloučený z možnosti hlasování.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Ano.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Myslím, že se všechno vyjasnilo a můžeme tedy nyní hlasovat podle návrhu paní zpravodajky. Ještě jednou pro jistotu prosím, abyste zopakovala, o čem v tuto chvíli budeme hlasovat.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Budeme hlasovat o bodu 21 jako celku s výjimkou bodu 21 písm. e) a 21 písm. ch).

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pan ministr má kladné stanovisko, paní zpravodajka rovněž kladné stanovisko.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 518 a ptám se , kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 184 pro 180, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Paní kolegyně, prosím o další návrh.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, v této chvíli jsme ukončili hlasování o pozměňujících návrzích pod bodem A a přešli bychom k hlasování o zbývajících bodech pod bodem B, to znamená o těch, které nebyly zatím vyloučeny jako nehlasovatelné.

Nejprve bychom přistoupili k hlasování o bodu B2. Jedná se o změnu základního jmění.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Stanovisko pana ministra je záporné, stejně jako stanovisko paní zpravodajky.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 519 a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 184 pro 20, proti 143. Návrh nebyl přijat.

Prosím o další návrh.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Další hlasování by se mělo týkat bodu B7, který řeší zprostředkovatelskou činnost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Stanovisko pana ministra je záporné, zpravodajky kladné.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 520 a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 184 pro 117, proti 67. Návrh byl přijat.

Prosím o další návrh k hlasování.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Pod bodem B 9 budeme hlasovat o zavedení pojmu "doživotní penze".

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Stanovisko pana ministra je kladné, paní zpravodajky záporné.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 521 a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 184 pro 107, proti 70. Návrh byl přijat.

Prosím o další návrh.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Další bod, o kterém jsme ještě nehlasovali, je ten, který jsem uváděla v rámci legislativně technických úprav a je to bod B23. Chtěla bych konstatovat, že tento bod je vlastně nehlasovatelný právě pro zmatečnost. Jde o to, je-li potřeba o tom hlasovat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je s výkladem, tak jak jej uvedla paní zpravodajka, souhlas? Nikdo neprotestuje, dedukuji z toho, že ano, a můžeme tedy pokračovat dle vašeho návrhu, paní kolegyně.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Nyní bychom měli hlasovat o bodu B24.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, budeme nyní hlasovat o bodu B 24. Stanovisko pana ministra je kladné, paní zpravodajky rovněž kladné.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 522 a ptám se kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 184 pro 167, proti 15. Návrh byl přijat.

Prosím paní kolegyni o další návrh.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Pane předsedající, domnívám se, že pod písm. B byly odhlasovány všechny pozměňovací návrhy. Nyní bychom přešli k písm. C, tj. k pozměňovacím návrhům pana poslance Vladimíra Doležala.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Paní kolegyně, nikdo nemá jiný názor, než vy, že všechny pozměňovací návrhy pod bodem B byly vyčerpány, takže se souhlasem celé sněmovny přikročte k bodu C.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Ale jsem upozorňována z pléna, že jsme zapomněli hlasovat o bodu B27, omlouvám se vám. Bod27 se vlastně týká účinnosti tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Budeme tedy nyní hlasovat o bodu B27. Stanovisko pana ministra je kladné, paní zpravodajky rovněž kladné.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 523 a ptám se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 184 pro 181, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Prosím paní zpravodajku, aby pokračovala.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP