Stenografický zápis 13. schůze, 8. června 1999


(Schůze opět zahájena ve 14.06 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Vidím


53. Vládní návrh zákona o Veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 199/ - prvé čtení

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Miroslav Krajíček


101. Volba členů vyšetřovací komise PS pro šetření regionálního transplantačního centra v Ostravě

Poslanec Jan Vidím


54. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 200/ - prvé čtení

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Miroslav Krajíček


57. Vládní návrh zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 204/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslanec Milan Cabrnoch


58. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky /sněmovní tisk 208/ - prvé čtení

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Marek Benda
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Dalibor Matulka
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Miloslav Ransdorf
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Zdeněk Jičínský


57. Vládní návrh zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 204/ - prvé čtení

Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jiří Vlach


60. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 207/ - prvé čtení

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslanec Pavel Kováčik


61. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 209/ - prvé čtení

Místopředseda vlády Pavel Rychetský


64. Vládní návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (zákon o prevenci závažných havárií) /sněmovní tisk 212/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Tom Zajíček
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Místopředseda PSP Stanislav Gross


90. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se upravují podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů

Poslanec Marek Benda
Poslanec Jiří Vlach
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Vidím


87. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 243

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Jan Vidím


65. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1999 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 213/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec František Brožík
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


66. Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1998 a o změně zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 328/1998 Sb., o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997 a zákona č. 22/1999 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 214/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Martin Kocourek


35. Výroční zpráva a roční účetní závěrka Fondu národního majetku České republiky za rok 1997 /sněmovní tisk 119/

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Martin Kocourek


96. Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného výkonu usnesení obecního zastupitelstva obce Lužice

Poslanec Radko Martínek
Poslanec Josef Jalůvka
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 19.55 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP