Stenografický zápis 13. schůze, 9. června 1999


(Schůze opět zahájena v 9.04 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross


92. Úmluva č. 178 a Doporučení č. 185 o inspekci pracovních a životních podmínek (námořníci), 1996; Úmluva č. 179 a Doporučení č. 186 o najímání a umísťování námořníků, 1996; Úmluva č. 180 o pracovní době námořníků a posádkách lodí, 1996; Doporučení č. 187 o mzdách, pracovní době námořníků a posádkách lodí, 1996; Protokol z roku 1996 k Úmluvě o obchodním loďstvu (minimální standardy), 1976, přijaté na 84. zasedání Mezinárodní konference práce v říjnu 1996; Doporučení č. 188 o soukromých agenturách práce, 1997, přijaté na 85. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1997 /sněmovní tisk 114/

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec František Vnouček
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla


65. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1999 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 213/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Stanislav Gross


55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 202/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda


66. Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1998 a o změně zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 328/1998 Sb., o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997 a zákona č. 22/1999 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 214/ - prvé čtení

Poslanec Martin Kocourek


35. Výroční zpráva a roční účetní závěrka Fondu národního majetku České republiky za rok 1997 /sněmovní tisk 119/

Poslanec Martin Kocourek


96. Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného výkonu usnesení obecního zastupitelstva obce Lužice

Poslanec Radko Martínek


89. Návrh na volbu dalších poslanců - členů některých stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Vidím


91. Návrh na způsob projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1998 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

Poslanec Vlastimil Tlustý


93. Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 116/

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Poslankyně Eva Fischerová
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Václav Krása
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Eva Fischerová
Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Poslankyně Taťána Jirousová
Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Václav Krása
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena v 10.53 hodin)
(Schůze opět zahájena v 11.03 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross


26. Zpráva vlády o stavu české společnosti

Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Miroslav Máče
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Jan Bláha
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Karel Kühnl


95. Koncepce zahraniční politiky České republiky

Poslanec Lubomír Zaorálek
Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze byla přerušena ve 12.50 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.30 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Lubomír Zaorálek
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Miloslav Ransdorf
Místopředseda vlády Egon Lánský
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jan Zahradil
Místopředseda vlády Egon Lánský
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Milan Urban
Poslanec Miloslav Ransdorf
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Miloslav Ransdorf
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena v 17.28 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.31 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze skončena v 18.16 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP