(9.30 hodin)

Poslanec Martin Kocourek: Doprovodné usnesení by znělo:

"Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby nejpozději do 30. září 1999 předložila návrh novely zákona o Fondu národního majetku ke zlepšení činnosti Fondu národního majetku nebo jeho zrušení."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Myslím si, že k tomuto usnesení musím vyžádat stanovisko navrhovatele, pouze ano nebo ne. Pan ministr má záporné stanovisko, zpravodaj také záporné.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 647, ve kterém rozhodneme o tomto doprovodném usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 180 poslankyň a poslanců pro 27, proti 130. Tento návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy k hlasování. Myslím si, že není zapotřebí hlasovat o usnesení jako celku. Nikdo toto nezpochybňuje, tedy konstatuji, že jsme projednali bod 35 a schválili jsme usnesení rozpočtového výboru s pozměňovacím návrhem pana poslance Kocourka.

Děkuji jak panu ministrovi, tak panu zpravodajovi. Konstatuji, že jsme se tímto tedy vypořádali s dalším bodem.

 

Další bod, který bychom měli projednat, resp. odhlasovat, je bod

 

96.
Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného výkonu usnesení
obecního zastupitelstva obce Lužice

 

V tuto chvíli bych požádal zpravodaje výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pana poslance Radko Martínka, jestli by seznámil sněmovnu s návrhy usnesení, o kterých bychom měli v tuto chvíli hlasovat. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážení kolegové a kolegyně, v rozpravě nepadly žádné návrhy, tudíž je pouze návrh, a to výboru pro regionální rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Tento návrh na usnesení zní:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovuje nesouhlas s pozastavením usnesení obecního zastupitelstva obce Lužice ze dne 7. září 1998 přednostou Okresního úřadu v Mostě a potvrzuje platnost tohoto usnesení."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji za rekapitulaci návrhu, všichni víme, o čem budeme hlasovat. Bude to ten návrh, který v tuto chvíli zazněl.

Rozhodneme o něm v hlasování pořadové číslo 648. Toto hlasování jsem zahájil. Kdo je pro jeho schválení, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 179 poslankyň a poslanců pro 162, proti 6. Tento návrh usnesení byl přijat.

 

Tímto jsme se vypořádali s projednáním bodu 96. Konstatuji, že usnesení, tak jak bylo navrženo zpravodajem, bylo schváleno a já končím projednávání tohoto bodu.

V tuto chvíli bychom měli projednat bod

 

89.
Návrh na volbu dalších poslanců - členů některých stálých delegací Parlamentu
do meziparlamentních organizací

 

Předseda volební komise je připraven k absolvování tohoto bodu. Jde o druhou volbu. Úvodem chci připomenout, že v první části schůze jsme ukončili první volbu a projednávání tohoto bodu jsme přerušili.

Nyní prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Jan Vidím a tento bod uvedl.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, jsme tedy v bodě "Návrh na volby dalších poslanců - členů některých stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních delegací".

Po přerušení tohoto bodu pro přípravu druhé volby jednoho náhradníka stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO a jednoho náhradníka stálé delegace do Shromáždění Západoevropské unie volební komise obdržela od poslaneckých klubů tyto návrhy: na náhradníka stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO pana Pavla Hojdu, KSČM, a pana Miroslava Máčeho, ČSSD, a na náhradníka stálé delegace Parlamentu do Shromáždění Západoevropské unie pana Stanislava Fischera, KSČM, a pana Josefa Jalůvku, ODS.

Pro úplnost připomínám, že i dnešní volba se uskuteční většinovým způsobem veřejně pomocí hlasovacího zařízení, přičemž volba probíhá nejvýše ve dvou kolech. Doporučuji nyní, aby byla vedena společná rozprava ke všem čtyřem navrženým kandidátům a poté aby Poslanecká sněmovna hlasovala o každém z kandidátů zvlášť.

Pane předsedající, je možno otevřít rozpravu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, pane předsedo, v tuto chvíli tak činím a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, nicméně registruji přihlášku předsedy poslaneckého klubu KSČM pana kolegy Vojty Filipa. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, já bych chtěl připomenout jednání, které tu proběhlo na 3. schůzi Poslanecké sněmovny loni v srpnu, a chtěl bych, abyste si osvěžili paměť a zjistili, jestli alespoň zčásti u mezinárodních organizací respektujeme voliče České republiky a jestli si opravdu myslíte, podle demokratických pravidel že je možné vyřadit z několika stálých delegací tohoto parlamentu do jednotlivých organizací, kterých se parlament zúčastní, zástupce našeho klubu. Je na vás, jakým způsobem se rozhodnete, ale já doufám, že o demokracii nebudete jen mluvit, ale budete tak i jednat. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji předsedovi poslaneckého klubu KSČM kolegovi Filipovi.

Do rozpravy se dále nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám. Přistoupíme tedy nyní k hlasování. Žádám předsedu volební komise, aby nám předkládal jednotlivé návrhy k hlasování.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Budeme nyní rozhodovat o volbě náhradníka stálé delegace Parlamentu do Shromáždění Západoevropské unie. Za náhradníka stálé delegace Parlamentu do Shromáždění Západoevropské unie je navrhován poslanec Stanislav Fischer.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování pořadové číslo 649, ve kterém rozhodneme o této nominaci. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro 80, proti 71. Tento návrh nebyl přijat.

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Za náhradníka stálé delegace Parlamentu do Shromáždění Západoevropské unie je navrhován poslanec Josef Jalůvka.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování pořadové číslo 650. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 180 pro 110, proti 22. Tento návrh byl přijat.

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme rozhodovat o volbě náhradníka stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO. Za náhradníka stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO je navrhován poslanec Pavel Hojda.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování pořadové číslo 651. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 179 poslankyň a poslanců pro 73, proti 65. Tento návrh nebyl přijat.

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Za náhradníka stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO je navrhován poslanec Miroslav Máče.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP