(18.10 hodin)

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nebojte se, nezdržím vás dlouho. Vím, že je to poslední bod. Vím, že všichni spěcháte k dalším pracovním úspěchům. Nicméně mi dovolte říci pouze dvě stručné poznámky.

Za prvé bych chtěl upřímně Poslanecké sněmovně poděkovat za věcnou a klidnou debatu k této koncepci. Věřím, že stejně tak na základě zájmů této země budeme na příštím zasedání sněmovny debatovat i o dlouhodobých koncepcích dalších resortů. Věřím, že to, co nás spojí, tedy zájmy této země, bude nakonec silnější než to, co nás rozděluje.

Druhá poznámka je méně příjemná, ale pokládám za svoji povinnost předsedy vlády, který má hájit své kolegy ve vládě, vám ji sdělit, aniž bych žádal od sněmovny jakékoli rozhodnutí. Dovolte mi pouze, abych vyjádřil svůj subjektivní názor, s nímž sněmovna nemusí souhlasit.

Chápu, že se lišíme v mínění. Chápu, že někdy používáme i ostrých slov. Ostatně já sám nejsem v této oblasti výjimkou. Ale je jistý nepřekročitelný limit, který by mezi námi, pokud se nejen oslovujeme jako kolegové, ale kolegy také skutečně jsme, měl existovat. Chtěl bych Poslanecké sněmovně sdělit, že v oné vzrušené debatě, na kterou místopředseda Gross upozorňoval, mezi poslancem Paynem a ministrem Grégrem padla slova: Pane ministře, jste svině, jste svině, jste komunistická svině. Chtěl bych sdělit panu poslanci Paynovi, že pan ministr Grégr byl počátkem 70. let v komunistickém vězení.

Chtěl bych doporučit předsedajícímu této schůze, aby využil vizitky s adresou psychiatrické kliniky, kterou mu podal pan předseda poslaneckého klubu ODS Tlustý, a předal tuto vizitku panu poslanci Paynovi. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji předsedovi vlády České republiky a v duchu jeho výzvy oznamuji, že kontaktní vizitku na příslušnou odbornou léčebnu mám k dispozici.

V tuto chvíli registruji faktickou poznámku pana kolegy Payna mimo rozpravu. Ale je možno pouze k proceduře. Přesto vám uděluji slovo. K proceduře pan kolega hovořit nechce, je mi líto. V tuto chvíli není možné udělit slovo mimo bod.

Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli končím projednávání tohoto bodu, tj. koncepce zahraniční politiky České republiky. Konstatuji, že k projednání všech bodů 13. schůze Poslanecké sněmovny nám zbývá projednat jeden jediný bod, kterým je bod č. 102 - volba předsedy vyšetřovací komise. Jelikož termín pro možnost uskutečnění této volby vyprší zítra ráno, zbývá v tuto chvíli rozhodnutí, které nehodlám učinit sám, ale které by měla učinit sněmovna, tj. rozhodnout o tom, že tento bod se přesune buďto na příští schůzi Poslanecké sněmovny a dnes by skončila 13. schůze. Nerozhodne-li tak Poslanecká sněmovna, budeme pokračovat posledním bodem této schůze v 9.00 hodin a ve velice krátké době tento bod vyprší.

V tuto chvíli bych předložil na doporučení pana poslance Výborného sněmovně formálně procedurální návrh, který zní: Poslanecká sněmovna přeřazuje bod č. 102 13. schůze Poslanecké sněmovny na začátek příští schůzi Poslanecké sněmovny. Nechci použít termín "bod číslo 1", neboť se obávám, že bodem číslo 1 by mělo být projednání vládního návrhu na vyslání jednotky Armády České republiky v rámci mírové mise na území bývalé Jugoslávie. Ale to není předmětem tohoto rozhodování. Předmětem tohoto rozhodování bude procedurální návrh na přeřazení bodu 102 na jeden z prvních bodů 14. schůze Poslanecké sněmovny.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 670. Bude-li schválen, končí schůze, nebude-li schválen, tento bod se projedná zítra v 9.00 hodin.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování končí.

Z přítomných 150 poslankyň a poslanců pro 91, proti 41. Tento návrh byl schválen.

 

Kolegyně a kolegové, konstatuji, že jsme tím vyčerpali celý program 13. schůze Poslanecké sněmovny. Jediný nedoprojednaný bod projednáme na schůzi Poslanecké sněmovny s pořadovým číslem 14.

Všem děkuji za odvedenou práci a těším se brzy na shledanou.

 

(Schůze skončena v 18.16 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP