(14.50 hodin)

(pokračuje Payne)

Souvisí to i s tím, a přesto to dokumentuje skutečnost, že představitelé ministerstva nejsou schopni vyjmenovat taxativní výčet změn, k nimž dochází v důsledku vstupu do NATO. A já trvám na tom slově "taxativní", protože vést akademické řeči o zahraniční politice je snadné, ale smysl koncepčního materiálu je ten, že tam musí být všechny věci, že žádná nesmí chybět, protože to, co tam není, není prioritou a na to se také nemají dávat peníze.

Další změnou v porovnání s dokumenty o zahraniční politice, a tady mám na mysli zejména ten materiál z roku 1992 a následující, je ten že se změnilo pořadí států v bilaterálních vztazích. Musím říci, že oproti původnímu pořadí, kde Německo bylo mezi našimi sousedy vedeno jako partner prioritní, protože s ním máme poměrně významnou část našeho zahraničního obchodu a je to první tranzitní země, kterou se dostáváme dále do západní Evropy, v současné koncepci je na prvním místě Slovensko, potom Polsko, potom Spolková republika Německo, potom Rakousko a potom Maďarsko. To pořadí vypovídá o jisté změně orientace české zahraniční politiky jiným směrem, než tomu bylo doposud.

S ohledem na to, že v tom materiálu je takto velký počet problematických míst, s ohledem na to, že ten dokument obsahuje slovo "priorita" na místech, kde po mém soudu nemá co dělat, s ohledem na to, že ty priority nejsou napsány tak, aby učinily českou politiku a českou diplomacii předvídatelnými, a to jak pro domácí scénu, tak pro zahraničí - nečiní ji předvídatelnou dokonce ani pro poslance českého parlamentu, a česko-řecká iniciativa, odvěké přátelské vztahy s Řeckem, jak jsme právě slyšeli před obědem od pana ministra, jsou pro mne čímsi nepředvídatelným a já mám pocit, že materiály tohoto typu i iniciativy česko-řeckého typu by měly vznikat v předvídatelných podmínkách, ve spolupráci s politickými stranami - a vzhledem k tomu, že ke spolupráci na tomto dokumentu podstatná část sněmovny nebyla přizvána na zahraniční výbor, neměla možnost podílet se alespoň na nějakých konzultacích k tomuto materiálu, mám pocit, že ten materiál nemůže ani aspirovat na to, aby byl konsensuálním materiálem. Ten způsob silové politiky, který se pokouší prosadit nějakou koncepci za každou cenu, bez jakýchkoli konzultací, bez přiměřených konzultací se zahraničním výborem, který je hlavním partnerem ministra, takový materiál, myslím, nemůže aspirovat na to, aby byl konsensuálním materiálem.

Já sám za sebe navrhuji, aby ten materiál, který musím charakterizovat jako dokument úzce stranický, byl vrácen k přepracování, a navrhuji to jako usnesení Sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Paynovi.

V tuto chvíli vystoupí s přednostním právem pan poslanec Lubomír Zaorálek, připraví se pan poslanec Kohlíček.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, něco prostě lze vydržet a něco ne. Nezlobte se, ale já dost dobře nejsem schopen přenést to, že tady je vyčítáno této koncepci, že nemá jako dostatečnou prioritu vyzvednutu úlohu zahraničního obchodu. Ale je nám to vyčítáno z úst poslance politické strany, která se přece zasloužila o to, že tady bylo před lety řečeno, že budeme dělat standardní diplomacii, a v rámci této standardní diplomacie se prostě zrušila obchodní zastoupení, zrušila se afilace zahraničního obchodu, prostě zrušilo se všechno to, co venku bylo k dispozici v pomoci českému exportu. A mám dojem, že zrovna poslanec Payne byl proslulý tím, že sehrál významnou roli v likvidaci těchto obchodních zastoupení. To byla ta slavná éra, kdy jsme to slavně zlikvidovali, a pak jsme se celá léta učili, že v rozvojových zemích, jako je Střední východ, Oceánie a Latinská Amerika se prostě obchod nedá dělat bez diplomacie, že tam prostě diplomacie otevírá zahraniční obchod, že tam prostě, když chci prodat motocykl, tak se musím seznámit s králem, a když to neudělám, tak se tam neprosadím. Že tam prostě pracují zpravodajské služby, že tam pracuje obrovský lobbismus, že tam pracuje ohromně silné velvyslanectví státu. Pak to prostě funguje. Dneska to víme, ale měli bychom si říci, jak jsme se do té dnešní situace dostali, kde z deseti lidí máme dneska jenom jednoho.

Nepřipadá mi tedy fér, když politice a vládě, která zahraniční obchod vzala jako jednu ze svých priorit, se vyčítá, že to nemá vyřčeno dostatečně silně, když dneska napravujeme chyby, které tady udělali jiní, a když se o to zasloužili v takovém rozsahu, že by dneska měli minimálně mlčet. (Potlesk klubu poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nyní s faktickou vystoupí kolega Jiří Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: Pan předseda Zaorálek tvrdí, že jsem sehrál nějakou roli při likvidaci obchodních zastoupení. Já jej prosím, aby to dokázal, protože to není pravda. Pokud to pan předseda nedokáže, budu muset z toho vyvodit patřičné důsledky. (Smích poslanců klubu ČSSD).

Za druhé - nejsem si jist, jestli bychom dokázali ufinancovat, co dokázalo ufinancovat bývalé Československo, které mělo větší počet obyvatel, větší počet peněz. Ta redukce toho, kdy jsme měli v každé zemi v podstatě dvě ambasády, kdy jsme platili dvě rezidence, dva zastupitelské úřady. Mám pocit, že to byla otázka, která svým způsobem dneska už byla neufinancovatelná.

Takže já si skoro nejsem jist, co pan Zaorálek navrhuje. Jestli navrhuje zdvojnásobení rozpočtu pro zahraniční službu, je to velmi zajímavá záležitost, ale kde na to sociálně demokratická vláda vezme peníze, to skutečně nevím.

A já mám pocit, a o to mi skutečně jde, že teď nejde o to, hodnotit minulé vlády, kteroukoli z nich, mně jde o to, abychom se shodli na dokumentu, který nám pomůže zjistit, co dále s Českou republikou. A zdá se, že sociální demokracie není schopna uvažovat o budoucnosti, ale pouze o minulosti.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji za faktickou poznámku.

Nyní vidím ještě jednu faktickou poznámku - pana poslance Šuláka. Omlouvám se tímto panu poslanci Kohlíčkovi, který poté vystoupí řádně.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážený pane předsedající, vážení kolegové poslanci, vážená vládo, původně jsem chtěl diskutovat až později, ale vystoupení kolegy Payna...

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, prosil bych, abyste nevyrušovali řečníka v tuto chvíli. Nechci nikoho jmenovat, ale jedná se i o mé kolegy zde v přední části řečnického pultu.

 

Poslanec Petr Šulák: Vystoupení kolegy Payna mě tedy nutí k tomu, abych řekl několik faktických poznámek.

Domnívám se, že národní zájmy České republiky jsou zcela jasné. Existuje zde jeden český národ, a národní zájmy, když někdo řekne národní zájmy, pak jsou to v této republice národní zájmy českého národa. Už zde nemáme federaci, nejsme ani ve Spojených státech, kde by se dalo takto si s těmito slovíčky hrát.

Mezi bezpečnostní strategií a koncepcí zahraniční politiky nevidím zásadní rozdíly. To, co zde bylo uvedeno, je opět jenom hra se slovíčky.

Nemravná smlouva mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zahraničí - já jsem také pobouřen tím, co zde pan kolega Payne řekl. On zde nedávno mluvil o Československé plavbě námořní, přitom si jistě dobře vzpomíná, kdo způsobil, že tato Československá plavba námořní zanikla. A stejné je to i s těmi našimi obchodními zastupitelstvími.

Jen by mě zajímalo, jestli si pan kolega Payne uvědomuje, že zrušením obchodních zastupitelství byly napáchány nevyčíslitelné škody na našem průmyslu a hospodářství vůbec. Ty důsledky si dneska velké podniky, které byly závislé na exportu, nesou dodnes, a v podstatě spousta bankrotů, ke kterým došlo, byla způsobena...

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane poslanče, já vás bohužel musím přerušit, vy jste se hlásil s faktickou poznámkou a ta je limitována dvěma minutami. Ten čas už bohužel vypršel.

 

Poslanec Petr Šulák: Ještě prosím o dvě minuty. (Smích.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane poslanče, já jsem opravdu pln dobré vůle, ale obávám se, že rozprava nebyla uzavřena, a proto bych doporučil přihlásit se řádně do rozpravy.

 

Poslanec Petr Šulák: Jen dvě minuty ještě.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane poslanče, já se opravdu omlouvám, nemohu v tuto chvíli umožnit vaše další vystoupení, byl bych objektivně a poprávu napadán kolegy ve sněmovně, že jsem to umožnil, takže vás v tuto chvíli žádám, abyste se přihlásil řádně do rozpravy, protože není možno pokračovat takto ve faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Šulák: Ano, pane předsedající, přihlásím se do řádné rozpravy a svoje připomínky sdělím potom.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já vám děkuji za pochopení a ulehčení mé situace. Takže nyní konečně vystoupí pan poslanec Kohlíček. Připraví se pan poslanec Jan Zahradil.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, milé kolegyně, vážená vládo, dovolte mi, abych i já přičinil několik poznámek ke koncepci zahraniční politiky, jak nám byla předložena.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP