Stenografický zápis 13. schůze, 1. června 1999


(Schůze zahájena v 14:04 hod.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Karel Kühnl


56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/1997 Sb., o opatřeních ve vztahu k Libyi /sněmovní tisk 203/ - prvé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Jiří Payne


74. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny o dvoustranných smluvních vztazích mezi Českou republikou a Ukrajinou /sněmovní tisk 172/ - prvé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Lubomír Zaorálek


40. Vládní návrh zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 155/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Václav Krása
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Karel Černý
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Dalibor Matulka
Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Poslankyně Taťána Jirousová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Josef Janeček


100. Zřízení vyšetřovací komise PS pro šetření regionálního transplantačního centra v Ostravě

Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jan Kasal
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Zdeněk Kořistka
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Pavel Severa
Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Poslanec Radim Chytka
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Poslanec Milan Cabrnoch
Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Poslanec Petr Matějů
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Václav Krása
Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Ivana Hanačíková
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jan Vidím


41. Návrh poslanců Jaroslava Štraita a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 65/1965 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 131/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Štrait
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena v 18.54 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP