(17.00 hodin)

(pokračuje Severa)

Myslím si, že k odvolání je třeba mít nějaký důvod. Když pan ministr vnitra nám říká, že šetření probíhá standardně, tak vlastně odůvodňuje, že komise má vzniknout, že to je nedostatečné. To mě neuspokojuje. Myslím, že pan ministr má velkou podporu ve sněmovně pro akci "čisté ruce", ale v tuto chvíli ji nechce využít. Myslím si, že mu v tom chceme pomoci, ale tato pomoc není vítána.

Když zde zazní z úst pana ministra Davida, že chybějí dokumenty, a on tvrdí, že se ještě údajně nic nestalo, že se nic neprokázalo, tak já myslím, že je, pane ministře, vaší povinností prověřovat, a nikoliv se pouze domnívat. Myslím si, že sám připouštíte, že nevíte všechno. Myslím, že musíme zjistit pravdu. Tak proč se ve vlastním zájmu a v zájmu ministerstva nechcete dopátrat pravého stavu? Proto se přimlouvám, aby komise byla zřízena.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nejdříve nyní promluví pan ministr David, potom pan kolega Chytka.

 

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David: Dámy a pánové, já jsem řekl zcela jednoznačně, že pan ředitel Lux byl odvolán na základě nálezu Nejvyššího kontrolního úřadu, který se týká hospodaření. Vůbec jsem se nezmiňoval o transplantaci. Toto jsou spekulace živené panem ředitelem samotným, protože on ví, že kolem této kauzy existuje spousta pochybností, a tak se snaží vzbudit dojem, že i jeho odvolání spadá do těchto pochybností. Souvisí to však s nálezem Nejvyššího kontrolního úřadu, který se zabýval hospodařením Fakultní nemocnice v Ostravě v letech 1993 - 1997, tedy za jiných vlád.

Pokud se jedná o akci "čisté ruce", opakuji zde po několikáté - říkal jsem to zde nejméně dvakrát při interpelacích v únoru - že se tím zabývá policie, čili orgány činné v trestním řízení. Je evidentní, že pokud došlo k porušení zákona, bude postupovat kvalifikovaně, a máme důvod předpokládat, že samozřejmě si vyžádá znalecké posudky - asi od odborníků, od koho jiného? Věřím, že policie nalezne pravdu o této věci.

Řekl jsem zde zcela jednoznačně, že pan ředitel Lux toto zjistil zřejmě někdy v říjnu, 9. listopadu to předal policii, dále, bylo to někdy koncem listopadu, asi 24. listopadu - nikoliv

11. listopadu, jak uváděl pan poslanec Janeček - to sdělil mně, ačkoliv mně řekl, s očima široce poulenýma, že má důkazy o tom, že orgány ilegálně odebírané jsou odváženy blíže neidentifikovanými letadly z letiště Mošnov, ovšem důkazy nikdy nepředložil. Byl zde tedy zájem tuto věc rozvířit co možná nejvíce. Já jsem ho upozornil, že to je jeho odpovědností, že si vlastně stěžuje sám na sebe.

Neřekl jsem, že zde chybí dokument, ale že chybějí údaje v dokumentaci, to jenom pro přesnost. Nemám vůbec nic proti tomu, aby se tím zabýval ještě někdo další. Kromě toho, že pro mě pracovala stanoviska expertů, kromě toho, že to šetří policie, kromě toho, že to prošetřuje komise České lékařské komory - nemám nic proti tomu, aby byla ustavena komise, která se tím bude dále zabývat. Mně to vůbec nevadí, protože výsledky šetření této komise budou směřovat do minulosti, kdy za resort zodpovídal někdo jiný. To bych chtěl zdůraznit. Nic proti tomu tedy nemám, a pokud tady vznikl dojem, že jsem dost jasně neřekl, že nemám vůbec nic proti vzniku této komise - kromě takové maličkosti, že to velmi silně zpochybní transplantace a transplantologii ve veřejnosti, když se ještě více, kromě tedy nesmyslných filmů o tom, jak se kradou orgány, že se ještě více bude psát o tom, jak se orgány kradou a odebírají lidem bez průkazů smrti a podobně. Toto mně na celé věci vadí, protože odpovídám za to, aby veřejnost vnímala transplantace jako normální součást moderní medicíny a nikoliv jako něco, co je zahaleno tajemstvím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji pane ministře, nyní uděluji slovo panu kolegovi Chytkovi. Připraví se pan poslanec Cabrnoch, Matějů a pan kolega Krása.

Než udělím slovo panu kolegovi Chytkovi, chtěl bych tlumočit omluvná slova pana ministra Špidly na adresu pana kolegy Severy, že spletl jeho jméno.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, i já podporuji zřízení této parlamentní vyšetřovací komise. Proč? Pan ředitel Lux upozorňuje svého zřizovatele, Ministerstvo zdravotnictví, na podivné praktiky týkající se transplantace a prodeje lidských orgánů. Je to zcela logické, protože ředitel Fakultní nemocnice v Ostravě nemá právo jmenovat a odvolávat přednosty jednotlivých klinik. Tyto přednosty jmenuje jak ministr zdravotnictví, tak ministr školství. To znamená, že to není zcela věcí pana ředitele, aby si u sebe udělal pořádek. Je to záležitostí zejména zřizovatele. Zároveň pan ředitel Lux upozorňuje na skutečnost Policii České republiky, Policie České republiky začne tuto kauzu prošetřovat, a jak nám před chvílí potvrdil pan ministr vnitra, do této chvíle je celá věc v šetření.

Nyní podtrhuji, že v průběhu toho, co policie celou kauzu vyšetřuje, je náhle, bez udání důvodů, k včerejšímu dni pan ředitel Lux odvolán. Druhý, kdo v celé kauze hraje důležitou roli, je pan MUDr. Kula, který byl oním doktorem, expertem, který právě pana ředitele na skutečnosti týkající se transplantací a prodeje lidských orgánů upozorňuje.

25. května 1999 žádá výbor odborové organizace Fakultní nemocnice v Ostravě okamžité odvolání pana MUDr. Romana Kuly, CSc., který je pověřen vedením anesteziologicko-resuscitační kliniky Fakultní nemocnice v Ostravě, z funkce. Tento výbor odborové organizace - abychom měli taktéž nějaký rozměr oné odbornosti - je tvořen panem Ing. Jiřím Lorencem, statistikem, paní Jarmilou Dostálovou, zdravotní sestrou, paní MUDr. Boženou Skácelovou, rentgenoložkou v důchodu, panem Jiřím Ševčíkem, kotelníkem, panem Jaromírem Bártkem, laborantem, paní MUDr. Zitou Obdržálkovou, pediatrem, MUDr. Janem Ptákem, hematologem, paní Olgou Hlavicovou, úřednicí, a MUDr. Rudolfem Michalským, t.č. bez zaměstnaneckého poměru k fakultní nemocnici.

Hlavní důvod k odvolání, pokud jsem měl možnost, a měl jsem možnost tyto čtyři důvody prostudovat, spočíval v tom, že pan doktor Kula není Čech, ale Slovák a z toho důvodu nemůže u nás vykonávat lékařskou praxi, neboť nemá povolení České lékařské komory v Ostravě, přičemž ovšem těmto odborníkům, na slovo vzatým, ušlo, že pan doktor Kula je členem lékařské komory, a proto samozřejmě nepotřebuje žádné pověření České lékařské komory.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP