(17.10 hodin)

(pokračuje Chytka)

Z tohoto průběhu zatímní kauzy jak u pana dr. Luxe k 31. květnu, teď u pana přednosty Kuly mně vyplývá, že spíš než o vyšetřování celé záležitosti jde o rychlé zametení hlavních osob a zametení stop. Děkuji za pozornost.(Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Hlásí se pan ministr Ivan David, ale teď vám, pane ministře, přednostně udělit slovo nemohu, protože se přihlásil také ministr práce a sociálních věcí pan Vladimír Špidla a z titulu své funkce také místopředseda vlády, a má myslím ještě prioritnější možnost vystoupit než vy.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci.

V této sněmovně jsem zažil už několikrát projednávání tématu, které se dotýkalo těch nejhlubších záležitostí lidské osobnosti, např. registrované partnerství, např. zbraně nebo zákon o střelných zbraních a střelivu, a teď jsme právě při projednávání podobného tématu.

Každé toto téma, které zasahuje člověka velmi hluboko, vyvolalo neskutečně dlouhou, nekonečnou a po svém shrnutí v podstatě zbytečnou diskusi. Myslím si, že slov k tématu, které řešíme, zda zřídit nebo nezřídit komisi, padlo již dost. A nedovedu si představit, že by se povedla nějaká další řečnická figura, která by byla skvělá a přesunula by zkušené poslance buď na tu, nebo na onu stranu jenom proto, že je to "osvítilo" a že náhle chápou věc nově a v celé celistvosti. Tato debata už je prostě za zenitem, už svým obsahem v podstatě skončila.

A vzhledem k tomu, že sněmovna je orgán, který je mimořádně významný, jehož odpovědnost je velká a jehož odpovědnost směřuje především k vytváření zákonů a právního prostředí, chtěl bych vás upozornit na to, že máme ještě obrovskou řadu bodů, které potřebujeme projednat, řadu zákonů, které jsou v prvém, druhém a třetím čtení, a řadu jiných věcí, kterými se musíme zabývat. K této komisi, myslím, toho bylo řečeno dost a žádám vás, abyste již nevystupovali, abychom poměrně rychle přistoupili k hlasování o věci samé, a tak projevili vůli sněmovny. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nicméně o slovo požádal ministr zdravotnictví Ivan David, kterému samozřejmě musím slovo udělit.

 

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David: Dámy a pánové, byl bych velmi rád, kdyby všichni vážili dobře svá slova. Jestliže tady pan poslanec Chytka hovořil jako o housce na krámě, že docházelo k prodeji orgánů, pak by měl velmi vážit svoje slova. Důkazy o prodeji orgánů žádné neexistují. To jsou chimérická slova pana doktora Luxe, které říkal mně, nikdy to nebylo prokázáno a byl bych velmi rád, kdyby každý vážil to, co zde říká, protože to říká před veřejností. Není žádný důkaz o prodeji orgánů. Tady končí legrace. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Uděluji slovo panu poslanci Milanu Cabrnochovi, připraví se pan kolega Petr Matějů a jako poslední je přihlášen pan kolega Václav Krása.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Chtěl bych říci jenom několik podle mého názoru pouze doplňujících informací. Rozhodně nemám ambici zvrátit vaše rozhodnutí ve věci ustavení komise pro vyšetření této kauzy. Na rozdíl od pana poslance Janečka a od pana ministra zvláště nemám podrobné informace o celé situaci. Zazněly tu však závažné skutečnosti a jsem přesvědčen, že i vy cítíte, že zneklidnění nás i zneklidnění veřejnosti je skutečně namístě. A opakovaná vystoupení pana ministra toto mé přesvědčení potvrzují.

Celospolečenský význam transplantací, odběru orgánů, jejich darování a transplantací jako léčby je jistě významný a na rozdíl od některých předřečníků jsem přesvědčen, že nebude toto znejistění veřejnosti vyřešeno tím, že o těchto problémech budeme mlčet, ale bude vyřešeno tím, že o nich budeme hovořit a že je vyřešíme.

Osobně velmi pochybuji o tom, že celá tato kauza je pouze osobní hrou stávajícího nebo odvolaného ředitele, osobní hrou jednoho člověka. Jsem přesvědčen, že tato kauza má hlubší kořeny.

Smyslem práce navrhované komise podle mého názoru není hledání konkrétního viníka, to je skutečně úkolem policie, je-li takový. Ale smyslem je vyjasnění celé situace. A jsem přesvědčen, že stejně tak jako já i vy budete velmi rádi, když se zjistí, že k žádným nekalostem nedošlo a že je vše v pořádku.

Nerozumím tomu a nechápu, proč ministr zdravotnictví se nestaví zcela jasně pro vyšetření všech nejasností. Chtěl bych poznamenat, na základě informace místopředsedy Poslanecké sněmovny Ivana Langra, že pan ministr Grulich byl panem Langrem osobně informován o situaci v transplantačním centru nemocnice Ostrava v listopadu loňského roku, a jak osobně uvedl, začal v této věci jednat, nemýlím-li se, včera.

Ještě bych rád uvedl, aby zde nebyly říkány nebo vnímány nejasnosti, že pan ředitel Lux nebyl odvolán za to, jak sdělil pan ministr David, jak řešil nebo neřešil situaci kolem transplantací. A dodávám k tomu, že byl odvolán přesto, že se o toto řešení, podle mého názoru, všemi svými silami pokoušel.

I já se zasazuji o vytvoření této komise a o její efektivní práci. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Slovo má pan ministr.

 

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David: Dámy a pánové, pokud jednání sněmovny zdržuje pouze to, že jsem neřekl dostatečně jasně, že jsem pro zřízení této komise, protože já se touto věcí dlouhodobě zabývám a zabývá se jí řada dalších lidí, zabývají se jí orgány činné v trestním řízení i komise České lékařské komory, řekl jsem, že proti tomu nic nemám. Teď říkám ještě jasněji a jednoznačně: Jsem pro zřízení této komise. A jsem také pro to, aby výsledky byly zveřejněny se stejnou výrazností, s jakou výrazností se teď hovoří o oněch věcech, na které existuje podezření.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní hovoří pan kolega Petr Matějů a posledním přihlášeným je pan poslanec Václav Krása.

 

Poslanec Petr Matějů: Dámy a pánové, vážení ministři. Nechci přinášet další informace. Myslím, že je tady jedna závažná věc, ke které se ale musím vyjádřit.

Bylo řečeno, že všichni v této diskusi by měli vážit svá slova. A mně se zdá, že především dva ministři nevážili svá slova. Pan ministr Grulich nás ujistil o tom, že standardní vyšetřování právě probíhá. Pan ministr David nás ujistil, že odborná komise právě pracuje. A vzápětí nato nás pan ministr David ubezpečil, že nebyla prokázána žádná vina a že nedošlo k žádnému trestnému činu.

Velice rád bych se zeptal prostřednictvím předsedajícího, jak může v tuto chvíli prohlásit, že k ničemu takovému nedošlo.

Dále pan ministr David prohlásil, že se jedná o minulost. Opět bych se chtěl zeptat prostřednictvím předsedajícího, zda trestný čin spáchaný v minulosti není trestným činem, pokud se prokáže.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP