(16.50 hodin)

(pokračuje David)

Chtěl bych říci, že nás především musí zajímat případy, kdy došlo k poškození pacienta. Já o takovém případu nevím. Jestliže se - jak bylo řečeno - pacient rozdýchá na operačním sále před plánovaným odběrem, je to jistě zarážející. (Smích.) Já o takovém případu nejsem informován. Bylo by docela zajímavé zjistit, jak vypadá dokumentace tohoto případu, v tomto jednotlivém případu, protože jde o desítky případů poměrně nepřehledné, které se týkají minulé praxe na tomto pracovišti.

Čili o co jde? Všichni, kteří jsou informováni, vědí, že v pondělí, tj. na začátku příštího týdne, vystoupí předseda příslušné komise jmenované Českou lékařskou komorou primář Miloševský z pražské Nemocnice na Bulovce a sdělí, jaké jsou nálezy jeho týmu, který se problematikou zabýval. Nechali jsme si posoudit chyby v dokumentaci od odborníků, jak jsem o tom tady již hovořil, a také víme, že od 9. listopadu - já jsem se o tom dozvěděl až za tři týdny, také by bylo zajímavé zjistit, proč ředitel nemocnice informuje svého přímého nadřízeného až za tři týdny potom, co předal celou věc policii. Proč teprve za tři týdny toto oznámí a proč to oznámí teprve v situaci, kdy je v ostrém konfliktu s pracovníky vlastní nemocnice. To jsou věci, které musí vést k pochybnostem.

Je tedy zcela jednoznačné a těžko to asi někdo popře, že v tuto chvíli zřejmě nedochází v nemocnici k žádným dalším chybám tohoto typu. Transplantační centrum má jiného vedoucího, primáře anesteziologického oddělení, který je odpovědný za zjišťování mozkové smrti v daném případě jako člen týmu, sám zjistil a zdokumentoval případy několik let zpět. Čili v tuto chvíli nedochází k těmto poškozením, v tuto chvíli nedochází k těmto pochybením, ale v tuto chvíli zřejmě je pro někoho účelné velmi dramatickými slovy oslovovat veřejnost tak, aby byla zděšena. A je možná úplně jedno, jestliže celá tato kauza vyšumí do ztracena, že si toho nikdo ani nevšimne, nebude se o tom ani psát. Tady jde o to, aby právě teď byly zmobilizovány sdělovací prostředky a ukázalo se, že tady k čemusi závažnému dochází.

Bráním se tomu, aby byla zpochybňována činnost transplantačních center a aby veřejnost byla matena představou o tom, že je ohrožováno její zdraví.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Slovo má pan kolega Šulák. Připraví se pan poslanec Kořistka.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážení kolegové a kolegyně poslanci, otázka transplantací lidských orgánů je vysoce citlivá otázka. I ve vyspělých západních státech občas dochází k neetickému postupu při odběru lidských orgánů a při jejich transplantacích. Je to bohužel důsledek komercionalizace zdravotnictví, kterou celá řada mých kolegů zde velmi často prosazovala.

Domnívám se, že je na orgánech činných v trestním řízení, resp. na vyšetřovací komisi, pokud ji schválíme, aby věci uvedla na správnou míru. Proto se mi nelíbí snaha zneužívat otázky zřízení komise k útokům na ministra zdravotnictví, resp. jejich skandalizaci, a vytváření mediálních kampaní v této otázce. Pokud by toto následovalo, pak já svůj podpis, kterým jsem se podepsal na tomto dokumentu, kterým se požaduje zřízení této komise, já ho odvolávám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má poslanec Kořistka. Připraví se pan kolega Severa.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení ministři, chtěl bych teď reagovat na předřečníka. Jsem přesvědčen, že jestli tady někdo začal dělat nějaké útoky a zlehčovat problém, tak to byl právě pan ministr David svým vystoupením.

Chtěl bych říci, že celá otázka byla panu ministru - jak to tady sdělil - avizována v měsíci listopadu. Na interpelaci, kterou přednesl pan kolega Janeček někdy v únoru, seděl jsem tady, slyšel jsem odpověď pana ministra, bylo zde sděleno, že po třech měsících se celou záležitostí teprve začal vážně zabývat, že nepokládal za důležité, aby do ní zasáhl, protože se dověděl, že se tím zabývají orgány činné v trestním řízení.

Pokud by celou záležitost neuchopila média - nejen na severní Moravě, ale celostátní, jsem přesvědčený, že celá kauza do dnešního dne spí. Ano, byla zde vytvořena odborná komise České lékařské komory, která tři měsíce zasedá, a i když urgovala materiály, které chtěla pro svou činnost, do dnešního dne nevydala jediný verdikt k jednotlivému případu. Ptám se, jak tato komise pracuje, kdy předloží své konkrétní závěry. Bohužel, informace, které mám, hovoří o tom, že členem této komise je právě jeden z lékařů, u kterého jde o jasný střet zájmů.

Chtěl bych tady ještě upozornit na jednu otázku, kterou zde řekl pan ministr. Ano, on o tom hodně věděl. Věděl víc než pan poslanec Janeček. Chtěl bych se tedy zeptat, proč celou otázku tři měsíce neřešil. Jsem přesvědčený, že na základě těchto zlehčujících údajů, těchto skandálních výroků, které tady pan ministr předložil, by měl premiér Zeman uvažovat o odvolání tohoto ministra z jeho funkce.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní je přihlášen místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Špidla, který má přednostní právo vystoupit. Uděluji mu slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážení poslanci, vážené poslankyně, pan poslanec Severa - celkem bych řekl - přímočaře obvinil pana ministra Davida, že situaci neřešil. Je otázka, zda situace je řešena, nebo není. A já musím upozornit na to, co řekl pan ministr Grulich. Tato věc je šetřena orgány činnými v trestním řízení. Je to věc, která je velmi pečlivě sledována a bude odpovídajícími způsoby vyřešena. To je podstata věci. Vše ostatní je opravdu pouhá pěna, pouhá snaha získat z něčeho, co je tak citlivé a složité a co tak hluboce zasahuje každého z nás, velmi chabý politický kapitál. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Pan poslanec Severa bude hovořit až nyní, pane ministře. Prosím.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové! Samozřejmě já to chápu, pane místopředsedo, šlo o přeřeknutí, ale situace je natolik vážná, že si myslím, že nezaslouží mnoho vtipů. Domnívám se, že tak, jak se o tom dosud hovořilo, velmi pozorně jsem poslouchal jednotlivá vyjádření ministrů - hlediska odborná nechám stranou, protože nejsem lékař. Pan kolega Janeček, navrhovatel, je zubař, a pan ministr David hovořil o tom, že se chceme vrtat v případech, že se v tom chceme vrtat. Musím říci, že chceme ten případ šetřit a odpovědně šetřit, protože mi není jasné, jak si mohou některá vyjádření odporovat.

Pan ministr David říká, že dlouhodobé spekulace jsou pouze spekulace. Pak se ptám, jestli pana ředitele odvolal na základě spekulací. Tomu bych nerozuměl.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP