(16.40 hodin)

(pokračuje Janeček)

Nicméně pan ministr mě k tomu nutí. Cituji z materiálu, pod kterým je podepsán dr. Jaroslav Slaný, CSc., náměstek pro léčebně preventivní péči Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava.

Shrnutí nálezu nedostatků v letech 1995 - 1998:

  1. Nedodržení diagnostických kritérií pro stanovení mozkové smrti ve 49 případech ze 136, to znamená 36 %.
  2. Komisionální stanovení mozkové smrti není dodrženo dle platné směrnice číslo 1/84 Ministerstva zdravotnictví České republiky ve 121 případech ze 136, to znamená 89 %.
  3. Záznam o směřování orgánů dle dostupné dokumentace chybí či je neúplný ve 132 případech ze 136, tj. 97 %.
  4. Etický problém: lékař indikující odběr je zainteresován na výsledcích transplantačního centra ve 41 případech ze 136, tj. 30 %.
  5. Neznámé složení cizího odběrového týmu, celkem byl cizí tým přítomen v 63 případech, z toho ve 47 případech není známo jeho úplné složení, či zcela chybí záznam o jeho složení, to znamená v 75 % případů, podezření, že byl proveden odběr u pacienta s nádorovým onemocněním, ve třech případech ze 136, to znamená 2 %, neznámá totožnost dárce v jednom případě ze 136, tj. 0,7 %, nepřípustnost odběru dle platné směrnice ve třech případech ze 136, tj. 2 %.

Čili veškeré předpisy Ministerstva zdravotnictví byly pošlapávány.

Vážení kolegové, dovolte mi několik kazuistik. Čtyřiceti šestiletý pacient přijatý do Fakultní nemocnice Ostrava s krvácením mozku. Při přijetí neurolog nekonstatuje mozkovou smrt a doporučuje pokračovat v léčbě. Po 15 minutách v rozporu se závěrem a doporučením neurologa indikuje ošetřující lékař - současně koordinátor transplantačního centra - panangiografickou diagnostiku mozkové smrti s následným zařazením do transplantačního programu.

Další případ. Osmnáctiletý pacient přijatý pro autonehodě, kde se nedaří zajistit diagnózu mozkové smrti. Po diagnóze mozkové smrti byl jako mrtvý dárce zařazený do kaberozního programu, čili program pro transplantaci, odvezen na operační sál, kde se před odběrem orgánů rozdýchal a rozkašlal.

Pane ministře, je mi děsně líto toho, že ačkoliv o těchto věcech víte od 11. listopadu, nebyl jste schopen s tím nic udělat. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dalším přihlášeným je pan poslanec Filip. Dalším v pořadí je pan kolega Šulák, poté Kořistka, Severa, Chytka a Cabrnoch.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Paní a pánové, obecně je málo pochybností o tom, když jsme zařazovali tento bod na program jednání, že by tato komise neměla vzniknout. Myslím, že Poslanecká sněmovna se zachová zcela normálně a evidentně zde nebude žádná kolize, kterou nabízí pan místopředseda Langer. My přece nezřizujeme vyšetřovací komisi, abychom nahrazovali orgány činné v trestním řízení. My ji zřizujeme podle Ústavy České republiky a § 48 zákona o jednacím řádu ve věci veřejného zájmu. Bez toho, co zde citoval pan kolega Janeček, v tom vidím veřejný zájem, protože nejde přece o to, aby zde byly pochybnosti nebo spekulace. Nejde ani o to, jestli pan ministr správně nebo nesprávně odvolal ředitele nemocnice. Myslím, že to je správné. Jestli se tam něco takového dělo, ředitel je odpovědný člověk. V podstatě jako laik v této věci jsem přesvědčen o tom, že je v zájmu veřejnosti, aby tato věc byla vyšetřena, aby zmizely ony pochybnosti, aby vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny takovou věc dala veřejně na vědomí.

Myslím si, že většina diskusí, která vede pouze k tomu, že má být politicky obviněn pan ministr zdravotnictví, je nesmyslná. Ta totiž nevede k tomu, aby se vyjasnily věci, které zajímají občany. Občany zajímá, jestli jde o něco, co bylo v rozporu se zákonem, a jestli náhodou někdo něco takového nezakrývá. Pokud se nám to podaří objasnit, vyšetřovací komise podle § 48 musí mít jasně stanoven termín, který tentokrát nemůže být příliš dlouhý a musí dospět k určitému závěru, aby právě tyto pochybnosti byly vyvráceny a navrátila se důvěra občanů ve zdravotnická zařízení v České republice. To je cíl, který musí mít ve své náplni práce ona vyšetřovací komise.

Právě proto jsem nesouhlasil s vyjádřením kolegy Vidíma, že bychom měli "svým způsobem" zabránit tomu, aby komise byla zřízena, a volba měla být oddálena na příští schůzi. Rozuměl jsem tomu tak. Jestli kolega Vidím to tak nemyslel, omlouvám se mu. Jsem ale přesvědčen o tom, že pravdu měl kolega Kasal, když říkal, že nevíme, jestli schůze skončí ve čtvrtek, a že je možné, že se kvůli např. volbě komise nebo jiné činnosti sejdeme příští úterý, kdy je možné volbu provést. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Měl být v pořadí pan kolega Šulák, ale o slovo se přihlásil pan ministr David, který má přednostní právo vystoupit. Po něm, pane poslanče, vy.

 

 

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David: Dámy a pánové, jsem velmi rád, že se zde toto konstatuje. Jestliže ovšem bývalý pan ředitel Lux po letech nechal zkontrolovat, jestli je dokumentace na transplantačním centru vedeném jeho hlavním oponentem v pořádku, a jestliže zjistil, že v dokumentaci jsou nedostatky - a já bych stále hovořil o nedostatcích v dokumentaci, protože to, že někde chybí nějaký zápis, není důkazem, že to či ono nebylo provedeno, jak zde interpretuje pan poslanec Janeček, já bych byl velmi zvědav, jak se to bude do minulosti dokazovat - jsem rád, že toto bylo zjištěno. Také předpokládám, že jestliže to pan ředitel Lux zjistil a že to zjistil i přednosta anesteziologického oddělení pan dr. Kulan, že od té chvíle, kdy o tom vědí, samozřejmě zjednali pořádek, protože se ukázalo, že zřejmě vědí, jak má dokumentace vypadat. Takže by mohla možná uspokojit i skutečnost, že vedoucí transplantačního centra byl odvolán, že tyto skutečnosti byly do minula zjištěny a že je předpoklad, že se do budoucna zřejmě nebudou opakovat. Nebo se snad někdo domnívá, že v této praxi, jejíž chybnost zde byla prezentována, jejíž chybnost je zřejmá, se bude pokračovat? Asi dost těžko.

Máte možnost zjistit, že v minulých letech byla chybná dokumentace. Možná se vám podaří dokázat, že - a bylo by to jistě v pořádku - došlo v minulých letech i k nějakým chybným jevům. Pak je otázka, proč toto nezjistil někdo jiný v minulých letech, např. pan ředitel, který za to byl zodpovědný, který byl ve funkci od března 1990.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP