(16.30 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru vnitra České republiky Václavu Grulichovi.

Nyní bude hovořit ministr zdravotnictví České republiky kolega Ivan David. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David: Dámy a pánové, já bych se chtěl odvolat na to, co tu řekl pan poslanec Janeček, který řekl, že se dlouhodobě spekuluje. Já to pokládám za výstižné, protože se opravdu dlouhodobě spekuluje. Já o té věci vím podstatně více než pan poslanec Janeček, proto vím, že se jedná opravdu o dlouhodobé spekulace, které někdo živí z důvodů, které jsou zřejmé.

Jedná se o to - a je to myslím obecně známé - že ve Fakultní nemocnici v Ostravě existuje dlouhodobý spor mezi panem ředitelem, a dnes, jak jsem se dozvěděl, bývalým ředitelem... (Smích a potlesk v sále).

Pokud se někdo diví této formulaci, tak musím říci, že pan dr. Lux totiž odmítl převzít osobně dodané, doručené sdělení o svém odvolání, čili nebyl jsem informován s přesností, kdy toto odvolání převzal. Dnes jsem se dozvěděl od novinářů, že ho údajně již převzal, protože on nemá povinnost mi hlásit, že ho převzal, čili dnes prý již konstatoval, že ho přebírá. To jen tak na vysvětlenou, abyste věděli, čemu jste se smáli.

Hovořilo se tu o tom, že dochází k tomu, že v 7, 61 a jiných procentech je cosi uvedeno v dokumentaci. Chtěl bych říci, že podle sdělení expertů, které jsem požádal o posudek, nejsou tyto údaje v dokumentaci - to, jestli tam chybějí nebo nechybějí, jestli jsou nebo nejsou uvedeny - nejedná se o porušení zákona, nejedná se o jednání v rozporu s vyhláškami, existuje určitý usus.

Teď to, co je na té věci nejlepší. Tím, kdo měl tento stav napravit, ten, kdo měl nepřipustit, je právě zmíněný pan dr. Lux, neboť se jedná o nemocnici, v níž byl ředitelem, čili bylo na něm, aby on si udělal pořádek na svém pracovišti.

Tím, kdo zjišťoval tato procenta, byl pan primář Kula, který tím chtěl vyhovět panu řediteli Luxovi a který chtěl ukázat, k jakým dochází chybám. Pan primář Kula nebo přednosta, jak se říká v ostravské fakultní nemocnici, přednosta anesteziologického oddělení, je právě tím, kdo odpovídal také za tuto dokumentaci. Čili stěžují si ti, na které naopak by stížnost měla směřovat. A mně se zdá maximálně směšné, jestliže někdo tvrdí, že byl někdo odvolán za to, že poukazoval na chyby, ale on poukazoval na chyby na svém vlastním pracovišti, čili on měl zjednat nápravu. Naopak jsem byl kritizován za to, že jsem ho už dávno neodvolal, za to, že takové chyby na jeho pracovišti, jak on sám tvrdil, po dlouhou dobu existovaly.

Já jsem byl s touto skutečností seznámen na konci listopadu loňského roku, tuším někdy kolem 24. listopadu, ale vím naprosto přesně z dokumentů, které mám, že skutečně dotčenou dokumentaci, která je předmětem, jak řekl pan poslanec Janeček, dlouhodobých spekulací, že tuto dokumentaci převzala Policie České republiky 9. listopadu, tedy zhruba tři týdny předtím, než jsem byl s touto situací panem ředitelem Luxem seznámen. Čili já jsem s ním hovořil. Jestliže někdo současně tvrdí, že jsem si nenašel ani minutu času na to, abych se s ním sešel, tak ano, já jsem se s ním sešel, já jsem s ním o tom hovořil, čili bylo by dobré, kdyby lidé, kteří takto zde manipulují fakty, aby si byli vědomi toho, co vlastně říkají.

Já jsem o této skutečnosti byl informován v okamžiku, kdy se problémem zabývala policie, která si přirozeně může vyžádat, a předpokládám, že tak činí, může si vyžádat odborné posudky, zpravidla tak policie činí v těchto případech, tak se dá očekávat, že samozřejmě zjistí, jaká je skutečnost.

Já mám ale za to, že tu někomu jde spíše o to, nikoli veřejnost uklidnit, jak někdo tvrdí, ale veřejnost zneklidnit. A v té atmosféře zneklidnění poukázat na své domnělé zásluhy, že upozorňuji na určité nepravosti. A toto pokládám za naprosto odsouzeníhodné.

Chtěl bych říci, že také Česká lékařská komora utvořila komisi, v níž jsou odborníci, jmenovala je, a tato komise se zabývala jediným případem, a to případem, kdy byl plánován odběr orgánů a kdy byla provedena arteriografie jednou, a jak je předepsáno podruhé nikoli za 30, ale již za 12 minut. To bylo důvodem, proč vznikly pochybnosti. Ovšem žádný orgán v tomto případě nebyl odebrán. Teprve po delší době dostalo Ministerstvo zdravotnictví a také Česká lékařská komora, je to asi před třemi týdny, dokumentaci na CD disku. Touto dokumentací se zabývá jak Česká lékařská komora, tak Ministerstvo zdravotnictví.

Dnes jsem se opět obrátil na odborníka z IKEM pana dr. Vítka, který mi opět potvrdil, že údaje, které se uvádějí, a tzv. dlouhodobé spekulace nemají žádný reálný podklad, není důvod spekulovat o tom, že by došlo k nějakému porušení zákona. Ale dovedu si představit důvod, proč někdo se snaží zviditelnit sám sebe tím, že bude vrtat do těchto událostí a podporovat dlouhodobé spekulace. Ředitel ostravské nemocnice je vinen nejenom tím, že připustil takový nepořádek v dokumentaci, ale je vinen i tím, že se snaží neustále jakoby na svoji obranu rozviřovat tuto situaci a dávat své odvolání do souvislosti s tímto případem, ačkoli jsem to zcela zřetelně vyloučil, protože tady nebyla dokázána žádná vina, a je otázka, kdy tento případ skončí.

Opravdu nevidím žádný jiný důvod než zviditelnění některých lidí pro to, aby se tento případ dále rozviřoval. Věci pokládám za jasné. Myslím si, že jasně se vyjádřil i pan docent Cvachovec z Anesteziologické společnosti, a koneckonců i odborník z nemocnice na Bulovce, který je předsedou příslušné komise České lékařské komory, se vyjádřil v tom smyslu, že žádná pochybení nebyla prokázána. Musím zklamat ty, kteří si představují, že výsledkem šetření této komise bude nějaký zvlášť zajímavý úlovek.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kolegyně a kolegové, převzal jsem řízení po kolegu Grossovi, takže bych si jen zrekapituloval jména, která zde mám, a poprosil bych vás, kteří mají v úmyslu ještě vystoupit v rozpravě, aby se mi přihlásili.

Pan kolega Janeček, který současně plní roli zpravodaje, tudíž vystupuje s přednostním právem, pan kolega Filip, kolega Šulák, Kořistka, Severa a Chytka.

Nejprve zpravodaj pan Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, to, co tu bylo řečeno, je velmi vážné a já musím říci, že jsem úmyslně volil slova co nejjemnější, abych netraumatizoval sněmovnu a naše občany těmi skutečnostmi, které jsou popsány v materiálech, které mám k dispozici.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP