Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
1. června 1999 ve 14.04 hodin

 

Přítomno: 185 poslanců

 

(14.04 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji přerušené jednání 13. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými hlasovacími kartami a oznámili mi, kteří jste požádali o vydání karty náhradní, jejich čísla.

Zatím mám informaci, že pan poslanec Mareš má náhradní kartu číslo 10, pan poslanec Snítilý má náhradní kartu číslo 9 a pan poslanec Gross má náhradní kartu číslo 7. Další informace na toto téma nemám a předpokládám, že mně průběžně oznámíte, pokud někdo z vás budete mít tento problém.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: poslanec Stanislav Fischer - zahraniční cesta, poslanec Petr Koháček - rovněž zahraniční cesta, pan poslanec Petr Nečas a poslanec Radim Turek - také zahraniční cesta, poslanec Jan Kostrhun - hospitalizace, Michal Kraus - rodinné důvody, Stanislav Křeček - hospitalizace, Vladimír Laštůvka - zahraniční cesta, Jaroslav Zvěřina - zahraniční cesta, Svatomír Recman - dlouhodobě plánovaná akce. Z členů vlády se omluvil pan ministr Jaromír Císař - naléhavé jednání na úřadu, nepochybně se vrátí, a pan ministr Miroslav Grégr - zahraniční cesta.

Konstatuji, že pan poslanec Kuneš má náhradní kartu číslo 4.

Kolegyně a kolegové, dříve než přistoupíme k jednání, chci stručně zrekapitulovat stav plánovaného pořadu. Dosud jsme projednali 1. - 39. bod, kromě bodu 26 a 35, dále jsme projednali body 51, 59, 62, 63, 76, 84, 88, 94, 97 a 99. K projednání nám zbývá "pouhých" 52 bodů schváleného pořadu. Na dnešní poradě s předsedy Poslanecké sněmovny, místopředsedy a zástupci jednotlivých poslaneckých klubů došlo k dohodě, jak pokračovat v našem dalším jednání.

Třetí čtení návrhů zákonů doporučujeme zahájit ve středu odpoledne. Ve čtvrtek po ukončení ústních interpelací na předsedu vlády, tj. zhruba v 17.00 hodin, navrhujeme projednat blok mezinárodních smluv v druhém a prvním čtení.

Dále vás chci informovat, že ministr zahraničních věcí požádal o projednání bodu 56 a 74 dnes, a to jako první body našeho jednání. O tomto návrhu budeme muset za chvíli hlasovat. Pokud tuto změnu schválíme, budeme dnes po těchto dvou bodech pokračovat v projednávání prvních čtení návrhů zákonů, tj. od bodu 40.

V tuto chvíli přistoupíme k hlasování o těchto návrzích. Bude zapotřebí hlasováním schválit onu dohodu a hlasovat budeme o tom, že třetí čtení zákonů začneme projednávat ve středu odpoledne a zároveň budeme hlasovat o tom, že mezinárodní smlouvy, druhá i první čtení, projednáme ve čtvrtek od 17.00 hodin. Body 56 a 74 bychom projednali jako první body našeho dnešního jednání.

Toto je návrh, který předkládám.

Pan poslanec Skopal má náhradní kartu číslo 2. V tuto chvíli vidím předsedu klubu Unie svobody, který mimo rozpravu má možnost vystoupit. Prosím, aby se ujal slova. Prosím ostatní o klid, protože se obávám, že ne všichni jsou schopni hovořit v takto hlučícím sále. Hovořit tedy bude předseda poslaneckého klubu Unie svobody pan poslanec Karel Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, po slovech pana předsedajícího nastane jistě po mých slovech určité uklidnění. Dovolím si navrhnout, protože Poslanecká sněmovna má na 13. schůzi ještě před sebou 60 bodů, a pokud chceme mít alespoň teoretickou šanci, že nebudeme muset jednat příští týden, musíme využít každou minutu, která je k jednání k dispozici. Proto navrhuji, abychom dnes jednali tak, aby schůze Poslanecké sněmovny probíhala do 21. hodiny, a to včetně hlasování o zákonech.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji předsedovi poslaneckého klubu Unie svobody - je to návrh, který nepochybně podrobíme hlasování.

 

Jestli s tím bude souhlas, budeme v tuto chvíli nejprve hlasovat o třech návrzích, které jsem tlumočil. Musím je znovu opakovat? Není tomu tak.

Rozhodneme tedy o tomto návrhu hlasováním pořadové číslo 252, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování končí, z přítomných 175 poslankyň a poslanců je 138 pro, 6 proti - tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu předsedy poslaneckého klubu Unie svobody, aby dnešní jednání trvalo do 21. hodin, včetně hlasování o zákonech a mezinárodních smlouvách.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 253, ve kterém rozhodneme o tomto návrhu. Ptám se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování končí, z přítomných 176 bylo pro 83, proti 36. Tento návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP