Stenografický zápis 13. schůze, 21. května 1999


(Schůze zahájena v 9.01 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


94. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Poslanec Jan Kasal
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Martin Starec
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Radko Martínek
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Kasal
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jan Kasal


51. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 198/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Petr Koháček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Václav Frank
Poslankyně Ivana Hanačíková
Poslanec Jaroslav Melichar
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Bohuslav Záruba
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Miloslav Výborný
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Miloslav Výborný


59. Vládní návrh zákona o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky /sněmovní tisk 205/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Václav Frank
Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Petr Koháček


76. Vládní návrh na sjednání Rozhodnutí Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé o podmínkách pro účast České republiky v programech 5. Rámcového programu Evropského společenství v oblasti výzkumu a technického rozvoje a demonstrací (1998-2002) a ve výzkumných programech a výukových aktivitách 5. Rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a výukové aktivity (1998-2002) /sněmovní tisk 185/ - prvé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Jan Vidím


89. Návrh na volbu dalších poslanců - členů některých stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Josef Jalůvka
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jiří Vlach
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jan Vidím


88. Návrh na volbu členů dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena ve 12.15 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.02 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jan Vidím


84. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu /sněmovní tisk 80/ - třetí čtení

Poslanec Libor Ježek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Libor Ježek
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Vlach
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec František Brožík
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena v 15.10 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Jan Kasal
Ministr financí ČR Ivo Svoboda


63. Vládní návrh zákona o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii /sněmovní tisk 211/ - prvé čtení

Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda vlády Egon Lánský
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Zahradil
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena v 16.29 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP