Stenografický zápis 13. schůze, 20. května 1999


(Schůze opět zahájena v 9.03 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross


26. Zpráva vlády o stavu české společnosti

Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Jiří Hofman
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Místopředseda vlády Egon Lánský
Místopředseda vlády Pavel Mertlík
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec František Pejřil
Poslanec Miroslav Grebeníček
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Miroslav Kalousek


32. Komplexní zhodnocení povodňové katastrofy v červenci 1997 a návrh systému zabezpečení obnovy území postižených povodněmi, případně dalšími přírodními katastrofami /sněmovní tisk 87/

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Stanislav Fischer
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Stanislav Fischer
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Miroslav Krajíček
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Jan Vidím


88. Návrh na volbu členů dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky

Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena ve 12.57 hodin.)
(Schůze zahájena ve 14.33 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


99. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 1998

Poslanec Libor Ježek


33. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 1997 /sněmovní tisk 128/

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Bohuslav Sobotka


37. Návrh na navýšení odměn členů Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Vojtěch Vymětal


38. Návrh na změnu Statutu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


39. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (1.1.1998 - 31.12.1998) /sněmovní tisk 145/

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Pleva


88. Návrh na volbu členů dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky

Poslanec Jan Vidím


89. Návrh na volbu dalších poslanců - členů některých stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Poslanec Jan Vidím
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 15.58 hodin.)
(Schůze opět pokračovala v 16.02 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


98. Ústní interpelace

Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslankyně Eva Dundáčková
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslankyně Eva Dundáčková
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze byla přerušena v 16.56 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Karel Vymětal
Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Poslanec Karel Vymětal
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze byla přerušena v 17.39 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP