Stenografický zápis 13. schůze, 19. května 1999


(Schůze zahájena v 9.06 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


28. Zpráva vlády o přípravě ustavení vyšších územně samosprávných celků

Předseda PSP Václav Klaus


29. Návrh koncepce reformy veřejné správy /sněmovní tisk 196/

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jaromír Schling
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Václav Frank
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Jiří Vlach
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Jaromír Schling
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Tom Zajíček
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Předseda PSP Václav Klaus

(Schůze přerušena ve 12.41 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.01 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jiří Vlach
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Tom Zajíček
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Jiří Vlach
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Jaromír Schling


22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 62/4 a 62/5/ - zamítnutý Senátem

Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Milan Zuna
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Stanislav Němec
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Stanislav Němec
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Josef Lux
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Václav Exner
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Petr Hort
Poslanec Jaroslav Palas


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 187/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Jan Grůza


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 192/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Pavel Pešek


21. Vládní návrh zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 195/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Jaroslav Pešán


25. Bezpečnostní strategie České republiky

Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Petr Nečas
Místopředseda vlády Egon Lánský
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Josef Houzák
Poslanec Petr Koháček
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec František Ondruš
Poslanec Vilém Holáň
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Jiří Payne
Místopředseda vlády Egon Lánský
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Miloslav Kučera st.
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena v 18.09 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP