(15.10 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře.

Do rozpravy se ještě přihlásil pan kolega Josef Lux, kterému uděluji slovo. Prosím všechny kolegy, aby se zklidnili a umožnili v důstojném prostředí ukončit rozpravu k této věci.

 

Poslanec Josef Lux: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, jak je vidět, ideologizovat se nechá úplně všechno. Minulý týden tady proběhla ideologická diskuse o sčítání lidu. Připouštím, že tento zákon může být více ideologickým. Jsem trochu ve zvláštním postavení, protože jsem tady před časem předkládal a v této sněmovně, taktéž v Senátu, obhájil zákon - společně s kolegou Peškem a dalšími - zákon o prodeji státní půdy. Poslanci tzv. levice nám vyhrožují, že tento zákon dají k Ústavnímu soudu. Dnes se tady diskutuje o jiném zákoně, zemědělském. Já ho sice nepředkládám, ale jsem připraven ho podpořit. Ústavním soudem je hrozeno ze strany druhé. Budu se snažit opustit ideologii a říci zcela jednoduše, o co jde.

Tento zákon, který byl schválen v roce 1992 a který vyrobil problém tím, že majetek zemědělských družstev byl oceněn v nominální hodnotě, a dnešní reálná hodnota je někde úplně jinde, schválilo mnoho poslanců tehdejšího Federálního shromáždění, kteří dnes sedí v tzv. levici, ale také v tzv. pravici. Jména bychom si tady mohli přeříkat. To znamená, že rozdíl byl založen v nominálním ocenění těchto podílů.

Tento zákon, který tady předkládá poslanecká iniciativa - podotýkám, že nejsem spolupředkladatel - nabízí po přijetí pozměňovacích návrhů oprávněným osobám 10 000 Kč v hotovosti a jistotu, že za nejisté garance družstev převezme garance stát. Myslím si, že tato jistota je velmi cenná. Všechna ostatní řešení nenabízejí oprávněným osobám nic. To znamená - oprávněné osoby nedostanou nic. Jedině tento zákon jim nabízí 10 000 Kč a garanci státu. Je to špatné řešení, ale je stále lepší než všechna ostatní.

Prosil bych své kolegy z bývalé vlády, se kterými jsme seděli ve vládě v roce 1997, ať už je to kolega Pilip, či kolega Kühnl, či kolega Klaus, aby byli konzistentní, protože tento návrh jsme předložili minulé sněmovně jako vládní návrh zákona, na kterém jsme se shodli jako na dobrém řešení.

Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: O slovo se přihlásil předseda poslaneckého klubu Unie svobody Karel Kühnl. Prosím.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dobře všichni víte a ví to i kolega poslanec Lux, že vláda, o které hovoří, byla složena ze tří stran a zdaleka ne každé rozhodnutí v ní bylo jednoznačné a jednohlasné. A ví to nepochybně právě pan kolega Lux nejlépe ze všech.

Musím konstatovat, že se chovám konzistentně a že jsem při hlasování o této věci ve vládě hlasoval proti a také jsem proti v debatě vystupoval. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: V tuto chvíli se ptám, kolegyně a kolegové, kdo ještě má v úmyslu vystoupit. Prosím, pan kolega Hort. Omlouvám se, pane kolego. Ještě předtím byl přihlášen pan kolega Exner, takže hned po něm vám dám slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, pokládám za naši povinnost, abychom reagovali na to, že v zemědělství a v zemědělských družstvech dnes pracují špatné managementy, které zapříčinily tunelování družstev. Znám řadu členů těchto managementů, a aniž bych chtěl mluvit za všechny a o všech, musím říci, že je potřeba konstatovat, že velmi často jsou to lidé, kteří naopak naše zemědělství ještě v současné době drží nad vodou. Jestliže tady někdo mluví o ztrátě vztahu k půdě, tak u mnohých z těchto lidí, aspoň u těch, které znám, tak právě proto, že vztah k půdě přetrvává, zůstávají na svých místech a zabezpečují to, abychom aspoň částečně mohli krýt výrobu našich potravin z vlastního zemědělství.

Jestliže pan kolega a bývalý ministr Kühnl mluví o tom, že jsou stovky takových družstev, pak bych mu rád připomněl, že právě jsou již zmiňované stovky podniků, kde docházelo ke špatnému řízení a kde on jako ministr vlády, který to měl na starost, nedokázal udělat pořádek, aby k takovým ztrátám v podnicích nedocházelo. Připomenu jen náš neuzavřený spor z minulého volebního období o Poldi Kladno, kdy svůj postoj nedokázal několikrát obhájit před Poslaneckou sněmovnou. On uvedl, že je třeba mít strach z vlády, která navržené řešení podporuje. Musím říci, že je potřeba mít strach z vlád, které to všechno způsobily, byť už jsou to vlády minulé.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče.

Pan kolega Hort. Opět vás, pane poslanče, musím vzdálit na chvíli od řečnického pultu, neboť s faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Jen krátké slovo. Kolega Lux zde hovořil o vyhrožování jednou zleva, jednou zprava, podáním k Ústavnímu soudu. Chci říci, že to za žádné vyhrožování nepovažuji. Je to legitimní právo skupiny poslanců, která je stanovena ústavou. A naopak si myslím, že je čestné, když to tato skupina - ať je zleva nebo zprava - při jednání sněmovny řekne.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolega Hort.

 

Poslanec Petr Hort: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, pan ministr Fencl zde zmínil, že pro soukromé zemědělce byly vytvořeny jiné podmínky, jiný režim. Myslím, že tím vystihl problém, který tady vlastně kritizujeme. Pravicové strany chtějí pro všechny občany tohoto státu stejná práva, stejné podmínky. Někdo chce jiné podmínky pro některé skupiny občanů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně a kolegové, ptám se, kdo má ještě v úmyslu vystoupit v této rozpravě. Nikdo, rozpravu tedy končím.

Nyní dávám možnost vystoupit zástupci navrhovatelů panu kolegovi Palasovi.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, jak vidno, scénka se opakovala. Chtěl bych říci jako předkladatel, když jsem nabyl určitého dojmu z rozpravy, že určitá skupina podnikatelských osob má obavu z další podnikatelské skupiny osob. Chci říci, že tady hájím zájmy zemědělství obecně, nejsem žádným exponentem zemědělských družstev. Mám snahu, aby došlo k určité stabilizaci zemědělského sektoru jako takového.

Rozprava ukázala, že v oblasti zemědělství konkurence existuje. Existuje zde konkurence mezi zemědělskými družstvy, družstvy vlastníků a samostatně hospodařícími rolníky. Myslím si, že by mělo být fér, aby se tady řeklo, že soutěž by měla mít svá pravidla a že by skupina poslanců neměla se snažit zadusit jednu skupinu na úkor sebe. Myslím si, že jsme tady proto, abychom vytvářeli podmínky prostřednictvím zákonů všem rovně. Nesouhlasím s výrokem svého předřečníka, který řekl, že vytváříme rovnější práva pro jednu skupinu podnikatelů oproti jiným. Ne. Rozdílné podmínky byly vytvořeny v roce 1991, resp. v roce 1992, tak jak zde řekl pan poslanec Lux.

Myslím si, že toto je jediná forma, jak podmínky srovnat, jak zajistit určitou stabilitu zemědělského sektoru. Proto bych vás chtěl v tomto závěrečném slově požádat, aby návrh zákona, byť není ideální, ale není jiná možná forma, jak ten problém vyřešit. Děkuji vám za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP