Stenografický zápis 13. schůze, 18. května 1999


(Schůze opět zahájena ve 14.03 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Vladimír Laštůvka


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu /sněmovní tisk 80/ - opakované druhé čtení

Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec František Brožík
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec František Brožík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena ve 14.42 hodin)
(Schůze opět zahájena v 15.18 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Jiří Vlach


13. Vládní návrh zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) /sněmovní tisk 150/ - druhé čtení

Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Jiří Vlach


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb. /sněmovní tisk 206/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Karel Vymětal


15. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o přístupu Bulharské republiky ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 17. července 1998 v Sofii /sněmovní tisk 71/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Miroslav Máče


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu /sněmovní tisk 80/ - opakované druhé čtení

Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Pavel Němec


16. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rozhodnutí Společného výboru č. 3/1998 k Dohodě mezi státy Evropského sdružení volného obchodu a Českou republikou o zrušení Protokolu C /sněmovní tisk 72/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Miroslav Máče


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 90/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Rudolf Tomíček


18. Návrh poslanců Petra Mareše a Waltera Bartoše na vydání zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením /sněmovní tisk 149/ - prvé čtení

Poslanec Petr Mareš
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Michaela Šojdrová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Bohuslav Záruba
Poslanec Václav Pícl
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Bohuslav Záruba
Poslankyně Alena Svobodová
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Dalibor Matulka
Místopředseda Poslanecké sněmovny Ivan Langer
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Eduard Zeman
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Petr Mareš
Poslankyně Michaela Šojdrová
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena v 18.26 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 18.35 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena v 18.46 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP