Stenografický zápis 13. schůze, 14. května 1999


(Schůze zahájena v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross


62. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách /sněmovní tisk 210/ - prvé čtení

Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Pavel Pešek
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu /sněmovní tisk 80/ - opakované druhé čtení

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


62. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách /sněmovní tisk 210/ - prvé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Pavel Hojda
Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Miroslav Kapoun


23. Informace ministra financí o odhadu vývoje veřejných rozpočtů v roce 1999 a o opatřeních vlády směřujících k dodržení zákona o státním rozpočtu na tento rok

Poslanec Ivan Pilip
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Karel Kühnl
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Stanislav Volák
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Stanislav Volák
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Stanislav Volák
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 11.56 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 13.31 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Ivan Pilip


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 112/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Václav Krása
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Stanislav Volák
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Milan Cabrnoch


13. Vládní návrh zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) /sněmovní tisk 150/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Milan Urban
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr financí ČR Ivo Svoboda


24. Návrh na změnu počtu poslanců v některých stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací

Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jan Vidím


25. Bezpečnostní strategie České republiky

Poslanec Petr Nečas
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec František Brožík
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Vojtěch Filip


27. Návrh na zřízení dočasné komise Poslanecké sněmovny - Rady pro vzdělávání v České republice

Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Václav Brousek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Walter Bartoš
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslanec Jan Vidím
Poslankyně Michaela Šojdrová


30. Rozpočet Fondu dětí a mládeže na rok 1999 /sněmovní tisky 75 a a 75/2/

Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslankyně Alena Svobodová
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miloslav Kučera st.


31. Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1999 /sněmovní tisk 76/

Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslankyně Alena Svobodová
Poslanec Jiří Hofman


34. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. - 3. čtvrtletí 1998 /sněmovní tisk 107/

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Vlastimil Tlustý


36. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1.7.1998 do 31.12.1998 /sněmovní tisk 118/

Poslanec Cyril Svoboda
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


37. Návrh na navýšení odměn členů Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena v 16.59 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP