(17.40 hodin)

(pokračuje Payne)

Česká republika patřila skutečně k těm velmi silným státům v oblasti civilní lodní dopravy. Problém ale je, že tato česká vláda slíbila v rámci vyjednávání našeho vstupu do Evropské unie, že už nikdy nebudeme mít ani jednu obchodní loď. My jsme se zavázali v rámci vstupu do Evropské unie k tomu, že už nikdy nebude existovat žádná loď pod vlajkou České republiky. Mám pocit, že to je v příkrém rozporu s národními zájmy České republiky, a vyzývám vládu, aby v Bruselu okamžitě žádala, že v budoucnu budeme chtít, abychom mohli mít obchodní loďstvo České republiky. Doporučuji přečíst si učebnici zahraniční politiky pro fakultu sociálních věd pro první semestr. Tam se to uvádí hned v úvodu.

Myslím si, že vláda tím, co předložila, prokázala, že neví, jak řídit český stát. Myslím, že prokázala socialistické návyky v předkládání dokumentů, od kterých se nečeká, že by se jakkoli promítly do rozpočtu, že by se jakkoli plnily. Myslím si, že vláda prokázala, že resorty v této vládě neumějí spolupracovat, že ministr zahraničí předkládá něco naprosto jiného než vicepremiér pro zahraniční a obrannou politiku. Skutečně mám pocit, že tento dokument je zralý k přepracování. Jen bych si přál, aby přepracování bylo uděláno za účasti širokého okruhu spolupracovníků ze všech politických stran, z nepolitických institucí, univerzit apod., jak je to zvykem v členských státech NATO. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Vaše vystoupení bylo posledním v rámci rozpravy, která je stále otevřena. Ještě pan kolega Fischer.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, budu velmi stručný. Uvažoval jsem také o tom, že bych provedl rozbor textu předložené strategie a dospěl k určitým závěrům, ale myslím, že to udělali všichni předřečníci, s nimiž bych se ve značné části jejich závěrů a kritických poznámek shodoval. Ne ve všem a vždy, ale zase bych něco doplnil.

Myslím, že v tomto dokumentu jsou používány nepřesně definované pojmy, které umožní nejednoznačnou interpretaci textu, jsou tam tvrzení, která jsou v rozporu s fakty. Je velmi obecný, dobře se čte, ale hodil by se pro kteroukoli členskou zemi NATO. Kdyby se vynechalo NATO, mohl by tam být možná i Senegal a nepoznalo by se to.

Doporučoval bych na základě toho, že všichni, kdo zde vystupovali, zdůrazňovali důležitost a potřebu bezpečnostní strategie, ale zároveň upozorňovali na chyby a nedostatky, které jsou v předloženém textu, aby sněmovna přijala usnesení, v němž by požádala vládu o vypracování nové bezpečnostní strategie - zdůrazňuji nové, protože slovo přepracování pro mě znamená, že se za východisko vezme text, který už jsme dostali, a bude se upravovat, doplňovat a možná rozšiřovat. Ale myslím, že to chce zásadnější změnu. Proto bych doporučoval vypracování nové bezpečnostní strategie a její předložení parlamentu k novému projednání, jakmile bude hotova. Myslím, že reálný termín by mohl být koncem roku. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Věřím, že váš návrh na usnesení registroval zpravodaj.

Hlásí se pan kolega Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Pane předsedající, vážená vládo, vážení kolegové, milé kolegyně, byl bych rád, pane předsedající, kdybyste se mohl zeptat pana Payna, jestli jsem slyšel dobře, když nám sdělil, že NATO nám něco nařizuje. Jsou totiž dvě možnosti. Buď jsem se přeslechl, nebo - a to by bylo daleko horší - nás pan Payne neinformuje zcela přesně. V této sněmovně, jak jsem četl ze starých zápisů a jak slyším posledního tři čtvrtě roku, jsme přesvědčováni, že NATO je vrcholně demokratická instituce, ve které nikdo nikomu nic nenařizuje, a všechna rozhodnutí jsou přijímána konsensem. Byl bych rád, pane předsedající, kdyby to mohlo být sděleno vaším prostřednictvím panu Paynovi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Tlumočím, jak je mou povinností, váš dotaz panu kolegovi Paynovi. Nevím, zda chce odpovědět na plénu, nebo si ponechá odpověď do kuloárů. Chce odpovědět nyní.

 

Poslanec Jiří Payne: Omlouvám se. NATO nám skutečně nic nenařizuje, ale chceme-li fungovat jako rovnocenný partner, bylo by vhodné systematiku přípravy takovýchto dokumentů přizpůsobit. Pak jsme schopni komunikovat s ostatními. Budeme-li se chovat jinak, pravděpodobně Česká republika utrpí ještě další škody, naše životní úroveň ještě dále klesne, jako poklesla za působení této vlády. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Byl bych velmi rád, kdyby se nám podařilo ukončit rozpravu k tomuto bodu ještě před ukončením dnešního jednání. Zatím žádnou přihlášku nevidím, rozpravu končím.

Dávám možnost pověřenému členovi vlády k vystoupení, poté zpravodaji se žádostí, aby shrnul rozpravu a přednesl nám návrhy, o kterých budeme moci hlasovat.

 

Místopředseda vlády Egon T. Lánský: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane předsedající, pane předsedo, kolegové, členové vlády, dámy a pánové, poněkud mě mrzí, že při projednávání dokumentu tak závažného, o kterém, jak jsem vyrozuměl, jeho největší kritici se domnívají, že má být konsensuální, došlo ke stanoviskům, která - v lepším případě - mohu považovat za frašku. Chtěl bych zdůraznit, že to vše vyvrcholilo konsensem mezi všemi opozičními parlamentními kluby této sněmovny včetně komunistického. Vzpomínám si, že před chvílí jsem od pana poslance z komunistického klubu slyšel požadavek o novou bezpečnostní strategii České republiky. V tom případě bych rád sdělil, že komunistická strana už měla možnost po několik desítek let svoji bezpečnostní strategii v této zemi provozovat. Jsem rád, že k tomu už příležitost díky demokratickým - zdůrazňuji demokratickým - změnám nemá, a doufám, že se mnou většina této sněmovny souhlasí, že tak hned mít nebude.

Doslechl jsem se ovšem také v průběhu této diskuse, o které jsem opravdu doufal, že bude věcná a závažná a že budeme moci vést dialog, od expertů úrovně admirála Horthyho, který byl admirálem bez loďstva, o tom, co všechno v tomto směru chybí bezpečnostní strategii České republiky. Já bych si dovolil zmínit, že politické projevy k dokumentu, od kterého vyžadujeme konsensuální kvalitu, by měly být minimální.

Slyšel jsem zde něco o ideologickém balastu, který se vyskytuje v bezpečnostní strategii České republiky. Rád bych zdůraznil, že to je bezpečnostní strategie, kterou nevypracovala, nýbrž schválila vláda České republiky. Vypracovala ji Bezpečnostní rada státu a jejími členy je celá řada skutečných odborníků, kteří nejsou členy žádné strany a přinejmenším jako členové strany v tomto orgánu nevystupují.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP