(14.11 hodin)

(pokračuje Langer)

Ptám se, kolegyně a kolegové, kdo ještě má v úmyslu se přihlásit a vystoupit v rámci rozpravy k tomuto bodu. Žádné přihlášky nevidím, proto rozpravu končím. Je mou formální povinností po ukončení rozpravy opět dát možnost vystoupit navrhovateli a zpravodaji. Navrhovatel asi nehodlá, zpravodaj zřejmě hodlá.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Dovolte, abych v souvislosti se znovuotevřením rozpravy teď ukončené ještě jednou zrekapituloval všechny návrhy na usnesení, které byly sněmovně předloženy včetně upřesnění, která se týkají návrhu na usnesení pana kolegy poslance Vlacha.

Prvním návrhem, který předkládám sněmovně, je návrh usnesení výboru pro veřejnou správu. Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 15. schůzi 13. května 1999 po zpravodajské zprávě poslance Toma Zajíčka a po rozpravě přijal usnesení, kterým na základě projednávání materiálu za účasti náměstkyně ministryně vnitra ČR paní prof. doc. Jany Streckové doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky schválit usnesení ve znění: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR doporučuje vládě České republiky připravit reformu vytvoření modelu veřejné správy spojením státní správy a samosprávy v jednotnou veřejnou správu, a to na všech úrovních. Jedná se o variantu II. sněmovního tisku 196.

Druhým návrhem na usnesení je návrh, který předložil pan poslanec Vlach, a v tom je pod bodem číslo 1: Poslanecká sněmovně vyzývá vládu, aby dále pracovala pouze na rozpracování této varianty s důrazem na začlenění téměř všech dekoncentrátů, detašovaných pracovišť, regionálních a územních pracovišť ústředních orgánů státní správy do jednotného úřadu veřejné správy.

Pod bodem číslo 2: Poslanecká sněmovna považuje navrhovaný rozsah pravomocí přenášený na krajskou úroveň za nedostatečný.

Pod bodem 3: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby v rámci reformy neprodleně zahájila práce i na návrzích racionalizace státní správy a zjednodušení úředních postupů.

Třetí návrh, který tady zazněl, byl návrh pana poslance Schlinga, který má dvě části. Pod bodem číslo 1 je návrh usnesení v této podobě: Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o reformě veřejné správy, o koncepci veřejné správy, sněmovní tisk 196. Pod bodem 2: Poslanecká sněmovna doporučuje vládě k rozpracování variantu III. ze sněmovního tisku 196.

A poslední návrh, podaný ve znovuotevřené rozpravě, je návrh pan kolegy Matulky, který je identický s návrhem číslo 1 pana poslance Vlacha s jednou změnou, a proto zní: Poslanecká sněmovna vyzývá vlády, aby dále pracovala pouze na rozpracování varianty číslo III (nesouhlas z pléna). Omlouvám se - I. Omlouvám se jak předkladateli, tak vám všem. Odpusťte mi - I. To jsou podle mého mínění všechny návrhy, které byly předloženy Poslanecké sněmovně k úvaze.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Já se zeptám těch, kteří navrhovali usnesení, zda souhlasí s takovouto interpretací a přetlumočením znění usnesení. Žádnou námitku proti tomu nevidím. V této chvíli jsem vás odhlásil a prosím, abyste se zaregistrovali všichni svými hlasovacími kartami. Vidím ještě poznámku paní kolegyně Němcové. Prosím.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Omlouvám se, pane předsedající, ale chci sdělit, že nefunguje hlasovací zařízení v mé lavici.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Takže bych poprosil někoho z Kanceláře, jestli by se mohl podívat na pultík paní kolegyně Němcové, a prosím všechny o chvilku strpení. Zřejmě bude paní kolegyni vyměněna hlasovací karta. Já zkusím ještě jednou vás všechny teď odhlásit. Ještě jednou vás poprosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Jen provedu rekapitulaci. Budeme mít před sebou čtyři návrhy k rozhodnutí. První je výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, poté návrh pana kolegy Vlacha. V tuto chvíli se zeptám, jestli si přeje hlasování po bodech, nebo jestli by se mělo hlasovat en bloc, respektive jestli je protest proti hlasování en bloc. Nebo jakým způsobem budeme postupovat. Pan kolega Vlach jako navrhovatel má možnost.

 

Poslanec Jiří Vlach: Já myslím, že je korektní hlasovat po bodech, i když by mi hlasování en bloc osobně nevadilo. A pak si myslím, že má ještě zaznít, že v případě, že přijmeme návrh výboru, tak hlasování o trojce a jedničce se vylučuje, resp. mohli bychom se dopustit toho šílenství, že odsouhlasíme jednu koncepci a zadáme, aby bylo pracováno na jiné variantě. To snad ani pan kolega Matulka nebude prosazovat. Takže v případě, že odhlasujeme bod 1, tak už návrhy pana kolegy Schlinga a Matulky jsou nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Samozřejmě, pane kolego. Děkuji za upozornění, nicméně ujišťuji, že jsem si tohoto faktu byl vědom.

Zeptám se, jak to vypadá s paní kolegyní Němcovou, zda může hlasovat. Má náhradní kartu číslo 4. Prosím všechny, kteří se ještě nezaregistrovali, aby tak učinili, neboť v tuto chvíli nechám hlasovat o návrhu usnesení, které předložil Poslanecké sněmovně výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Ptám se na stanovisko zpravodaje. Souhlasí. Navrhovatel? Také souhlasí.

 

V tuto chvíli jsem zahájil hlasování s pořadovým číslem 102. Ptám se, kdo je pro předložený návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 102 se pro vyslovilo 179, proti 7. Návrh byl přijat. (Potlesk v části sálu.)

 

Nyní s tímto výsledkem hlasování se skutečně stávají návrhy, které předložili kolegové Schling a Matulka, nehlasovatelnými a můžeme nyní rozhodnout o návrzích, které předložil pan kolega Vlach. Nyní tedy pod bodem číslo 1 prosím pana zpravodaje, zda by ho mohl ještě jednou zopakovat, abychom věděli, o čem bude hlasováno.

 

Poslanec Tom Zajíček: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby dále pracovala pouze na rozpracování této varianty s důrazem na začlenění téměř všech dekoncentrátů, detašovaných pracovišť, regionálních a územních pracovišť ústředních orgánů státní správy do jednotného úřadu veřejné správy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP