(16.10 hodin)

(pokračuje David)

Myslím, že obecně tyto zákony neumějí takto postupně přesunovat odpovědnost na fyzické a právnické osoby. Musíme počítat s tím, že budou dále platit vyhlášky z 50., 60. a 70. let, které nelze novelizovat, protože k tomu neexistuje zmocnění, tudíž nebude možné zavádět některá nová očkování, se kterými se počítalo, protože ta mohou být zavedena pouze na základě zákona, vyhláškami, které nelze novelizovat.

Jestliže někdo tvrdí, že je důležitý věcný obsah zákona a není důležitá struktura orgánů, pak je třeba říci, že orgány, které musejí zabezpečit věcný obsah, musejí zabezpečit to, co zákon předpokládá, musejí mít definovanou strukturu. Nelze naroubovat jakékoli povinnosti na libovolnou strukturu.

Pokud se jedná o poznámku pana poslance Zuny, myslím, že svou poznámkou řekl více o sobě a svém vidění světa než o podstatě projednávaného návrhu. Nemohu ani souhlasit s námitkou pana poslance Maštálky, že systém, tak jak ho předkládáme, by se prodražil. Myslím, že byl uveden dostatek důkazů o tom, že opak je pravdou, že systém, který navrhujeme, by vedl k úsporám. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru zdravotnictví ČR Ivanu Davidovi. Nyní požádám zpravodajku paní kolegyni Jirousovou, aby se ujala slova. Paní kolegyně, mohu již gongovat, nebo budete také dlouze hovořit?

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Ne, já jen řeknu pár slov. Chtěla bych říci, že bych uvítala i v rámci ochrany veřejného zdraví takovou koncepci, jakou předložilo Ministerstvo zdravotnictví. Myslím, že předloha tohoto zákona tomu neodpovídá a že by to bylo krokem zpět, protože by nemohla v tomto stavu, nebo tak, jak je tento zákon předkládán, hygienická služba plnit všechny své úkoly v epidemiologii, mikrobiologii a hlavně v prevenci. Proto jsem dávala požadavek na přepracování předkladateli.

Jinak si myslím, že hygienické stanice bez laboratoří ztrácejí svoji funkci, a nebyl mi předložen žádný dokument, žádná podrobná analýza, která by to vyvrátila. Nesouhlasím ani s názorem, že laboratoří je přebytek, protože to není nikde zdokumentováno. Možná že je, ale je třeba to podrobně zrealizovat a předložit Poslanecké sněmovně, a pak teprve rušit fungující systém.

Na závěr bych chtěla říci, že v rozpravě vystoupilo šest poslanců a z rozpravy vzešly tři návrhy na zamítnutí návrhu zákona a dva návrhy na vrácení předkladateli k přepracování. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní kolegyni Jirousové. Gonguji, aby ti, co opustili jednací sál během závěrečné řeči ministra zdravotnictví, mohli dorazit. Budeme hlasovat o návrzích, tak jak zazněly. Nejprve návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, poté návrh na zamítnutí.

Na žádost z pléna jsem vás všechny odhlásil a žádám, abyste se zaregistrovali opět svými magnetickými kartami. Ještě vidím paní zpravodajku.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Ještě jsem zapomněla na jeden podmíněný návrh, který jsem přednášela, a to je, pokud nepřijme Poslanecká sněmovna můj návrh vrátit předkladateli k přepracování tento návrh zákona, aby se prodloužila doba na projednávání ve výborech o 20 dní. Omlouvám se, řekla jsem na 60 dní, je to na 80 dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní zpravodajce. O tomto návrhu budeme hlasovat v případě, že nebude schválen ani návrh na vrácení, ani návrh na zamítnutí.

 

Hlasování číslo 259 nyní zahajuji a ptám se, kdo souhlasí s návrhem na vrácení projednávaného návrhu zákona předkladateli k dopracování.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování pomalu končí. Z přítomných 183 poslankyň a poslanců pro 109, proti 68. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní je nehlasovatelný jak návrh na zamítnutí, tak případné návrhy na prodloužení lhůt k projednávání. Děkuji paní zpravodajce i panu ministrovi. Tím jsme se vypořádali s tímto bodem. Konstatuji, že návrh zákona dle sněmovního tisku 155 byl vrácen předkladateli k dopracování.

Dalším bodem je bod č. 41.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Janeček se hlásí o slovo, předpokládám s procedurální připomínkou.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážený pane předsedající, v souladu s tím, o co jsem požádal na politickém grémiu, navrhuji zařazení nového bodu s názvem "Návrh na zřízení vyšetřovací komise ve věci prošetření činnosti regionálního transplantačního centra v Ostravě".

Mám tady listinu s 54 podpisy poslanců, čímž jsou splněny všechny zákonné předpoklady pro zařazení tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Ještě se zeptám: na kdy? Teď hned, okamžitě. To znamená je to návrh - tak jak zazněl - na zařazení nového bodu na jednání Poslanecké sněmovny. Nyní by měl zaznít návrh předkladatele tohoto bodu, aby jej odůvodnil a abychom o něm mohli začít jednat.

 

Poslanec Josef Janeček: Nejdříve by se mělo hlasovat o zařazení bodu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pardon, takže bychom nejdříve měli hlasovat o zařazení tohoto bodu. Omlouvám se, pane poslanče. Nyní tedy nechám hlasovat o zařazení nového bodu, tak jak byl navržen, tj. zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny.

Zahájil jsem v tuto chvíli hlasování s pořadovým číslem 260. Kdo je pro předložený návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 183 poslankyň a poslanců pro 146, proti 7. Znamená to tedy, že nový bod byl zařazen.

 

Pane poslanče, jako navrhovatel máte slovo.

 

100.
Návrh na zřízení vyšetřovací komise ve věci prošetření
činnosti regionálního transplantačního centra v Ostravě

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové, jistě budete souhlasit s tím, že zdravotnictví představuje jednu z naprosto nejcitlivějších oblastí veřejného života, a ve zdravotnictví existuje jedna speciálně citlivá oblast, která souvisí nejen s právem, ale i s etikou. Je to oblast transplantací. Domnívám se, že každý občan tohoto státu musí mít naprosto nezpochybnitelnou jistotu v tom, že dříve, než se stane dárcem orgánů, bude učiněno naprosto vše pro to, aby byl jeho život zachráněn.

Jestliže zde existuje zdravotnické zařízení, o kterém dlouhodobě se spekuluje, uvádějí se informace, a to informace - abych tak řekl - velmi zodpovědných lidí, udávající to, že např. definitivní stanovení mozkové smrti je známo nebo uvedeno pouze v 7 % případů, že v 61 % případů je v dokumentaci záznam o indikaci orgánů k odběru, že se odebírání účastní zahraniční týmy, přičemž v 18 případech z 19 není známo složení těchto týmů, nelze to zpětně prokázat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP