(17.30 hodin)

(pokračuje Langer)

Mám pocit, pane poslanče Janečku, že můžeme nechat hlasovat o usnesení jako o celku a potom o doprovodném usnesení, tak jak bylo navrženo. Je s tím souhlas? Žádnou námitku nevidím.

 

Kolegyně, kolegové, v tuto chvíli tedy zahajuji hlasování s pořadovým číslem 261 a ptám se, kdo je pro předložený návrh usnesení, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 182 se pro vyslovilo 166, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Josef Janeček: Potom je zde návrh doprovodného usnesení, které říká: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyslovuje zásadní nespokojenost s dosavadní činností ministra zdravotnictví ČR Ivana Davida.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, děkuji. Rozhodneme dalším hlasováním tedy o tomto návrhu doprovodného usnesení.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 262 a ptám se, kdo je pro předložený návrh usnesení, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 182 poslankyň a poslanců se pro vyslovilo 90, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Pokud se nepletu, tímto jsme se vypořádali s nově zařazeným bodem programu a budeme tedy pokračovat… (Neklid v sále.) O slovo se hlásí předseda poslaneckého klubu KSČM pan kolega Filip, kterému uděluji slovo. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, paní a pánové, dovolte mi, abych já zdržel chvilku sněmovnu, a to návrhem na zařazení nového bodu k projednání do ještě této schůze sněmovny, který by se týkal zprávy ministra zahraničních věcí o projednání česko-řecké iniciativy o řešení situace ve Svazové republice Jugoslávie, tak jak ji pan ministr Kavan krátce tady uvedl, myslím před 14 dny. Je zřejmé, že po posledních jednáních se zprostředkovateli Organizace spojených národů přistoupila Svazová republika Jugoslávie na všechny základní principy návrhu skupiny G8, které se shodují - aspoň podle toho, co jsme tady měli možnost slyšet - s návrhem pana ministra Kavana. Bylo by tedy nanejvýš potřebné, aby Poslanecká sněmovna měla informaci o tom, jakým způsobem pan ministr Kavan se svým řeckým kolegou uspěl v orgánech paktu NATO a zda bude přerušeno nebo zastaveno bombardování suverénní Svazové republiky Jugoslávie a ukončena tato nevyhlášená válka.

Jsem přesvědčen, že stejně tak jako bod, který byl před chvílí zařazen, bude mít většina poslanců této sněmovny zájem si vyslechnout takovou informaci, která zajímá všechny občany našeho státu. Navrhuji, aby tento bod byl zařazen na zítra ráno jako první bod jednání, aby se pan ministr zahraničí mohl připravit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kolegyně a kolegové, prosím, zda byste se mohli zklidnit, neboť budeme hlasováním rozhodovat o zařazení nového bodu na program jednání Poslanecké sněmovny, pokud v souladu s jednacím řádem nezazní veto dvou poslaneckých klubů proti takto definovanému návrhu na zařazení nového bodu. Nic takového v tuto chvíli neregistruji, a proto... Prosím, paní kolegyně, hlásíte se o slovo, nevím k čemu.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se omlouvám, ale zpochybňuji hlasování, protože mám na sjetině, že jsem nehlasovala, a já jsem hlasovala pro.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní poslankyně. Je to námitka proti výsledkům předcházejícího hlasování s pořadovým číslem 262. O této námitce musíme tedy nejprve rozhodnout hlasováním. Na žádost některých z vás… (Neklid v sále.) …Prosím o klid. Byla to námitka zpochybňující hlasování, nicméně o slovo požádal předseda poslaneckého klubu KSČM. Prosím všechny, aby se zklidnili, umožnili mu vystoupit, abychom věděli, co nám chce říci. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, já chápu kolegyni Hanačíkovou, ale přesto bych trval na tom, protože se o mém procedurálním návrhu hlasuje bez rozpravy, aby hlasování o mém návrhu proběhlo ještě před tím opakováním hlasování o návrhu kolegyně Hanačíkové.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Paní poslankyně nekýve hlavou, ale kývají hlavou její kolegové, takže mám pocit, že bychom to mohli vzít jako bernou minci.

Pan místopředseda a předseda v jedné osobě - Gross.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, pokud by se v tuto chvíli mělo hlasovat o návrhu předsedy poslaneckého klubu KSČM, tak jsem zplnomocněn jménem 20 a více poslanců tento návrh zavetovat v souladu s jednacím řádem. Za druhé předpokládám, že kolegyně Hanačíková tím, jak vystoupila, měla na mysli to, že (potlesk z levé části sněmovny) - děkuji za aplaus - měla na mysli to, že chce, aby bylo uvedeno v protokolu, že hlasovala jinak, nežli vykazuje listina. Nicméně hlasování skončilo větším rozdílem nežli jedním hlasem, tudíž by bylo nepochybně seriózní, aby v tomto směru byl výsledek hlasování uznán. (Neklid v sále, potlesk z levé části jednací síně.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně, kolegové, veto ze strany 20 poslanců Poslaneckého klubu ČSSD znamená tudíž, že návrh, tak jak jej přednesl pan předseda Filip, je v tuto chvíli nehlasovatelný ze zákona o jednacím řádu. Nicméně pan poslanec ještě má v úmyslu vystoupit. Prosím, abychom co nejdříve ukončili tuto mezipasáž jednání Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Já se vůbec nebráním, pane předsedající, ukončit tuto mezipasáž, jak jste to nazval. Já říkám, že to je procedurální návrh, o kterém je možné hlasovat, protože je pravda, že kolega Gross jako předseda klubu disponuje více hlasy, než je dvacet, ale podotýkám, že podle precedentu, který tady byl již v minulém volebním období, kdy klub KSČM měl také 22 poslanců, tedy více než 20, nebyla taková námitka bez podpisu těch poslanců přijata a hlasovalo se. (Slabý potlesk z levé strany jednacího sálu.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já nechci v tuto chvíli vstupovat do jednání, nicméně mám pocit, že tato podmínka - a já zcela v tomto smyslu důvěřuji panu předsedovi Grossovi - by byla samozřejmě splněna, nicméně po nějaké půlhodinové přestávce jednání Poslanecké sněmovny. A teď je to, kolegové, jen opravdu otázka důvěry, kterou máte mezi sebou, zda věříte sobě navzájem, či nikoliv.

O slovo se přihlásil pan předseda Gross.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já tady potvrzuji to, co říká kolega Filip. Skutečně to veto 20 poslanců v jednom případě bylo dokladováno písemně, ale to bylo z důvodu toho, že v ten okamžik, kdy toto jeden poslanecký klub realizoval, zde nebyli přítomni všichni jeho členové. Taková byla tehdy ta situace. Jsou zde dvě možnosti, buďto v průběhu, tedy v odloženém hlasování, ale nesplníme podmínku jednacího řádu, tj. hlasovat neprodleně, plus dáme dohromady podpisy. Nebo druhá varianta - bude připuštěno 20 a více poslanců, kteří se k mému vetu jako jednoho poslance v tuto chvíli připojí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já jsem viděl stejně možný postup, jak jste navrhoval, pane kolego. Dovolte, abych vám učinil návrh. Buď tedy v tuto chvíli pan předseda poslaneckého klubu KSČM bude akceptovat ono veto jménem 20 poslanců, jak jej přednesl pan kolega Gross, nebo bychom mohli v tuto chvíli umožnit vystoupit 20 poslancům, kteří se k tomuto vetu připojí, nebo bychom odložili hlasování, třebaže zákon o jednacím řádu hovoří o tom, že o takovémto procedurálním návrhu se hlasuje neprodleně do doby, než bude předložen písemný návrh. Nebo rozhodneme hlasováním o návrhu pana poslance Filipa. Toto jsou varianty. Pan poslanec Filip má slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Rád bych uvěřil kolegu Grossovi, že 20 poslanců nesouhlasí s tím vystoupením a chce zablokovat takový bod. Ovšem nechápu, proč chce, aby ministr vlády, která je složena ze členů ČSSD, má nemluvit právě pro rozhodnutí vlastní strany.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP