Stenografický zápis 13. schůze, 12. května 1999


(Schůze opět zahájena v 9.06 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


6. Vládní návrh zákona o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 89/ - druhé čtení

Poslanec Josef Houzák
Poslanec Tomáš Kladívko
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Cyril Svoboda
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Tomáš Kladívko
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 90/ - druhé čtení

Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Jaroslav Gongol


8. Vládní návrh zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 91/ - druhé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař
Poslanec Pavel Lang
Poslanec Marek Benda
Poslanec Josef Jalůvka
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Pavel Svoboda
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Pavel Lang
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Marek Benda
Poslanec Pavel Svoboda
Předseda PSP Václav Klaus
Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 93/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Stanislav Volák
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Václav Krása
Poslanec Jiří Hofman
Poslankyně Alena Svobodová
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Václav Krása
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Josef Jalůvka
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Stanislav Volák
Poslanec Petr Bendl
Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze byla přerušena ve 13.07 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.42 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


10. Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 /sněmovní tisk 108/ - druhé čtení

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Libor Krátký
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Pavel Hrnčíř
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Matějů
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Petr Matějů
Poslanec Stanislav Fischer
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Petr Matějů
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Radim Chytka


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu /sněmovní tisk 80/ - opakované druhé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Václav Krása
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 16.43 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.58 hodin.)

Poslanec Jiří Vlach
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 17.00 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP