Stenografický zápis 13. schůze, 11. května 1999

(Schůze zahájena ve 14.08 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jiří Vlach
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředseda PSP Stanislav Gross


1. Návrh zákona o svobodném přístupu k informacím a o změně dalších zákonů (zákon o svobodě informací) /sněmovní tisky 16/6,7/ - vrácený Senátem

Senátor Michael Žantovský
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Zdeňka Horníková


2. Návrh zákona o jednacím řádu Senátu /sněmovní tisky 47/4,5/ - vrácený Senátem

Senátor Vladimír Zeman
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vojtěch Filip


3. Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 77/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Václav Hanuš
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Jiří Drda
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Martin Starec
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart


4. Návrh poslance Jiřího Payna na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 84/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Payne
Poslanec Vladimír Cisár


5. Vládní návrh zákona o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) /sněmovní tisk 88/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena v 17.24 hodin - opět zahájena v 17.30 hodin.)

Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Václav Grüner


6. Vládní návrh zákona o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 89/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Miroslava Němcová
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Ivana Hanačíková
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Karel Vymětal
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec František Pejřil
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Jana Volfová
Poslanec Pavel Severa
Poslankyně Miroslava Němcová
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena v 19.19 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP