(16.30 hodin)

(pokračuje Pilip)

Závěrem bych rád doplnil odhadované rozpočtované dopady, které činí zhruba 10,4 mld. Kč - podle mých odhadů konzultovaných i s daňovými experty, kromě jiných z Ministerstva financí - z toho největší položka, zhruba 8,4 miliardy, je v důsledku snížení daně z příjmu právnických osob u změně z daně příjmu fyzických osob a u příjmu, který se týká daně z dividend. Jde o částky, které se pohybují v řádu okolo 1 mld. Kč. Ovšem znovu s tím, že by se toto poprvé projevilo ve fiskálním roce 2001.

Dámy a pánové, to jsou kompletní návrhy, které podávám k tomuto návrhu zákona a které budou také předány zpravodaji a panu ministru financí písemně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Pilipovi a dávám slovo panu poslanci Gongolovi. Připraví se pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, připomínám jen pro pořádek, že jsme vždy uváděli, že souhlasíme se zvýšením spotřební dně u tabákových výrobků a lihu, ale nechceme připustit, aby zvýšení daně u uhlovodíkových paliv a maziv bylo příčinou následného zvyšování cen spotřebního zboží nebo dokonce obchodní marže distributorů.

Pokud by vláda, přestože to v podstatě slíbila při posledním projednávání, nepotvrdila svůj záměr využít všech svých zákonných možností k zamezení tohoto stavu, předkládám tento pozměňovací návrh, kterým chci vyřadit svůj návrh označený písm. g), a místo tohoto návrhu zařazuji tento návrh: V čl. 1) bod 14 § 22 u číselného kódu 2710 původně navrženou sazbu daně 10 840 Kč na 1000 l změnit na 9700 Kč na 1000 l.

Za druhé, u téhož číselného kódu sazbu daně 8150 Kč na 1000 l nahradit sazbou daně ve výši 7300 Kč na 1000 l.

Za třetí, u číselného kódu 3403 sazbu daně 8150 Kč na 1000 l nahradit sazbou daně ve výši 7300 Kč na 1000 l.

Za čtvrté, u číselného kódu 3824 sazbu daně 8150 Kč na 1000 l nahradit sazbou daně ve výši 7300 Kč na 1000 l.

Další mé pozměňovací návrhy, označené písm. c) a b), ponechávám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Pavel Kováčik, připraví se pan poslanec Ladislav Skopal.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, ve smyslu návrhu zpravodaje k proceduře prohlašuji, že návrh, který jsem přednesl v předchozím druhém čtení a který je ve sněmovním tisku 80/1 pod písm. e) na str. 3, 4, a 5 tohoto sněmovního tisku, je naprosto totožný s  tím, který chci přednést i teď. Proto pro stenozáznam uvádím, jako bych ho přednesl právě teď.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kováčikovi a dávám slovo panu poslanci Skopalovi.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, stejně jako můj předřečník, chtěl bych také zkrátit přednes svého pozměňovacího návrhu, že by byl přesně ve znění, jak jej přednesl pan poslanec Palas v bodě 1 písm. i), tisk 80/1 na str. 5, 6 a 7. Osvojuji si tedy tento pozměňovací návrh přednesený poslancem Palasem v předchozím čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Skopalovi, slovo má pan poslanec Teplík, připraví se pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, dovolte, abych se přihlásil ke svým pozměňovacím návrhům, které byly předneseny při projednávání v minulém druhém čtení, jsou ve sněmovním tisku 80/1. Je to návrh, který je v kapitole I písm. f) a v kapitole IV. písm. c). Zdůvodňovat tyto své návrhy nebudu, neb jsem to v rozmezí tří měsíců učinil již několikrát.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Teplíkovi. Slovo má pan poslanec Miroslav Kalousek. Připraví se pan poslanec Kořistka.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Vážená paní předsedající, vážené shromáždění, chtěl bych zopakovat svůj pozměňovací návrh, přednesený ve druhém čtení v předcházející schůzi, který je v tisku 80/1, v části I. písm. c).

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kalouskovi, slovo má pan poslanec Zdeněk Kořistka.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážená paní předsedající, já se omlouvám, protože sněmovní tisk. č. 80/1 jsem neměl po ruce. Stejně tak jako moji kolegové se přihlašuji k pozměňovacím návrhům, které zaznamenal sněmovní tisk 80/1, a to v bodě g) bod 1 a 2.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kořistkovi. Dále má slovo pan poslanec Janeček, potom paní poslankyně Horníková.

 

Poslanec Josef Janeček: Rád bych se přihlásil k pozměňovacím návrhům v oddíle III písm.b).

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím paní poslankyni Horníkovou.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu v oddíle IV a).

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní má slovo pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Omlouvám se, kolegyně a kolegové, zapomněl jsem ve svém vystoupení na návrh doprovodného usnesení, které jsem přednesl a které si dovolím zopakovat. Jde o doprovodné usnesení, které je obsaženo v tisku 80/1.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Slovo má pan poslanec Zuna, připraví se pan poslanec Schling.

 

Poslanec Milan Zuna: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, přihlašuji se ke svému pozměňovacímu návrhu přednesenému ve druhém čtení v kapitole III písm. c)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, slovo má pan poslanec Schling.

 

Poslanec Jaromír Schling: Paní předsedající, přihlašuji se ke svému pozměňovacímu návrhu, který je uveden v tisku 80/1 pod písm. h). Pro kolegy, kteří možná zdůvodnění, které jsem minule uváděl, přeslechli, zdůrazňuji, že úlevy pro letecké dopravce jsou zakotveny v Chicagské úmluvě z r. 1944, a proto západoevropští dopravci tyto výhody užívají, a pokud by je neměli naši letečtí dopravci, byli by výrazně znevýhodněni.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP