(Schůze opět zahájena v 15.27 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dostavte se prosím do jednacího sálu, abychom mohli pokračovat schváleným pořadem schůze. Prosím, abych obdržela zprávu, zda volební komise již ukončila své sčítání a předseda volební komise nás může seznámit s výsledky. Je tomu tak, udílím mu tedy slovo, ale prosím, aby vyčkal, než se poněkud ztiší hladina zvuku v Poslanecké sněmovně. (Předsedající zvoní. Hluk stále značný.)

Vážení kolegové, já sice chápu, že řada z vás je již jednou nohou na prázdninách, nicméně máme před sebou ještě několik bodů., které je třeba projednat a v takovémto hluku skutečně jednat nemůžeme. Takže vás prosím o klid v jednacím sále, abychom mohli pokračovat v projednávání našeho programu.

Myslím, že nyní už mohu požádat předsedu volební komise, aby nás seznámil s výsledky druhých kol tajné volby u obou bodů.

 

107.
Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra v Ostravě

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, nejprve mi dovolte, abych vás seznámil s výsledky druhého kola prvé volby předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra Fakultní nemocnice v Ostravě.

Bylo vydáno 190 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo pak 188 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro paní Zuzku Rujbrovou bylo odevzdáno 87 hlasů, pro pana Milana Cabrnocha bylo odevzdáno 70 hlasů.

Konstatuji, že ani ve druhém kole prvé volby nebyl zvolen předseda vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra Fakultní nemocnice v Ostravě. Druhá volba může poté, co jednotlivé poslanecké kluby předloží návrhy po mé výzvě, proběhnout na příští schůzi Poslanecké sněmovny.

 

109.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní mi dovolte, abych vás seznámil s výsledky druhého kola prvé volby členů Rady Státního fondu kultury ČR.

Bylo vydáno 190 hlasovacích lístků, odevzdáno pak bylo 190 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro pana Jiřího Bartoně byl odevzdán 91 hlas, pro pana Vladimíra Koronthályho byly odevzdány 34 hlasy, pro pana Miloslava Stříteského bylo odevzdáno 126 hlasů, pro pana Dušana Špičku byly odevzdány 82 hlasy a pro pana Josefa Žáka bylo odevzdáno 87 hlasů.

Konstatuji, že ve druhém kole prvé volby byl zvolen členem Státního fondu kultury České republiky pan Miloslav Stříteský. Zvolenému blahopřeji.

Dále pak konstatuji, že zákon, který definuje Radu Státního fondu kultury České republiky, uvádí, že v této radě může být nejvýše 13 členů. Znamená to tedy, že je v tomto okamžiku na ministru kultury, zda Poslanecké sněmovně předloží další jména do druhé volby členů Rady Státního fondu kultury. Nemusí tak učinit, neboť bylo zvoleno již devět členů a rada je schopna se usnášet. Pokud však ministr kultury předloží návrh, pak druhá volba může proběhnout nejdříve na příští schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu předsedovi Vidímovi a nyní udílím slovo přihlášenému předsedovi klubu KSČM.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Paní předsedající, vážená vládo, paní a pánové, velmi mě mrzí, že ani ve druhém kole první volby nebyl zvolen žádný předseda vyšetřovací komise. Myslím, že se zbytečně zpolitizovala záležitost, která měla věcný podklad, a to vyšetření záležitostí týkajících se transplantačního centra.

Chtěl bych požádat z tohoto místa předsedu Poslanecké sněmovny - podle jednacího řádu má takovou možnost - aby první schůzku zvolených členů vyšetřovací komise svolal a aby do doby volby předsedy vyšetřovací komise práci vyšetřovací komise řídil nejstarší zvolený člen této vyšetřovací komise.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP