(16.00 hodin)

Poslanec Zdeněk Koudelka: Dále navrhuji hlasovat o pozměňovacích návrzích pod čísly B1 - B9. To jsou návrhy ústavně-právního výboru s výjimkou bodu B5, který je nehlasovatelný, protože byl přijat bod A1. Navrhuji hlasovat v celku. Jde v podstatě o legislativně technické návrhy ústavně-právního výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Myslím, že je poměrně odvážné říci, že se jedná o legislativně technické návrhy. Pokud ale nebude námitek, dám hlasovat tak, jak navrhujete. Námitky však již vidím, a musíme tedy hlasovat o jednotlivých návrzích. Uvádějte je prosím jednotlivě.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Navrhuji tedy hlasovat o návrhu B1. Pokud jde o stanovisko, souhlasím, navrhovatel souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 384 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 384 byl tento návrh přijat, když se pro něj z přítomných 193 vyslovilo 191 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Navrhuji hlasovat o návrhu B2. Zpravodaj souhlasí, navrhovatel souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 385 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji že v hlasování pořadové číslo 385 byl tento návrh přijat, když se pro něj z přítomných 193 vyslovilo 190 a 1 byl proti.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Navrhuji hlasovat o návrhu B3 - zpravodaj souhlasí, navrhovatel souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková:Zahajuji hlasování pořadové číslo 386 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 386 byl tento návrh přijat, když se pro něj z přítomných 193 vyslovilo 130 a 61 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Navrhuji hlasovat o návrhu B4. Zpravodaj souhlasí, navrhovatel souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 387 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 387 byl tento návrh přijat, když se pro něj z přítomných 193 vyslovilo 189 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: O návrhu B5 se nedá hlasovat, protože je nehlasovatelný přijetím návrhu A1. Navrhuji tedy hlasovat o návrhu B6. Zpravodaj souhlasí, navrhovatel souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 388 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 388 byl tento návrh přijat, když se pro něj z přítomných 193 vyslovilo 189 pro a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Navrhuji hlasovat o bodech B7, B8 a B9, tedy o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: B9, pokud se nemýlím, je nehlasovatelný.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Není nehlasovatelný, protože návrh A4 neprošel.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Tím pádem je také nehlasovatelný, protože o tomto návrhu již bylo jednou rozhodnuto.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: O návrhu B9 nebylo rozhodnuto.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O návrhu, aby účinnost tohoto zákona byla dnem 1. ledna 2000, již jednou bylo rozhodnuto, a to tak, že tento návrh byl zamítnut. To znamená, že nemůžeme hlasovat o stejném návrhu znova.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nedomnívám se, že tyto návrhy jsou totožné, protože návrh, který byl pod bodem A4, byl vztahován k článku 5 odst. 5, kdežto toto je nový článek 6.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V takovémto případě myslím, že můžeme rozhodovat zvlášť.

O článcích 7, 8 a 9 rozhodneme společně, pokud nezaregistruji námitku z Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Jsou námitky, proto doporučuji hlasovat postupně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nejsou ale námitky, abychom hlasovali společně články 7 a 8.

Pan poslanec Matulka má námitku.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Paní předsedající, pan zpravodaj má pravdu. Je možné hlasovat 7, 8 a 9 dohromady. Bod č. 9 nebyl odhlasován, protože v bodě A4 šlo pouze o změnu data, zatímco v bodě 9 jde o zcela nový text. Tam je řeč o ústavním zákoně, zatímco předtím byla řeč o zákoně. Je tedy možné hlasovat o 7, 8 a 9 dohromady. Je to i můj návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, mýlíte se, o bodu 7, 8 a 9 nelze hlasovat dohromady, a to z důvodu, že jsou námitky z Poslanecké sněmovny, tedy ne z toho důvodu, že bych nechtěla zpravodaji vyhovět. Co se týče hlasovatelnosti bodu 9, v této záležitosti jsem již dala zpravodaji za pravdu, takže se nebudu o této záležitosti dále přít.

Myslím, že vzhledem k tomu, že je zde řada námitek, bude nejjednodušší, když odhlasujeme zbytek bodů jednotlivě. Prosím tedy o stanovisko k bodu 7.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Doporučuji, navrhovatel doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 389 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 389 byl tento návrh přijat, když se pro něj z přítomných 193 vyslovilo 180 a 5 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Navrhuji hlasovat o bodu B8. Doporučuji, navrhovatel doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 390 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 390 byl tento návrh přijat, když se pro něj z přítomných 193 vyslovilo 184 a 4 byli proti.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Navrhuji hlasovat o bodu B9. Zpravodaj doporučuje, navrhovatel doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 391 a ptám se kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 391 byl tento návrh přijat, když se pro něj z přítomných 193 vyslovilo 134 a 53 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Dále navrhuji hlasovat o bodech 10 a 11 společně, pokud nejsou námitky. Zpravodaj doporučuje, navrhovatel doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 392 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 392 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 193 vyslovilo 93 a proti 87.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Navrhuji hlasovat o bodu B12 - upozorňuji, že zde byla legislativně technická úprava ve třetím čtení. Zpravodaj souhlasí, navrhovatel nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 393 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 393 tento návrh nebyl přijat když se pro něj z přítomných 193 vyslovilo 72 a 114 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP