Sněmovní tisk 134
Vládní návrh novely zákona o advokacii

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 2. 1999.
Zástupce navrhovatele: Motejl Otakar.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 134/0 dne 26. 2. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 3. 1999 (usnesení č. 89). Určil zpravodaje: JUDr. Jitka Kupčová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 3. 1999 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 201).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 7. 1999 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 7. 1999 na 15. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 134/3, který byl rozeslán 8. 7. 1999 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 7. 1999 na 15. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 438).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 71, dokument 71/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Ing. Jiří Šenkýř).

 • V
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 21. 7. 1999 a přijal usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako tisk 71/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 22. 7. 1999 a přijal usnesení č. 67, které bylo rozdáno jako tisk 71/1 (nezabývat se).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 8. 1999.
  Prezident zákon nepodepsal a 16. 8. 1999 vrátil zpět sněmovně.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 134/5.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 14. 9. 1999 na 16. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 3, usnesení č. 441).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 20. 9. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 73 pod číslem 210/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Advokacie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: advokát, disciplinární právo, odborná kvalifikace, profesní komora, služební tajemstvíISP (příhlásit)