(16.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V tom případě přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, podle sněmovního tisku 134, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Já vás v tuto chvíli na žádost z pléna odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování pořadové číslo 411. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 411 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 183 pro vyslovilo 172 a 3 byli proti.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a blahopřeji ministru spravedlnosti.

V tuto chvíli udílím slovo k procedurální poznámce paní poslankyni Janě Volfové.

 

Poslankyně Jana Volfová: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já bych si dovolila pro stenozáznam upozornit, že v hlasování 397 jsem hlasovala pro, v hlasování jsem uvedena, že jsem nehlasovala. Nicméně nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Dalším a v tuto chvíli posledním bodem je

 

120.
Návrh na volbu předsedy a členů výboru Fondu dětí a mládeže

 

Prosím, aby se úvodního slova ujal předseda volební komise pan poslanec Jan Vidím a seznámil nás s předloženými návrhy a návrhem na další postup.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, posledním bodem této schůze Poslanecké sněmovny je volba předsedy a šesti členů výboru Fondu dětí a mládeže.

Poslanecká sněmovna 30. června tohoto roku odvolala předsedkyni výboru Fondu dětí a mládeže paní Jiřinu Pavlíkovou a dalších pět členů tohoto výboru - paní Martinu Cachovou a pány Petra Fabiána, Pavla Hlaváče, Jiřího Hodináře a Ivo Palkosku. V současné době jsou tedy členy výboru Fondu dětí a mládeže pouze paní Vlasta Bohdalová a pan Miroslav Prokeš. K dnešnímu dni je tedy neobsazeno místo předsedy výboru fondu a šesti členů výboru Fondu dětí a mládeže.

Poslaneckými kluby byly volební komisi ve stanové lhůtě předloženy tyto návrhy: na předsedu výboru Fondu dětí a mládeže Petr Kučera (ČSSD), Miroslav Prokeš (KSČM) a Miloš Vystrčil (ODS) a na členy výboru Fondu dětí a mládeže pan Ivan Bělohlávek (KSČM), Václav Dobrovolný (KDU-ČSL), Roman Janouch (KSČM), Petr Kučera (ČSSD), Milan Matoušek (ODS), Jiří Pártl (ODS), Michal Šmarda (ČSSD), Marta Vláčilová (ODS) a Miloš Vystrčil (ODS).

Podle zákona 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže, volí Poslanecká sněmovna předsedu a dalších osm členů výboru fondu. Protože citovaný zákon neuvádí způsob volby, volební komise navrhuje volbu veřejnou hlasovacím zařízením, to znamená, že bychom volili stejným způsobem, jakým proběhla volba předsedy a členů výboru Fondu dětí a mládeže na 5. schůzi Poslanecké sněmovny 20. října 1998.

Navrhuji, abychom nejprve vedli rozpravu ke všem návrhům, tedy ke všem návrhům na předsedu a členy fondu najednou. Po skončení této rozpravy pak budeme hlasovat v prvním kole nejprve o kandidátech na předsedu, poté o kandidátech na členy výboru fondu. Při neúspěšnosti prvního kola některé z obou voleb bude bezprostředně následovat druhé kolo první volby.

Pro přesnost uvádím, že volba je dvoukolová, do druhého kola postupují nezvolení kandidáti z kola prvního, kteří mezi nezvolenými získali v prvním kole nejvyšší počet hlasů, nejvýše však dvojnásobný počet kandidátů, než je počet neobsazených míst po prvním kole volby. Při rovnosti hlasů pak postupují všichni kandidáti se stejným počtem hlasů.

Vážená paní předsedající, požádal bych vás, abyste otevřela rozpravu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já v tuto chvíli otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Žádnou přihlášku neregistruji, končím tedy rozpravu a prosím pana poslance Vidíma, aby se opět ujal slova.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, budeme hlasovat v prvním kole o kandidátech na předsedu výboru Fondu dětí a mládeže.

Za předsedu tohoto výboru je navržen pan Petr Kučera.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 412. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 412 se z přítomných 187 pro vyslovilo 100 a 28 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za předsedu tohoto výboru je navržen pan Miroslav Prokeš.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 413. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 413 se z přítomných 188 pro vyslovilo 35 a 98 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za předsedu tohoto výboru je navržen pan Miloš Vystrčil.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 414. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 414 se z přítomných 188 pro vyslovilo 64 a 50 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Konstatuji, že v prvním kole byl předsedou výboru Fondu dětí a mládeže zvolen pan Petr Kučera. Zvolenému blahopřeji.

Můžeme přistoupit k volbě členů výboru Fondu dětí a mládeže.

Za člena tohoto výboru je navržen pan Ivan Bělohlávek.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 415. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 415 se z přítomných 188 pro vyslovilo 41 a 76 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena tohoto výboru je navržen pan Václav Dobrovolný.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 416. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 416 se z přítomných 188 pro vyslovilo 119 a 25 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena tohoto výboru je navržen pan Roman Janouch.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 417. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 417 se z přítomných 189 pro vyslovilo 44 a 78 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena tohoto výboru je navržen pan Milan Matoušek.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 418. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 418 se z přítomných 189 pro vyslovilo 159 a 8 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena tohoto výboru je navržen pan Jiří Pártl.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 419. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 419 se z přítomných 190 pro vyslovilo 103 a 25 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP