(16.20 hodin)

(pokračuje Kupčová)

Pak budu navrhovat o dalších pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem B hlasovat jednotlivě postupně. Myslím si, že při tom vyřídíme i pozměňující návrh paní poslankyně Dundáčkové, protože vlastně navrhuje vypuštění pozměňujícího návrhu, který přijal ústavně-právní výbor.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní zpravodajko, vzhledem k tomu, že postup, který jste navrhla, je složitější, myslím, že bude správné, když o něm nechám procedurálně rozhodnout sněmovnu, a to v hlasování pořadové číslo 400, které zahajuji a ptám se, kdo souhlasí s navrženou procedurou. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 400 byl tento návrh přijat, když se z přítomných 191 pro vyslovilo 163, proti 2.

 

Prosím paní zpravodajku Kupčovou, aby v souladu s právě schválenou procedurou předkládala jednotlivé pozměňující návrhy a současně prosím kolegy, aby se trochu ztišili.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Nejdříve budeme hlasovat o pozměňujících návrzích, obsažených v tisku 134/3 pod písmenem A, a to společně o pozměňujícím návrhu pod bodem 1 i 2.

Navrhovatel nesouhlasí, moje stanovisko je neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 401 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 401 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 191 pro vyslovilo 31, proti 135.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Dále budeme hlasovat o pozměňujících návrzích ústavně-právního výboru, které jsou uvedeny pod písmenem B. Nejdříve navrhuji hlasovat o pozměňujícím návrhu uvedeném pod bodem 2. Stanovisko navrhovatele je nesouhlasné, stanovisko zpravodajky rovněž nesouhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 402 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 402 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 191 pro vyslovilo 28, proti 143.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Nyní navrhuji hlasovat společně o pozměňujících návrzích ústavně-právního výboru uvedených pod písmenem B, body 4, 6, 7, 9, 10 a 13. Stanovisko navrhovatele je doporučující, zpravodaje taktéž.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 403 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 403 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 191 pro vyslovilo 175, proti 1.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Dále budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu ústavně právního výboru, uvedeném pod bodem 3B. Stanovisko navrhovatele je doporučující, zpravodaje taktéž.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 404 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 404 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 191 pro vyslovilo 169, nikdo nebyl proti.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Nyní navrhuji hlasovat o pozměňujícím návrhu ústavně-právního výboru uvedeném pod bodem 5B. Pokud tento pozměňující návrh bude přijat, bude tím podle mého názoru rozhodnuto i o pozměňujícím návrhu paní poslankyně Dundáčkové, který je uveden pod písmenem E a jehož podstatou je vypuštění pozměňujícího návrhu ústavně-právního výboru. Stanovisko navrhovatele je doporučující, stanovisko zpravodajky také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 405 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 405 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 191 pro vyslovilo 110, proti 68.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Nyní budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu ústavně-právního výboru, který je uveden pod bodem 8B. Stanovisko navrhovatele je doporučující, zpravodajky také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 406 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 406 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 191 pro vyslovilo 176, proti nikdo.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Nyní budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu ústavně-právního výboru uvedeném pod bodem 11B. Stanovisko navrhovatele je doporučující, zpravodajky také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 407 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 407 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 191 pro vyslovilo 179, proti nikdo.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Nyní budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu ústavně-právního výboru, uvedeném pod bodem 12B. Stanovisko navrhovatele je doporučující, zpravodajky také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 408 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 408 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 191 pro vyslovilo 178, proti nikdo.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Nyní navrhuji společné hlasování o pozměňujících návrzích ústavně-právního výboru uvedených pod body 14 a 1B. Jedná se o navrhovanou změnu trestního zákona, a pokud by změna navrhovaná pod bodem 14 byla přijata, je nutné ji promítnout i do změny obsažené pod bodem 1. Stanovisko navrhovatele je nesouhlasné, stanovisko zpravodaje neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 409 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 409 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 191 pro vyslovilo 98, proti 79.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Nyní budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu ústavně- právního výboru uvedeném pod bodem 15B. Stanovisko navrhovatele je doporučující, stanovisko zpravodajky také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 410 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 410 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 191 pro vyslovilo 182, proti nikdo.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Domnívám se, že bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích. Nyní je třeba hlasovat o návrhu zákona jako celku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP