(16.40 hodin)

Poslanec Jan Vidím: Za člena tohoto výboru je navržen pan Michal Šmarda.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 420. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 420 z přítomných 190 se pro vyslovilo 119 a 13 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena tohoto výboru je navržena paní Marta Vláčilová.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 421. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 421 z přítomných 190 bylo pro 147 a 18 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena tohoto výboru je navržen pan Miloš Vystrčil.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 422. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 422 se z přítomných 188 pro vyslovilo 159 a 15 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Konstatuji, že v prvém kole byly členy výboru Fondu dětí a mládeže zvoleni následující kandidáti: pan Václav Dobrovolný, pan Milan Matoušek, pan Jiří Párkl, pan Michal Šmarda, paní Marta Vláčilová a pan Miloš Vystrčil. Zvoleným blahopřeji, neboť bylo volných šest míst a bylo zvoleno šest kandidátů. Tím tato volba končí. Je zvolen celý výbor včetně předsedy Fondu dětí a mládeže.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, projednali jsme stanovený pořad 15. schůze Poslanecké sněmovny, kterou z pověření předsedy Poslanecké sněmovny tímto končím. (Potlesk.)

 

(Schůze ukončena v 16.43 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP