(18.00 hodin)

(pokračuje Horníková)

Jak zde bylo předneseno panem předkladatelem, jednalo se o malou novelu, nicméně velmi významnou novelu právě pro běžný život. Tato novela je z věcného hlediska jednoznačně správná a nesouhlas vlády byl zdůvodněn pouze tím, že vláda předloží svůj vlastní návrh, který bude dostatečně řešit problematiku, a následně bude zákon 116 zrušen. Bohužel stav je takový, že je schválen pouze věcný záměr a neexistuje paragrafované znění.

Dovolte mi tedy, abych vás seznámila s usnesením výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí:

Výbor souhlasí s navrhovanou novelou zákona č. 116/90 Sb., o nájmu a pronájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 147, a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky sněmovní tisk 147 schválit.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Otevírám k předloženému návrhu zákona obecnou rozpravu, do které mám jednu písemnou přihlášku, a to pana poslance Křečka. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, mám bohužel opačný názor, než který tady byl vysloven z úst paní zpravodajky. Je to špatná novela a velice poškodí naše občany a zejména poškodí možnost správy věcí veřejných ze strany obce. Toto ustanovení je totiž jediné, které v našem právním řádu zbylo a které umožňuje orgánům obce alespoň nějakým, byť velmi nedokonalým způsobem se vyjadřovat k záměru podnikat v určité oblasti a určitým způsobem. Toto ustanovení v platném znění říká, že kdo si chce zřídit provozovnu, kdo si chce pronajmout nebytový prostor za účelem provozování nějaké činnosti, musí k tomu mít souhlas orgánů obce, a to souhlas velmi konkludentní; stačí požádat obec, a jestliže se obec nevyjádří, má se za to, že souhlasí. Obce nemají jinou možnost zasahovat do problematiky, kterou vy všichni obecně znáte, to jsou hospody v činžácích, sex shopy na náměstích a já nevím co ještě všechno.

Pokud obec nedá souhlas k pronájmu nebytových prostor podle tohoto zákona, jsou tyto smlouvy neplatné. Pokud obec dá souhlas, tak si to potom musí před svými občany obhájit.

Já samozřejmě vím, že v zákoně 116/90 to nemá co dělat, musí to být vloženo do zákona o obcích, protože ať už jsme více nebo méně liberálně založení, tak chápeme, že obec musí mít alespoň minimální možnost regulovat podnikání i třeba z důvodu veřejného zájmu mravnosti, ale v této chvíli, kdy není na stole vládou slíbený ani zákon 116, ani novela zákona o obcích, která by to regulovala, by to znamenalo vzít obcím jedinou možnost, jak se mohou vyjadřovat k pronájmu nebytových prostor.

Já se domnívám, že tento návrh není domyšlený, že ve svých důsledcích může poškodit naše občany. Navrhuji, aby byl zamítnut.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pan kolega Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych požádat Poslaneckou sněmovnu, aby před hlasováním o návrhu pana poslance Křečka umožnila klubu sociální demokracie, aby se na 10 minut sešel k poradě.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Stále ještě je otevřena obecná rozprava, nicméně vyhovuji vaší žádosti a přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do 18.20 hodin.

 

(Schůze byla přerušena v 18.05 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP