(17.50 hodin)

Poslanec Jan Kasal: Pane místopředsedo, pouhá formalita. Prosím o dvě minuty strpení do 17.54 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Přerušuji jednání na dvouminutovou poradu poslaneckého klubu KDU-ČSL do 17.54 hodin. Můžeme se radit všichni.

 

(Schůze přerušena v 17.50 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 17.52 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, přistoupíme k hlasování. Prosím všechny, kteří se chtějí zaregistrovat, aby se zaregistrovali svými identifikačními kartami. Prosím všechny zaregistrované poslance a poslankyně, aby se zklidnili. Kolegové a kolegyně, na žádost mnohých z poslanců vás odhlašuji a prosím, abyste se zaregistrovali, a v následujícím hlasování rozhodneme o návrhu, který předložil pan poslanec Cyril Svoboda, tj. návrhu usnesení, kterým Poslanecká sněmovna zamítá předložený návrh zákona.

 

Zahajuji v tuto chvíli hlasování s pořadovým číslem 32 a ptám se, kdo je pro předložený návrh usnesení. Kdo je proti?

Z přítomných 165 se pro návrh vyslovilo 80, proti 71. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Svoboda podmínil svůj návrh usnesení tím, že nebude-li přijat první, má sněmovna rozhodnout o druhém návrhu, tj. na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování s pořadovým číslem 33. Ptám se, kdo je pro předložený návrh usnesení. Kdo je proti?

Z přítomných 165 pro návrh 83, proti 69. Návrh byl přijat.

 

Tímto hlasováním jsme rozhodli o vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání a skončili projednávání tohoto bodu programu schůze.

 

Vážené kolegyně a kolegové, respektuji fakt, že jste plni dojmů z právě proběhlého hlasování, nicméně bych vás chtěl poprosit, kdybyste si tyto dojmy sdělovali mimo jednací sál, neboť bych rád pokročil v projednávání schváleného pořadu schůze.

Dalším bodem schváleného pořadu 17. schůze je bod s pořadovým číslem 8, kterým je

 

8.
Návrh poslanců Karla Sehoře, Jiřího Hofmana a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 147/ - druhé čtení

 

Bezprostředně poté, kdy se tato sněmovna zklidní, dám slovo zástupci navrhovatelů, panu poslanci Karlu Sehořovi, aby předložený návrh zákona uvedl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, vážení přítomní, trochu bych zopakoval to, co jsem tu říkal již v prvním čtení. Jde jen o jednoduchou novelu. Zopakuji jen, že jde o zrušení ustanovení, které se týká potřebnosti povolení národního výboru pro uzavření smlouvy mezi majitelem nebytového prostoru a jeho pronajímatelem.

Absence tohoto povolení má za výsledek neplatnost smlouvy. Z tohoto vztahu vyplývají zbytečné soudní spory.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane poslanče. Kolegyně a kolegové, myslím si, že tato sněmovna by měla umožnit svým jednotlivým členům, aby v důstojné atmosféře obhajovali, resp. uváděli návrhy zákonů, které sněmovna projednává, a poprosil bych všechny kolegy a kolegyně, kteří v tuto chvíli spolu navzájem hovoří, aby své rozhovory buď přerušili, nebo přenesli mimo jednací síň. Skutečně jsem přesvědčen o tom, že v takovémto prostředí se nedá takovýto zákon projednávat. Děkuji vám za pochopení. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Sehoř: Chápu, že nejde o mediální zákon, ale je to takový praktický zákon, který pomůže mnoha podnikatelům.

Vláda vyslovila tomuto návrhu nesouhlas s tím, že předloží sama návrhy rušící celý zákon č. 116/1990 Sb., takže jeho účinnost bude od 1. 1. 2000. To ale není již možné, protože k dispozici je teprve věcný záměr novely zákona.

Výbor pro životní prostředí projednal a schválil návrh. Jediná námitka, která na výboru zazněla, se týkala práva regulace typů pronájmů ze strany obce. I když jsou asi typy činnosti, které se nehodí všude v obci, není možné je regulovat tímto zákonem. Viz např. zákon o loteriích, kde jsme regulovali blízkost možnosti výherních hracích automatů speciálním zákonem. Musí jít o speciální normy, pokud takto budeme chtít pokračovat, které jsou schopny pokrýt nejen pronajímatele, ale i vlastníky. V této chvíli děkuji všem, kteří podpoří můj návrh.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení tohoto výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 147/2. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru poslankyně Zdeňka Horníková.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který se zabýval předlohou novely zákona na své 19. schůzi 15. září.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP