(18.50 hodin)

Poslanec Miloslav Kučera ml.: V tom případě nevím, jak vypadám já.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ještě lépe, pane kolego.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, bylo zde řečeno, že pokud neumožníme převod prostředků, poškodíme tím významně prvovýrobu. Myslím si, že už ji poškozujeme velice dlouho, protože jsme jí nedokázali nabídnout reálný systém hospodaření, reálný systém, který by skutečně upřednostňoval lepší hospodáře a ty horší ze soutěže vyřazoval.

Pozice ministra zemědělství je pozice v tomto státě velice významná a měl by ji zastávat člověk, který patří mezi dobré hospodáře a dobré ekonomy, nebo alespoň přinejlepším by dobrým ekonomům a hospodářům měl naslouchat. Za poslední tři roky se investice do nic neřešícího mléčného problému zvýšily 2,4krát. A přesto je na tom prvovýroba hůře, přesto jsou na tom hůře i zpracovatelé.

Před rokem jsme se na toto téma zde bavili. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane poslanče, velmi se omlouvám, ale skutečně prosím kolegy zejména z ČSSD, aby se zklidnili.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Děkuji. Před rokem jsme bouřlivou debatu na toto téma absolvovali i v zemědělském výboru. Nezbývá mně nic jiného, než říci, že to byly právě hlasy členů KDU-ČSL, kteří umožnili rozdělení dotačních prostředků tak, že dále jsme podporovali na jedné straně výrobu mléka a na druhé straně jsme byli nuceni tuto výrobu eliminovat dotacemi na export.

Ta samá situace se opakovala i o rok později, tedy před několika dny. Byla to právě paže jednoho z mých kolegů z KDU-ČSL v zemědělském výboru, který převážil rozhodovací misku vah ve prospěch tohoto rozhodnutí. A troufnu si zde odcitovat jeho zdůvodnění. Řekl: Vím, že je to špatné rozhodnutí, ale prosím vás, pane ministře, aby se to již více neopakovalo.

Pan ministr nám zatím v rozporu s platným zněním zákona o zemědělství nepředložil dotace na rok 2000. Přesto v materiálech, které kolují po Agrární komoře, a samozřejmě se dostaly i k nám, je zase podpora na chov mléčného skotu a zase graduje podpora chovu skotu v nížinách. Prosím vás, pánové a dámy z KDU-ČSL: přestaňte již věřit slibům našeho ministra. S tímto panem ministrem jsem totiž přesvědčen, že zásadní problémy našeho zemědělství nemáme šanci vyřešit. Jde pouze o politiku přežívání a odkládání problémů. A to je to nejhorší, co můžeme udělat proti naší prvovýrobě a proti zájmům našich zpracovatelů.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Hovoří pan kolega Petr Koháček.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, dovolte mi, abych se tomuto ctihodnému shromáždění hluboce omluvil, protože jsem skutečně byl velmi odhodlán nezdržovat projednávání tohoto bodu, neboť mi připadalo přirozené, že dohoda, která v zemědělském výboru nastala, bude ctěna alespoň natolik, že se uzná, že ještě protentokrát je nezbytné, resp. nezbývá nic jiného, než touto naznačenou cestou alespoň pro letošní rok ještě jít.

Omlouvám se za to vám všem, i na levici, i na pravici, ale jsem přesvědčen, že pan kolega Kučera mladší, kterého si jinak velmi vážím, ne proto, že je mladší, ale proto, že je vidět, že má skutečně zájem o řešení problémů v zemědělství, nemá tentokrát pravdu.

Myslím si, že na stavu, který tady je, na stavu přežívání našeho zemědělství, jak jej pan kolega Kučera mladší nazval, nebo tak nějak podobně, současný ministr zemědělství a současná vláda nenese tak velký díl viny, jaký mu pan kolega Kučera mladší přisuzuje. Myslím si dokonce, že na něm nenese téměř žádnou vinu, že v tomto případě skutečně neseme důsledky oněch transformačních nejméně osmi let, která se na našem zemědělství hluboce podepsala, že v tomto případě současný ministr a současná vláda, ale především současné zemědělství nese tíži dosavadní, podle mého hlubokého přesvědčení velmi nesprávné zemědělské politiky, nebo spíše neexistence agrární politiky této republiky a že se v podstatě v oné liberálně pojaté vládě zemědělství vlastně hodilo tak nějak jakoby za hlavu, že se možná někde slíbilo, že tady přineseme nějakých deset milionů spotřebitelům, že tady otevřeme jakýsi trh a že k tomu koneckonců našeho zemědělce nepotřebujeme.

Chtěl bych poprosit vážené kolegy a kolegyně ze všech poslaneckých klubů, zejména z těch, které nevyznávají jako hlavní svoje směřování, hlavní svoji ideovou náplň liberalismus, aby při vědomí slibu, že bude tento problém řešen jinak, komplexně, že konečně bude nastartována jakási i koncepce nebo vize do budoucna, jak zemědělství má vypadat, a že se podle toho také bude mimo jiné třeba i tato sněmovna při projednávání státního rozpočtu, tato vláda při navrhování státního rozpočtu chovat, chtěl bych všechny ostatní poprosit o to, aby ještě tentokrát sněmovna návrh pana ministra Fencla, resp. návrh vlády podpořila. Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: S faktickou poznámkou se přihlásil o slovo pan poslanec Petr Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Dámy a pánové, promiňte, že vás obtěžuji. Česká televize, která provádí pro tuto noc záznam z dnešního jednání, uvedla u předchozího vystoupení jméno Petr Koháček - ODS. Prohlašuji pro ty noční diváky, že s tímto pánem nemám nic společného. Děkuji. (Potlesk - oživení v sále.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Pavel Kováčik. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové. Pro Českou televizi a pro záznam si dovoluji tentokrát zcela velmi výjimečně s panem kolegou Koháčkem souhlasit a potvrdit jeho tvrzení. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Někdy přemýšlím nad smysluplností pořizování onoho televizního záznamu.

Prosím, kdo se hlásí dál do všeobecné rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, rozpravu končím. Zeptám se pna ministra, zda má v úmyslu vystoupit. Závěrečné slovo je samozřejmě přípustné. Prosím, pane ministře, chcete-li vystoupit, hovořte.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedající, ctěná sněmovno. Za prvé bych chtěl konstatovat, že jsem se pokusil v úvodu naznačit problémy, které provázely regulaci mléka v letošním roce. Možná jsem ne dost zdůraznil skutečnost, že krom očekávání problémů se v letošním roce projevila krize z asijských a ruských trhů, zhroutily se ceny produktů z mléka na své historické minimum.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP