Sněmovní tisk 356
Zákon o Zemědělském intervenčním fondu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 9. 1999.
Zástupce navrhovatele: Fencl Jan.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 356/0 dne 16. 9. 1999.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 9. 1999 (usnesení č. 168). Určil zpravodaje: Ing. Petr Hort a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 3. 11. 1999 na 17. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 385, usnesení č. 540).Hesla věcného rejstříku: Celnictví, cla, Daně a poplatky, Politika agrární, Správa státní, Statistika, Zakázky

Deskriptory EUROVOCu: intervenční orgán, regulace trhu, tržní intervence, zemědělský trhISP (příhlásit)