Stenografický zápis 17. schůze, 2. listopadu 1999


(Schůze opět zahájena ve 14.01 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Jiří Drda
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Jiří Drda
Poslanec Radko Martínek
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Petr Nečas
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Radko Martínek


71. Návrh poslanců Vladimíra Doležala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 307/ - prvé čtení

Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Jaroslav Štrait


72. Návrh poslanců Ivana Pilipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., zákona České národní rady č. 166/1992 Sb., zákona České národní rady č. 321/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 57/1995 Sb., zákona č. 154/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 160/1997 Sb. /sněmovní tisk 313/ - prvé čtení

Poslanec Pavel Pešek
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena v 15.01 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 15.16 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Vlastimil Tlustý


73. Návrh poslance Vladimíra Paulíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 314/ - prvé čtení

Poslanec Vladimír Paulík
Poslankyně Yvona Jungová
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Stanislav Křeček


78. Návrh poslanců Pavla Němce, Miloslava Výborného, Vladimíra Mlynáře, Karla Kűhnla a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 318/ - prvé čtení

Poslanec Pavel Němec
Poslanec Dalibor Matulka


79. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu /sněmovní tisk 347/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Dalibor Matulka


80. Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev krajů a zastupitelstva hlavního města Prahy a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 344/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Václav Exner
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Poslanec Vlastimil Tlustý


81. Návrh poslanců Zdeňka Klanici, Miloslava Kučery st. a dalších na vydání zákona o jazyce České republiky (jazykový zákon) /sněmovní tisk 319/ - prvé čtení

Poslanec Zdeněk Klanica
Poslanec Petr Matějů
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Alena Svobodová
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Petr Matějů
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Petr Matějů
Poslanec Josef Jalůvka
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Libor Krátký
Poslankyně Jana Volfová
Poslanec Miloslav Výborný
Poslankyně Jana Volfová
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Martin Starec
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr


82. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 320/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Václav Krása
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec František Brožík
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena v 18.59 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP