Stenografický zápis 25. schůze, 24. května 2000


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


56. Návrh poslanců Ivana Pilipa, Miroslava Kalouska, Stanislava Voláka, Václava Krásy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 576/ - prvé čtení

Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Miroslav Ouzký


99. Vládní návrh zákona o krizovém řízení a integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (krizový zákon) /sněmovní tisk 447/ - třetí čtení

Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Jan Žižka


100. Vládní návrh zákona o Záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 544/ - třetí čtení

Poslanec Jan Žižka


101. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 543/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jan Žižka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jan Žižka
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jan Žižka
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Lubomír Zaorálek


100. Vládní návrh zákona o Záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 544/ - třetí čtení

Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Jan Žižka
Poslanec František Ondruš
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Jan Žižka


101. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 543/ - třetí čtení

Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Jan Žižka
Ministr vnitra Stanislav Gross


93. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku /sněmovní tisk 515/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Pavel Hojda


94. Vládní návrh zákona o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích /sněmovní tisk 549/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Tomáš Teplík


117. Vládní návrh zákona o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb. /sněmovní tisk 550/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslankyně Ludmila Brynychová
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr


80. Návrh poslanců Ivana Pilipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., zákona České národní rady č. 166/1992 Sb., zákona České národní rady č. 321/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 57/1995 Sb., zákona č. 154/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., a zákona č. 160/1997 Sb. /sněmovní tisk 313/ - třetí čtení

Poslanec Ivan Pilip


81. Vládní návrh zákona o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 393/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 11.08 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.30 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Eduard Vávra
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslanec Evžen Snítilý
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslanec Evžen Snítilý


84. Vládní návrh zákona o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb. /sněmovní tisk 522/ - třetí čtení

Poslanec Libor Ježek
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Cyril Svoboda


102. Vládní návrh zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 436/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Švrček


105. Návrh poslanců Vladimíra Mlynáře, Ivana Langera, Stanislava Grosse, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona o elektronickém podpisu /sněmovní tisk 415/ - třetí čtení

Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Dušan Tešnar


57. Návrh poslanců Tomáše Teplíka a dalších na vydání zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 577/ - prvé čtení

Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Václav Grüner


58. Návrh poslance Zdeňka Kořistky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 579/ - prvé čtení

Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Karel Sehoř


59. Návrh poslanců Jaromíra Talíře, Petra Mareše, Petra Plevy, Miloslava Kučery st. a Zdeňka Klanici na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) /sněmovní tisk 595/ - prvé čtení

Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Miloslav Kučera st.
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 12.47 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.03 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


111. Vládní návrh zákona o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 525/ - třetí čtení

Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Cyril Svoboda
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Cyril Svoboda
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Cyril Svoboda
Poslankyně Miroslava Němcová
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Pavel Tollner


54. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých předpisů /sněmovní tisk 609/ - prvé čtení

Poslanec Petr Nečas
Ministr bez portfeje ČR Karel Březina
Poslanec Petr Nečas


55. Návrh poslanců Petra Nečase, Františka Ondruše a Jana Žižky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb. /sněmovní tisk 575/ - prvé čtení

Poslanec Petr Nečas
Poslanec Jan Klas
Poslanec Josef Houzák
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Cyril Svoboda
Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Poslanec Jiří Payne


54. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých předpisů /sněmovní tisk 609/ - prvé čtení

Poslanec Petr Nečas
Ministr bez portfeje ČR Karel Březina


55. Návrh poslanců Petra Nečase, Františka Ondruše a Jana Žižky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb. /sněmovní tisk 575/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


65. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 614/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Vojtěch Filip


88. Vládní návrh zákona o podpoře regionálního rozvoje /sněmovní tisk 470/ - třetí čtení

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Josef Jalůvka
Poslanec Vilém Holáň
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslanec František Chobot
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslanec František Chobot
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


60. Návrh poslanců Václava Krásy, Josefa Janečka, Augustina Bubníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 596/ - prvé čtení

Poslanec Václav Krása
Poslankyně Marie Machatá


61. Návrh poslanců Václava Krásy, Josefa Janečka, Augustina Bubníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 597/ - prvé čtení

Poslanec Václav Krása
Poslankyně Marie Machatá
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Cyril Svoboda
Poslankyně Vlasta Štěpová
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Václav Krása
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Payne
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Augustin Bubník
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Marie Machatá
Poslanec Václav Krása
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Marie Machatá


60. Návrh poslanců Václava Krásy, Josefa Janečka, Augustina Bubníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 596/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vojtěch Filip


61. Návrh poslanců Václava Krásy, Josefa Janečka, Augustina Bubníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 597/ - prvé čtení

Poslankyně Marie Machatá


62. Návrh poslanců Evy Dundáčkové, Pavla Němce, Miloslava Výborného a Stanislava Křečka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 600/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 JŘ

Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Koudelka
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla


63. Vládní návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek /sněmovní tisk 612/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 JŘ

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Jiří Patočka


64. Vládní návrh zákona o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 613/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 JŘ

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Jiří Patočka


68. Vládní návrh zákona o státních dluhopisových programech na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999 a na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2001 a 2002 /sněmovní tisk 610/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání bylo přerušeno v 18.32 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP